נכסים שאיזון משאבים חל עליהם

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

חלוקת רכוש הינה נושא שנסובים סביבו מחלוקות עיקריות בין בני זוג המבקשי לסיים את מערכת היחסים.

יש להבחין בין בני זוג אשר כרתו הסכם ממון קודם לנישואים או לא. ככל שיש הסכם ממון נוהגים על פיו כל רכוש, מכל סוג, אותו צברו בני הזוג במהלך שנות נישואיהם יהא שייך לשניהם, לרבות רכוש. ככל ולא קיים הסכם ממון והצדדים נישאו לאחר יום 01/01/1974, אז כל רכוש שנצבר גם אם נרכש על ידי אחד מן הצדדים שייך לשניהם שווה בשווה.

 

גירושין וחלקות נכסים

כיום כבר אין צורך בגירושים בפועל בכדי לחלק את הרכוש וניתן לקבל פסק דין ללא קשר לגט. החוק קבוע הסדר של "איזון משאבים" בין בני זוג, אילו נכסים מאזנים ואילו נכסים לא מאזנים כגון: נכסים שצד קיבל במתנה או בירושה או שנצברו לפני החתונה ועוד כפי שקובע החוק. לגבי זוגות שנישאו קודם לכן, אז חלה חזקת השיתוף לפיה אם מערכת היחסים הייתה תקינה והיה מאמץ משותף אז הכל משותף ומתחלק מחצה על מחצה. זה אגב המצב ביחס לידועים בציבור. חשוב לציין כי במסגרת איזון המשאבים כלומר בני זוג שנישאו לאחר היום הקובע ואין ביניהם הסכם ממון מוסמך בית המשפט לאזן את הנכסים שלא בחלקים שווים. אך זהו החריג לכלל.

מה שפורט לעיל הינו כללי שכן יש גם מקרים ספציפיים בהם ניתן לרכוש זכויות בנכס, למשל דירה אם מוכחת כוונת שיתוף ספציפי או שיש ערבוב בין נכסים. למשל כספים שהתקבלו בירושה והושקעו בחשבון המשותף או שימשו לרכישת דירה גדולה יותר שבנוסף למשכנתא ששולמה על ידי שני הצדדים, שיפוץ שנערך על ידי שני הצדדים ועוד פרמטרים.

 

על איזה נכסים חל איזון הנכסים?

האיזון נערך לגבי כל הנכסים. חשבונות בנק, פנסיה, קרנות השתלמות וכיו"ב. נכסי נדל"ן מטלטלין, רכבים, מניות אופציות, הכל כולל חובות שנצברו על ידי אחד מבני הזוג (למעט חובות שנצברו שלא בתום לב או חובות הימורים). זה כולל גם מוניטין ונכסי קריירה. אם צד מוותר אל הקריירה שלו בכדי לגדל את הילדים ומאפשר לצד האחר לטפח את הקיירה שלו, אז זה נכס בר איזון. לצורך כך ממנה בית המשפט מומחה אשר מגיש לבית המשפט חוות דעת איך לבצע את האיזון הכללי.

האפשרויות הן רבות, שכן לכל תא משפחתי יש את הרכוש שלו, האופן בו נצבר הרכוש, אופי הרכוש (נדל"ן, סוג הנדל"ן, נכסים כספיים), ולכן חשוב לקבוע פגישת יעוץ. בפגישת היעוץ, עורך דין בעל ניסיון יוכל להעניק תמונת מצב עדכנית ביחס לזכויות הן ביחס לחוק והן ביחס לפסיקה שמתעדכנת באופן קבוע ומשנה את מצב הדברים. במילים אחרות מה מגיע ומה לא מגיע? כמו כן, עורך דין מנוסה יוכל לתת יעוץ בקשר לפעולות מקדמיות ואחרות שיש לנקוט בהם בכדי לשמור על הזכויות, לאסוף ראיות ולהכין את הכלים למאבק המשפטי.

 

מועד קרע ואיזון משאבים

יש לקבוע את התקופה שבה היה שיתוף כלכלי בין בני הזוג ולפיכך בתקופה זו יש לשום את נכסי בני הזוג. זכויות בניכוי חובות גם אם לא רשומים על שם שני הצדדים.
ישנם חובות שלא באים בחשבון (נניח אם החובות נוצרו בשל הימורים או התנהגות מופקרת של אחד הצדדים ובמקרה זה יקבע שהחוב ינוכה מחלקו של הצד שגרם להם, אבל זה עניין נפרד ולא ארחיב עליו עתה).

התקופה הקובעת היא מיום הנישואין בדרך כלל עד למועד הקרע שהוא בדרך כלל היום שבו נפתחו ההליכים (בדרך כלל בקשה לישוב סכסוך, אך החוק מאפשר מועדים נוספים). החוק מאפשר להקדים את מועד הקרע בתנאים מסיימים או במקום שניתן להוכיח שכבר לא היה שיתוף וההתנהלות הייתה נפרדת הגם שטרם פקעו הנישואין (אף זה עניין נפרד ולא ארחיב עליו עתה).

בית משפט ממנה רואה חשבון, אקטואר, שמקבל מסמכים של כל נכסי הזוג: פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, פיצויים, חסכונות, זכויות וכיו"ב, מאזן ביניהם ומוציא תחת ידו חוות דעת שבה הוא קובע מי צריך לשלם / להעביר למי סכום כסף ומה שיעורו. בדרך כלל חוות הדעת אוחזת שתי אופציות: האחת – לתשלום מידי חד פעמי בתוך שהוא מהוון סכומי כסף של נכסים שטרם הבשילו כמו קרנות פנסיה או קרנות השתלמות או פיצויים; השני – תשלום בעת הבשלת הנכסים; הזכות למי שהגיש את התביעה לבחור באחת משתי האופציות.

האקטואר מוציא מסמך מתאים לחתימת בית המשפט בכדי לפנות אל הגופים ולהסדיר את העניין בהתאם לחוות הדעת. הגישה של בתי המשפט ושל עורכי הדין היא לסיים את העניין ולא להותיר חיכוכים לעתיד.


מה קורה בשלב הביניים עד למתן פסק הדין?

ובכן, כאמור, השאיפה היא לסיים את העניין באופן סופי בבת אחת ולא במנות וזו גישת בתי המשפט. ואולם, משפטים יכולים להתארך, לפעמים שנים, אז עלתה השאלה מה הדין במקרה שבו נניח צד זקוק לכסף למחייתו (אין המדובר במזונות) ואין ספק שהוא זכאי לנכסים כספיים והשאלה היא באיזה שיעור.

הדין הוא שהמדובר בשאלה של נסיבות. במקום שההליך התקדם, הוגשה כבר חוות לתיק, התנהלו ישיבות של הוכחות בעניין, בני הזוג בינתיים התגרשו כבר, אחד הצדדים זכאי לזכויות ללא שום מחלוקת והוא מצוי במצוקה כזו או אחרת, אזי נקבע כי לבית המשפט סמכות לקבוע חלוקה ראשונית מוקדמת, לא סופית על חשבון החלוקה הסופית.

 

חשוב לזכור, תמונת מצב מלאה ומהליכם נכונים יכולים לייתר מאבק משפטי והגעה להסכם במיוחד כשצד שניסה להסתיר או להבריח רכוש נחשף. כמו כן תמונה מלאה של מצבת הנכסים משפיעה בסופו של דבר גם על גובה המזונות.

נכסים שאיזון משאבים חל עליהם

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>