השלכות בגידה על הסכם ממון

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

בגידה בנישואין היא תופעה שכיחה בחברה הישראלית. בהתאם לכך, ישנם זוגות הבוחרים לכלול בהסכם הממון שלהם סעיף המתייחס למקרה של בגידה פוטנציאלית. סעיף זה קובע כיצד יש לנהוג בחלוקת הרכוש בגירושין אם אחד מבני הזוג יבגוד בשני. מאחר שגירושין ובגידה הם למרבה הצער אירועים נפוצים, חשוב להבין את מהן השלכות בגידה על הסכם ממון והאם כריכת נושא הבגידה בהסכם הממון היא חוקית וברת אכיפה.

 

על השוני ביחסם של בתי הדין הרבניים ובתי הדין האזרחיים לנושא השלכות בגידה על יחסי ממון בין בני זוג

עינינו הרואות כי קיימים מספר הבדלים מהותיים בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט בהתייחסות לבגידה והשפעתה על יחסי הממון בין בני הזוג.

הבדלים אלו באים לכלל ביטוי בנושאים המרכזיים הבאים:

בהגדרת הבגידה

בבתי המשפט האזרחיים ההגדרה זהה לגברים ונשים, בעוד בבתי הדין הרבניים – כשמדובר בנשים, די בבגידה אחת כדי לשמש כעילת גירושין, בעוד שלגברים נדרשות בגידות חוזרות, על מנת לחייב במתן גט.

בפיצוי על הבגידה

בבתי הדין הרבניים יכולים לחייב את הבוגד/ת בתשלום כתובה ופיצויים לנבגד/ת, בעוד בבתי המשפט האזרחיים מתעלמים בדרך כלל מהבגידה בחלוקת הרכוש.

 

האם ההשלכות הממוניות של בגידה חלות על גברים ונשים בישראל באופן זהה?

במדינת ישראל, ישנו הבדל בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט האזרחיים, בהתייחסות לבגידה במסגרת גירושים.

ראשית, בתי הדין הרבניים מתייחסים באופן שונה לבגידת גבר לעומת בגידת אישה. בגידת האישה נחשבת כעילת גירושין מוצדקת על פי ההלכה, בעוד בגידת הגבר תיחשב כעילת גירושין גם באם מדובר בגבר הידוע כבוגד סדרתי.

שנית, לבגידת האישה השלכות חמורות יותר – ובעקבותיה, היא עלולה לאבד זכאות למזונות ולכתובה בהוראת בית הדין הרבני. בנוסף, אם לגבר יש הוכחות לבגידתה, הוא מחויב להתגרש ממנה.

לעומת זאת, בתי המשפט לענייני משפחה נוטים להתייחס לבגידה כאל עניין פרטי שאין לו השפעה על חלוקת הרכוש בגירושין.

 

באילו נסיבות בגידה עלולה להשפיע על חלוקת הרכוש בגירושין?

באופן עקרוני, בגידה אינה מהווה עילה לשינוי הסכם חלוקת הרכוש בין בני זוג בגירושין.

עם זאת, אם כתוצאה מהבגידה נוצרו חובות על שם הצד הבוגד, החובות לא יתחלקו בין הצדדים כחלק מחלוקת הרכוש המשותף – אלא ייוחסו לצד הבוגד בלבד, במידה והוא האחראי הבלעדי לצבירתם.

בנוסף, בבתי הדין הרבניים הבוגד עלול להתחייב בתשלום פיצויים על פירוק התא המשפחתי והנזק שנגרם לילדים, אך זאת מעבר לחלוקת הרכוש הפורמלית.

לסיכום, הבגידה עצמה אינה משנה את הסכם חלוקת הרכוש, אך יכולה להוביל להוצאות ותשלומים נוספים שיחולו על הבוגד.

 

על הסכמי ממון ככלי לשינוי חלוקת הרכוש הקבועה בחוק כברירת מחדל במקרי גירושין

הסכם ממון יכול לשמש ככלי יעיל עבור זוגות הנישאים כיום, לעיגון הסדרים כספיים המותאמים אישית לצרכיהם ומידותיהם, ונקבעים לפי שיקול דעתם של הצדדים. זאת בניגוד להישענות על מתווה חלוקת הרכוש שמוגדר בחוק יחסי ממון בין בני זוג או לפי הלכת השיתוף. אלו לעיתים נתפסים כלא הוגנים או לא רלוונטיים לנסיבות הפרטניות של בני הזוג, לעומת הסכם ממון, שמציע פתרון המאפשר גמישות ושליטה רבה יותר על גורלם המשפטי והרכושי של הצדדים.

 

הסכם ממון בין בני זוג – יתרונותיו וחשיבותו

הסכם ממון בין בני זוג הוא חוזה משפטי הקובע כיצד יחולק הרכוש המשותף במקרה של גירושין. ההסכם נחתם לפני הנישואין או במהלכם, ומאפשר לבני הזוג לקבוע מראש הסדרים כספיים המותאמים לצרכיהם ומטרותיהם.

עם היתרונות של הסכם ממון ניתן למנות:

 1. מניעת סכסוכים עתידיים – הסכם ברור מונע ויכוחים על חלוקת הרכוש בעת פרידה.
 2. שמירה על עצמאות כלכלית – אפשרות לכל בן זוג לשמור על נכסיו שעמם הגיע לקשר הזוגי, גם לאחר הנישואין.
 3. התאמה אישית – הסכם ממון מאפשר לבני הזוג לקבוע הסדרים כספיים המתאימים לצרכיהם הפרטניים.
 4. ודאות משפטית – הסכם ממון הוא תקף ומחייב מבחינה משפטית, כל עוד הוא חוקי ונערך מרצונם החופשי של הצדדים.
 5. גמישות – ניתן לעדכן ולשנות את ההסכם בהסכמה הדדית.
 6. שליטה בעתיד – הזוג יכול לקבוע מראש כיצד יחולק הרכוש ברתחישים שונים, למשל, במקרה בו יהיו ילדים משותפים לבני הזוג בהמשך הדרך.

ככל שהסכם הממון מפורט וברור יותר, כך גדלים הסיכויים לממש אותו בעת הגירושין ללא סכסוכים. בכל מקרה, מומלץ להיוועץ בעורך דין דיני משפחה מנוסה, לגיבוש הסכם ממון המותאם לצרכי בני הזוג באופן מדויק.

 

הנושאים העיקריים המכוסים בהסכמי ממון בין בני זוג

הסכם ממון בין בני זוג יכול להתייחס למגוון נושאים הקשורים להסדרה של הקשר ביניהם במישור הכלכלי, ובכלל זה:

 •     חלוקת רכוש – קביעה כיצד יחולק הרכוש המשותף שנצבר במהלך הנישואין במקרה של גירושין.
 •     מזונות ילדים – קביעת גובה דמי המזונות ואופן תשלומם (אין אפשרות לוותר כליל על תשלומי מזונות בהסכם הממון או לפגוע בתנאי הזכאות שהחוק קובע, אלא רק לשפר אותם).
 •     דיור – הסדרת הסדרי המחייה לאחר הפרידה.
 •     חשבונות בנק – הגדרת אופן חלוקת החסכונות וההשקעות המשותפות בגירושין.
 •     חובות – הסדרת אופן חלוקת ההתחייבויות שנלקחו במהלך הנישואין, במקרה של גירושין.

מלבד אלו, ההסכם יכול לכלול גם הוראות נוספות כגון תנאים לביטולו או שינויו. בכל מקרה, חשוב להיוועץ בעו"ד דיני משפחה וגירושין מקצועי, לניסוח הסכם ממון מיטבי.

 

האם ניתן לכלול בהסכם ממון סעיף המתייחס להשלכות של בגידה?

הסכמי ממון לעיתים כוללים סעיף המתייחס לתרחיש של בגידה אפשרית מצד אחד מבני הזוג.
סעיף זה בא להרתיע מפני בגידה ולפצות את הצד הנפגע על הפגיעה בו בתרחיש כזה. בהתאם לכך, במקרה של בגידה, הבוגד עלול להתחייב בתשלום סכומי כסף גבוהים לבן/בת הזוג. עם זאת, בתי המשפט נמנעים מלפגוע בילדים כתוצאה מהשלכות בגידה על הסכם ממון.

על הבעייתיות הגלומה בכריכת הבגידה בהסכמי ממון

בהקשר זה, חשוב לציין כי קיימת בעייתיות בניסיון לכרוך סעיפים הנוגעים לבגידה בהסכם הממון, מכיוון שהמושג "בגידה" הוא מושג מופשט וסובייקטיבי.

בגידה יכולה לקבל משמעויות שונות עבור אנשים שונים, בהתאם לנסיבות ולפרשנות האישית. אותו מעשה יכול להתפרש כבגידה על ידי אדם אחד, אך לא על ידי אדם אחר.

לכן, קשה לאפיין באופן אובייקטיבי מהי בגידה על מנת לכלול זאת בהסכם משפטי מחייב. הווה אומר, המושג רחב ועמום מדי כדי להגדירו באופן מדויק בהסכם.

לאור מורכבות הנושא, בניסוח סעיף בגידה בהסכם ממון חשוב להגדיר במדויק מה נחשב לבגידה עבור בני הזוג. ככל שההגדרה מפורטת יותר, כך יהיה קל יותר לאכוף את הסעיף במקרה הצורך.
לעניין זה, יש לפרט מהם המעשים המוגדרים כבגידה – האם מדובר בהתכתבויות, מגע פיזי, יחסי מין וכדומה. בנוסף קריטי לקבוע מה יהיה הפיצוי הכספי המדויק שיינתן במקרה של בגידה. על אף שפירוט יתר נראה קטנוני, הוא מסייע להבהיר את כוונת הצדדים ולמנוע אי הבנות ופרשנויות שונות בעתיד. הדבר חיוני, כאמור, כדי לאכוף את הסעיף במקרה הצורך.

 

לסיכום

כאשר עולה נושא השפעת הבגידה על יחסי הממון בין בני זוג, מומלץ ביותר להיעזר בעורך דין מקצועי ומיומן בתחום הגירושין. ייעוץ משפטי איכותי חיוני במיוחד במקרים בהם קיים הסכם ממון בין בני הזוג, ובפרט אם ההסכם מכיל סעיף המתייחס למקרה של בגידה, שכן מדובר בסוגיה מורכבת מאוד מבחינה חוקית. עורך הדין יוכל לסייע בפרשנות נכונה של הסכם הממון, לייצג את האינטרסים של כל צד, ולהבטיח שזכויות מרשו או מרשתו, יישמרו בהתאם להסכם ולחוק.

לפיכך, על מנת להבטיח את זכויותיכם במקרה של בגידה תוך שמירה על הליך גירושין הוגן ויעיל, מומלץ ביותר להיוועץ בעורך דין מנוסה בתחום הגירושין והממון.

צרו קשר עם משרד עו"ד אביב הראל כבר היום, לייעוץ וליווי משפטי איכותי, מהימן ומקצועי.

השלכות בגידה על הסכם ממון

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>