איזון משאבים של מניות בשוק ההון

מניות ואופציות שבבעלות בני זוג, הופכות לעיתים קרובות לנושא לוויכוח מר בהליכי גירושין. הקושי נובע מכך שלנכסים אלו פוטנציאל רווח עתידי משמעותי, אותו כל אחד מבני הזוג מעוניין לממש. במאמר זה נבחן את האופן שבו מתבצע איזון משאבים של מניות בשוק ההון בין בני זוג מתגרשים, תוך התייחסות להיבטים המשפטיים והפיננסיים הכרוכים בכך.

 

איזון משאבים של מניות בשוק ההון – מהסוגיות הבוערות בתיקי גירושין בישראל 2023

הנושא של חלוקת מניות בין בני זוג מגיע לשולחן הדיונים בתיקי גירושין רבים בישראל, הידועה כאומת הסטארט אפים וכמעצמת הייטק בלתי מעורערת. למניות וגם באופציות, פוטנציאל רווח גדול. לכן יש להתייחס אליהן כחלק מן הרכוש המשותף לבני הזוג הנתון לחלוקה בגירושין. עם זאת, ברבים מהליכי הגירושין, לא ברור דיו כיצד לחלק מניות אלה באופן הוגן וחוקי – מה שמוביל לחיכוכים מרים בין הצדדים.

 

משמעות המושג "איזון משאבים" בגירושין

איזון משאבים הוא הליך המתבצע במסגרת גירושין בישראל, שמטרתו לאפשר חלוקה שוויונית והוגנת של כל הנכסים שנצברו על ידי בני הזוג ממועד הנישואין ועד לגירושין.

ההליך כולל חישוב השווי הכולל של כל הנכסים שנרכשו במהלך הנישואין המשותפים. במקרים רבים, הצד שצבר יותר נכסים משלם לבן/בת הזוג את ההפרש, כך שלבסוף מתקבלת חלוקת רכוש שווה ומאוזנת בין בני הזוג המתגרשים, בין אם בכסף ובין אם בשווה ערך כספי.

 

על הצורך בהסדר איזון משאבים של מניות בשוק ההון כחלק מחלוקת הרכוש בהליך הגירושין

גירושין בין בני זוג מובילים לעיתים מזומנות למחלוקות מרות לגבי חלוקת הנכסים בין הצדדים.
במקרים רבים, המחלוקת נוגעת לנכסי מקרקעין כגון בית המגורים המשותף. במקרים אחרים, הוויכוח הוא על הבעלות על המכונית המשפחתית.

עם זאת, יש מקרים שבהם מדובר באי הסכמה על חלוקת הזכויות בחברה שנמצאת בבעלות אחד מבני הזוג או שניהם.

כאשר החברה פעילה, הפיצול יכול להיות מורכב במיוחד. לכן קיים הליך הנקרא "איזון משאבים" המיועד לטפל במקרים מעין אלו.

 

איזון משאבים של מניות בשוק ההון כפתרון לחלוקה זכויות בחברה שבבעלות מי מבני הזוג

בניגוד לנכסי מקרקעין כמו דירות או בתים שאפשר להעריך את שווים בקלות יחסית באמצעות שמאות, כאשר מדובר בעסק משפחתי המנוהל על ידי אחד מבני הזוג, המצב מסובך יותר.

הצלחתו ורווחיותו של עסק כזה תלויים במידה רבה בכישורים הייחודיים ובידע המקצועי של המנהל. לכן, העברת העסק לבן/בת הזוג שאינם בקיאים בתחום עלולה לפגוע משמעותית בערכו.

פתרון אפשרי הוא איזון משאבים באמצעות חלוקת מניות החברה המחזיקה בעסק, אך גם זה מצריך לעתים סיוע מבית הדין לענייני משפחה.

 

האם מניות בשוק ההון ניתנות לאיזון בין הצדדים בגירושין?

על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג המסדיר את חלוקת הרכוש בגירושין, כל אחד מבני הזוג זכאי לקבל מחצית משויים של הנכסים המשותפים שנצברו במהלך הנישואין. זאת למעט נכסים ספציפיים שהיו בבעלות אחד הצדדים לפני הנישואין.

מאחר שמניות ואופציות בשוק ההון נחשבות בדרך כלל לנכסים בעלי ערך כספי, הן ייחשבו אף הן כנכס משותף לצורך איזון המשאבים בעת גירושין או פרידה. כלומר, שווים יחולק באופן שווה בין בני הזוג המתגרשים כחלק מהליך איזון המשאבים הכולל.

 

באיזה בית משפט יידונו מחלוקות הקשורות בסוגיית איזון משאבים של מניות בשוק ההון?

במקרה של מחלוקת בנוגע לחלוקת עסק משפחתי או מניות של חברה במסגרת הליכי גירושין, הסמכות לקבלת ההכרעה נתונה לבית הדין לענייני משפחה. בית המשפט הוא זה שמוסמך להכריע בנושא ולקבוע כיצד יתבצע איזון המשאבים של המניות או העסק המשפחתי.

 

מה המתווה המקובל לחלוקת מניות בין בני זוג מתגרשים בישראל?

חלוקת מניות בגירושין בארץ מתבצעת בדרכים שונות, בהתאם לגורמים כגון:

סוג החברה

כאשר מדובר בחברה פרטית שהיא למעשה חברה משפחתית, כלומר שכל מניותיה נמצאות בבעלותו של אחד מבני הזוג, ישנה חשיבות מיוחדת להערכת שווי המניות בתהליך חלוקת הרכוש בגירושין.

זאת מאחר שבמקרה של חברה משפחתית, המניות מייצגות לא רק ערך כלכלי נוכחי אלא גם פוטנציאל הכנסה עתידי. לפיכך, בקביעת השווי שלהן לצורך איזון המשאבים יש להביא בחשבון הן את שוויין בהווה והן את הפוטנציאל ההכנסה הצפוי מהן בעתיד.

אופן החלוקה המועדף

במקרה של חלוקת מניות של חברה פרטית כחלק מאיזון המשאבים בגירושין, יש לתת את הדעת לאופן שבו הדבר ישפיע על מעמדו של בן הזוג שאליו מועברות המניות ביחס לבעלי המניות האחרים בחברה.

חשוב לוודא שבן הזוג שמקבל את המניות לא ימצא את עצמו בעמדת מיעוט חלשה שתאפשר לבעלי המניות האחרים לפגוע באינטרסים שלו ובזכויותיו, למשל על ידי דילול החזקותיו, הסתרת רווחים וכדומה. יש לתת את הדעת לסוגיות אלה בתהליך קביעת אופן העברת הבעלות על המניות.

למותר לציין כי הנושאים שהוצגו כאן הם רק חלק מהשיקולים שיש להביא בחשבון בעת איזון משאבים של מניות בשוק ההון במסגרת גירושין. דרכי החלוקה בפועל תלויות במגוון גורמים נוספים הקשורים לנסיבות הספציפיות של המקרה. לפיכך, מומלץ להיעזר בעורך דין משפחה המתמחה באיזון משאבים של מניות בשוק ההון, ויכול לספק ייעוץ משפטי מותאם אישית, תוך הסתייעות בחוות דעת של כלכלן או אקטואר גירושין. הדבר יבטיח חלוקה הוגנת ומיטבית של המניות עבור שני בני הזוג.

 

האם הכרחי למכור את החברה המשפחתית לצורך איזון משאבים של מניות בשוק ההון בגירושין?

אין חובה למכור את החברה כדי לבצע חלוקה של מניותיה בין בני זוג העומדים להתגרש.
בתי המשפט בישראל לעיתים קרובות פוסקים פיצול של הבעלות על החברה מבלי לחייב את מכירתה. אולם במקרים שבהם הניהול נשאר בידי אחד מבני הזוג, נקבע פיצוי כספי לבן/בת הזוג השני/ה כך שהפיצול מאזן באופן שווה את השווי ביניהם, מבלי לפגוע בהמשך פעילותה העסקית של החברה. כלומר, החוק מאפשר גמישות במציאת פתרונות יצירתיים שיתאימו לנסיבות הספציפיות של המקרה.

 

משקל המועד הקובע את שווי המניות בביצוע איזון משאבים של מניות בשוק ההון

להגדרת המועד הקובע לחישוב ערכן של מניות לצורך איזון משאבים בגירושין, יש חשיבות רבה, מכיוון ששווי השוק של מניות נתון לתנודתיות ועשוי להשתנות באופן משמעותי על פני ציר הזמן.

המועד שבו מבוצעת הערכת השווי של המניות עשוי אפוא להשפיע באופן ישיר על חלוקת הנכסים בין בני הזוג המתגרשים. לפיכך, יש לתת את הדעת לקביעת נקודת זמן הוגנת ומייצגת להערכת ערכן של המניות, על מנת להבטיח איזון משאבים צודק ומדויק ככל האפשר.


לסיכום

איזון משאבים של מניות בשוק ההון הינו הליך מורכב הדורש הבנה מעמיקה של היבטים משפטיים, כלכליים ועסקיים.

כפי שראינו לאורך המאמר, ישנם תרחישים רבים שיש לשקול, החל ממעמד החברה, דרך אופן העברת הבעלות על המניות וכלה בהגדרת המועד הקובע להערכת שוויין.

על מנת להבטיח שתזכו לייצוג הולם שיגן על זכויותיכם וימקסם את חלקכם בנכסי החברה, מומלץ בחום לפנות להתייעצות עם עו"ד אביב הראל, עורך דין מוביל בתחום דיני משפחה וגירושין. ניסיונו הרב והתמחותו באיזון משאבים יבטיחו את מיצוי מלוא זכויותיכם בתהליך.

איזון משאבים של מניות בשוק ההון

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

מאמרים נוספים בנושא איזון משאבים
חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש בגירושין יכולה להיות תהליך מורכב וטעון רגשית. תפיסות שגויות רבות עוטפות את פרקטיקת חלוקת הכספים והנכסים בגירושין, חלוקת החובות והזכויות של הצדדים בדירת

קרא עוד »
רכוש שהושג לפני הנישואין

קביעת אופן הטיפול ברכוש שנמצא בבעלותם של בני זוג בעת גירושיהם, היא בין ההיבטים המורכבים יותר בהליכי גירושין בישראל. אמירה זו תקפה אף יותר לחלוקת

קרא עוד »
הסתרת נכסים בגירושין

הליכי גירושין כרוכים בחלוקת רכוש, אשר נושאת השלכות כספיות משמעותיות עבור שני הצדדים המעורבים. למרבה הצער, תהליך זה יכול להוביל גם את אחד מבני הזוג

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>