ביטול הסכם ממון

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

הסכם ממון הוא הסדר מחייב בין בני זוג הקובע את זכויותיהם ומחויבויותיהם הכלכליות במהלך הנישואין ואחריהם. למרות מעמדו כמסמך משפטי מחייב המאושר בבית משפט, הסכם ממון ניתן לביטול תחת תנאים מסוימים. במאמר זה נסקור מתי וכיצד ביטול הסכם ממון מתאפשר.

 

ביטול הסכם ממון – האם זה אפשרי?

נתחיל מהסוף: למרות שהסכם ממון מאושר על ידי בית משפט ומקבל מעמד כשל פסק דין, ישנן כמה עילות חוקיות אשר מאפשרות לבטל אותו. כדי לבטל הסכם ממון יש להגיש תביעה בפני הרשות השיפוטית בה אושר ההסכם, ולהוכיח קיום עילה חוקית לביטולו. בין העילות ניתן למנות מצג שווא או הונאה מצד אחד מבני הזוג, התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם ההסכם, טעות ועוד. עילות אלו יכולות לאפשר מבחינה חוקית את ביטול הסכם הממון.

 

הסכם ממון – מהו ומה מהותו?

הסכם ממון הינו הסדר משפטי הקובע את זכויותיהם וחובותיהם הכלכליות של בני זוג, הן במהלך הנישואין והן לאחר הגירושין. הסכם כזה עשוי לכלול הוראות בנוגע לחלוקת נכסים, מזונות בין בני הזוג ומזונות הילדים. למרות שמדובר במסמך משפטי מחייב, קיימת אפשרות לביטול הסכם הממון.

 

על המורכבות הכרוכה בביטול הסכם ממון בין בני זוג

ביטול הסכם הממון בין בני זוג יכול להיות תהליך מורכב. לעיתים הביטול נעשה בהסכמה הדדית בכתב בין בני הזוג, לאחר ששני הצדדים מבינים את המשמעויות וההשלכות של הביטול. כל שינוי בהסכם חייב להיות חתום על ידי שני הצדדים.

עם זאת, כאשר אין הסכמה, יש להגיש תביעה לערכאה שאישרה את ההסכם. אם ההסכם נחתם לפני הנישואין ואושר על ידי רשות מוסמכת, הוא מקבל מעמד של פסק דין. במקרה זה, כדי לבטל את ההסכם יש צורך להוכיח אחת מעילות הביטול על פי דיני החוזים.

 

מהם תנאי הסף לביטול הסכם ממון?

לעיתים הסכמי ממון מבוטלים בשל הפרת החוזה או מחלוקות בין בני הזוג. על מנת לבטל הסכם ממון, יש לפעול בהתאם לתנאים ולהגבלות החוזיים. ברוב המקרים הדבר דורש עמידה בדרישות משפטיות, כגון: מסירת הודעה על הביטול בכתב לבן הזוג השני ומתן פרק זמן סביר לצד השני להגיב.  העמידה בדרישות אלו נחוצה על מנת לבטל כדין את הסכם הממון בין בני הזוג.

 

עילות קבילות לביטול הסכמי ממון בישראל

נוסף על העמידה בדרישות המשפטיות שצוינו לעיל, כדי לבטל הסכם ממון נדרשת עילה חוזית מוצדקת כגון: הונאה, מצג שווא, טעות, כוח עליון, הפרת אחריות או תנאי מתנאי ההסכם, אי עמידה בהתחייבות חוזית, חדלות פרעון של אחד הצדדים ועוד. רק בהתקיים אחת או יותר מעילות אלה, ניתן לבטל כדין את הסכם הממון שנחתם בין בני הזוג.

 

ביטול הסכם ממון על רקע הונאה ומצג שווא מצד בן / בת הזוג

מרמה או מצג שווא, הם בין העילות השכיחות לביטול הסכמי ממון. מדובר במצב בו אחד מהצדדים הסתיר במכוון מידע מהותי על היקף נכסיו בעת חתימת ההסכם, או שפעל בחוסר תום לב. כדי לבקש ביטול ההסכם בשל הונאה או מצג שווא, על בן הזוג להוכיח בבית המשפט שבן הזוג השני הסתיר במתכוון את המידע, וכי אילו ידע זאת מראש, לא היה חותם על ההסכם.

 

ביטול הסכם ממון מחמת פגם שנפל בהליך אישורו של ההסכם

עילה נוספת לביטול הסכם הממון היא פגם בהליך אישור ההסכם. על מנת שהסכם ממון יקבל תוקף משפטי, הוא חייב לעבור מספר שלבים, שבסופם וידוא ששני הצדדים מבינים ומסכימים לתנאי ההסכם במלואם. אחד הפגמים שיכולים להופיע הוא חוסר וידוא מספיק על ידי בית המשפט שבני הזוג אכן הבינו את משמעות ההסכם עליו חתמו. פגם זה יכול לשמש כעילה לביטול הסכם הממון.

 

התנהגות המנוגדת להסכם הממון כעילה לביטולו

עילה נוספת לביטול הסכם הממון היא התנהגות המנוגדת להסכם על אף שנחתם מרצון חופשי של שני הצדדים. על פי כללי החוזים, אם אחד מבני הזוג אינו מקיים את האמור בהסכם לאורך זמן, הדבר יכול להעיד כי הוא זנח למעשה את ההסכם. התנהגות שכזו יכולה לשמש עילה לבן הזוג השני לבקש ביטול חוזי של הסכם הממון בבית המשפט.

 

ביטול הסכם ממון בשל טעות

ביטול הסכם ממון בשל טעות היא סוגיה משפטית חשובה. הסכמי ממון הם מסמכים מחייבים וטעות עלולה להוביל לתוצאות חמורות. במקרה של טעות מהותית, לאחד מבני הזוג עשויה להיות הזכות לדרוש ביטול ההסכם.

בית המשפט יקבל טענה של טעות אם יוכח כי אחד הצדדים חתם על ההסכם רק בגלל אותה טעות, ואלמלא הטעות לא היה חותם. במקרים שבהם ניתן לתקן את הטעות, בית המשפט עשוי להורות על תיקון במקום על ביטול.

בעת הביטול חשוב לטפל בכל ההתחייבויות הפיננסיות בין בני הזוג, ליידע את הצדדים הרלוונטיים וליצור מסמך רשמי המתעד את ביטול ההסכם.

 

חשיבותו של ייצוג משפטי איכותי בתהליך לביטול הסכם ממון

מכיוון שהסכם ממון מקבל מעמד של פסק דין, תביעות לביטולו אינן מתקבלות בקלות על ידי בתי המשפט. אולם עורך דין מקצועי בתחום דיני המשפחה יכול לסייע במימוש הביטול על ידי בחינה של קיום עילות ריאליות לביטול, והוכחתן בפני בית המשפט.

ניסיונו והידע של עורך הדין בהסכמי ממון ודיני משפחה וחוזים, יכול להבטיח כי כל הצדדים מודעים לזכויותיהם ולחובותיהם המלאות בעקבות הביטול, ושכל נושא המופיע בהסכם המקורי מטופל כראוי במסגרת ביטולו.

 

לסיכום

במאמר זה ראינו כי הסכם ממון, על אף שהוא מסמך משפטי מחייב ומאושר על ידי בית משפט, ניתן לביטול במקרים מסוימים. כאמור לעיל, קיימות מספר עילות חוקיות כגון הונאה, התנהגות הסותרת את ההסכם, טעויות מהותיות ועוד, אשר מאפשרות ביטול של הסכם הממון על ידי אחד מבני הזוג.  הביטול מחייב הליך משפטי מול הערכאה בה אושר ההסכם, תוך הוכחה של אחת העילות. כמובן, בתהליך של ביטול הסכם ממון מומלץ להיוועץ עם עורך דין מנוסה בדיני משפחה כדי לבחון את האפשרויות לביטול ולהבטיח שיהיה לכם ייצוג משפטי נאות בתהליך. לייעוץ מקצועי בנושא ביטול הסכם ממון, אתם מוזמנים לפנות כעת אל משרד עו"ד משפחה אביב הראל.

ביטול הסכם ממון

העילות העיקריות לביטול הסכם ממון כוללות הונאה או מצג שווא מצד אחד מבני הזוג, התנהגות הסותרת את ההסכם, טעות מהותית בחתימת ההסכם, וכן פגם בהליך החתימה או האישור של ההסכם. עילות אלה ואחרות יכולות לאפשר מבחינה משפטית את ביטול ההסכם.

הליך הביטול להסכם ממון, כולל הגשת תביעה לביטול ההסכם בפני הרשות השיפוטית שאישרה את ההסכם. במסגרת התביעה יש להוכיח קיום של עילה חוקית לביטול ההסכם. בהמשך לכך, בית המשפט בוחן את העילות ואת הראיות ומחליט האם לקבל את הביטול או לדחותו.

חשוב להיות מיוצגים בידי עורך דין משפחה מנוסה בהליכים של ביטול הסכמי ממון, מכיוון שמדובר בהליך משפטי מורכב מטבעו. עו"ד הבקיא בדיני משפחה יכול לבחון את סיכויי הביטול, להוכיח את העילות הרלוונטיות, ולנהל באופן מקצועי את ההליך מול בתי המשפט. בנוסף, הוא יכול לייעץ לכם מה משמעות הביטול ומהן הזכויות והחובות שלכם לאחריו.

לאחר הביטול של הסכם הממון, בטלות ההוראות הכלכליות שהופיעו בהסכם, כולל המתווה שהוסכם במסגרתו עבור חלוקת רכוש בין הצדדים בגירושין וכדומה.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>