אביב הראל
משרד עורך דין | 03-6950595
תמונה עזריאלי
מאמרים
שוויון בנטל והעיסוק בתורה לעניין המזונות כשהמדובר באברך שתורתו אומנותו

לאחרונה ניתנה ע"י בית המשפט לענייני משפחה החלטה אשר לטעמי נוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו.כידוע "השוויון בנטל" הפך לנושא שעמד במרכזה של המחאה החברתית בקיץ 2012 ובאופן טבעי לנושא מרכזי במערכת הבחירות הכלליות האחרונה. חלקים ניכרים בציבור הישראלי, כמעט מקיר לקיר, לא מוכנים לקבל עוד את התופעה שחלק יעבוד, ישלם מיסים וישרת בסדיר ובמילואים בצה"ל בעוד שחלק מהציבור, שהולך וגדל, יעסוק בלימוד התורה בלבד.

במסגרת אחת מהתביעות שעסקה בין השאר במזונות שאב נתבע לשלם בעבור בנו הקטין, נתבע האב לשלם עבור הקטין מזונות בסך: 4,550 ₪ לחודש וכן הוצאות מדור ואחזקתו בסך: 3,508 ₪ לחודש. האב טען כי עליו לשלם סך: 1,400 ₪ בלבד בין השאר משום שהינו אברך אשר תורתו היא אומנתו והוא מקדיש את עצמו ללימודי הקודש – והדברים ברורים.

בית המשפט ניתח את הדין וקבע שעל פי דין תורה אשר חל על חיוב האב במזונות בנו הקטין הרי החובה של אב לזון את בנו הקטין בהתחשב בגילו הינה מוחלטת. על האב לצאת מגדרו לשם כך. אין שום סתירה בין לימוד תורה לחובתו לזון את ילדו הקטין. נהפוך הוא על פי ההלכה נקבע מפורשות כי אין זה ראוי שאדם יעסוק בתורה ואילו אשתו וילדיו יחזרו על הפתחים. עוד נקבע כי אפילו במקום בו נשים יוצאות לעבוד בכדי לפרנס את המשפחה בכדי שהבעל יוכל לעסוק בלימוד תורה, הרי הן עושות זאת כמתנדבות מרצונן הטוב ואין בכך בכדי לבטל את החובה ההלכתית החלה על הבעל/ האב. בית המשפט פסק כי על האב לצאת ולעבוד לזון ולפרנס את הקטין ובזמנו החופשי יוכל לעסוק בתורה.

פסק הדין הזה חשוב משני אספקטים: האחד – לא פעם נתקלים אנו באנשים אשר קיבלו עצות גרועות או "במומחים" בעיני עצמם אשר מעלים כל מיני טענות או השערות בסגנון: "אין לי לשלם. מה יעשו לי?!" או "אין מה לקחת ממני". גישת הדין היא שעל האב חובה מוחלטת ועליו לצאת מגדרו בכדי לזון את צאצאיו כשהקריטריון הקובע הוא צרכי הקטין. על פי צרכיו יקבעו את גובה המזונות והאב ישא בהם גם אם "אין לו" שכן החוק מעמיד אמצעי גבייה ועדיפות של חוב המזונות על פני חובות אחרים; השני – והוא העיקר בעת הזו - אין חסינות מתשלום מזונות לפי צרכי הקטין בשל לימוד תורה.

גם הרמב"ם פסק כי על אדם לא רק לעסוק בתורה אלא גם לעסוק בפרנסתו. מי שרק עוסק בתורה ומתפרנס מן הצדקה הרי הוא מחלל את השם, מבזה את התורה ומכבה את מאור הדת. לא פחות! עוד מנבא הרמב"ם שתורה שאין עימה מלאכה גוררת עוון ומביאה לשנאה בציבור.

כלומר, לא זו בלבד שנוכחנו ללמוד בקיץ האחרון ומאופן ההצבעה במערכת הבחירות האחרונה שיש גבול עד כמה הציבור העובד יכול לשאת בנטל הפרנסה של מי שיכול לעבוד אבל לא עובד בשל כך שהוא שקוע בעולמה של תורה, אלא שנהפוך הוא דין תורה, כפי שפורש על ידי בית המשפט בעניין מזונות הקטין וכפי שמשתקף מדברי הרמב"ם קובע חד משמעית שעל אדם לעסוק בתורה במקביל לעיסוקו בפרנסתו ובפרנסת משפחתו וילידיו הקטינים ואפילו העיסוק בתורה נסוג מפני החובה להתפרנס ולפרנס והוא נתון לזמנו הפנוי של האדם.

מאחר ואין למעשה מחלוקת בקשר לעמדת הדין העברי בסוגיה בכללותה, ולאור מציאות חברתית ופוליטית חדשה שיכול ומתהווה לנגד עיננו, ניתן להבין אמירות כאלו ואחרות של מובילים בציבור הדתי והחרדי אשר בדעה שמי שבאמת לא לומד תורה יתכבד ויצא לעבודה ויתגייס לצבא.

צור איתנו קשר
שלח את פנייתך אלינו ונחזור אליך בהקדם
שם מלא:
טלפון:
דוא"ל:
תוכן הפניה: