העברת משמורת מאב לאם

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

בעבר היה מקובל שהאם קיבלה אוטומטית משמורת בלעדית על הילדים בתיקי גירושין. עם זאת, החברה הישראלית הייתה עדה לשינוי משמעותי, עם מספר גדל והולך של אבות שקיבלו על עצמם משמורת מלאה על ילדיהם. אף על פי כן, עשויות להיווצר נסיבות מסוימות בהן יתבקש בית המשפט לשקול מחדש את הסדר המשמורת הקיים ולהעניק גושפנקא להעברת משמורת מהאב לאם. מאמר זה ייבחן את הנסיבות העומדות מאחורי בקשות מסוג זה והשיקולים הרלוונטיים לבחינת בקשות לאישור העברת משמורת מאב לאם.

 

מהם המצבים המביאים לתביעות להעברת משמורת מאב לאם?

סוגיית העברת המשמורת מאב לאם מתעוררת בנסיבות ספציפיות, שבהן חלה ירידה ביכולת ההורית של האב לאחר שניתנה לו משמורת מלאה על הילדים. מנגד, זה עלול להתרחש גם כאשר אם, שבעבר לא הייתה מסוגלת לספק טיפול הולם לילדיה בשל נסיבות זמניות, שיקמה את עצמה מאז ובוחרת לפתוח בתביעת משמורת כדי להשיב לעצמה את החזקה בילדיה.

בנוסף, ישנם מקרים שבהם האב, למרות כוונותיו הטובות, עשוי להתקשות למלא את אחריותו ההורית. קושי כלכלי או אתגרים בהשגת איזון משביע רצון בין עבודה לחיים המשפחתיים, יכולים לתרום למצבים כאלה. 

במקרים אלו, האם עשויה להאמין כי יש לה כישורים טובים יותר לגידול הילדים ושהיא מסוגלת לספק את צרכיהם באופן מקיף יותר. כתוצאה מכך, היא עשויה לבקש משמורת בלעדית על ילדיה, בטענה שהסדר זה יאפשר לה לספק טיפול הולם יותר לילדים.

 

במה כרוך התהליך להעברת המשמורת מאב לאם?

כדי ליזום את העברת המשמורת מהאב לאם, על האם להגיש תביעת משמורת, המביעה את רצונה לקבל משמורת מלאה על ילדיה. כאמור, תביעה זו מוגשת בדרך כלל כאשר לאם יש סיבות מבוססות להאמין שהאב אינו ממלא כהלכה את אחריותו כהורה משמורן ואולי אף מזניח את הילדים. בהגשת התביעה מבקשת האם לתת מענה לחששות אלו ולהבטיח את המשמורת על ילדיה.

עם זאת, על מנת לתמוך בבקשתה, על האם לספק ראיות משכנעות לבית המשפט המדגימות בבירור את חוסר יכולתו לכאורה של האב לספק ביעילות את צורכי הילדים. לבסיס ראייתי זה תפקיד מכריע בביסוס תביעתה ובהשפעה על החלטת בית המשפט בעניין העברת המשמורת.

 

באילו נסיבות ייטה בית המשפט לאשר את העברת המשמורת מאב לאם?

בית המשפט יבחן לטובה את הבקשה להעברת המשמורת מאב לאם אם ניתן יהיה להוכיח שהילדים הקטינים, הנמצאים כיום בחזקת אביהם המלאה, יחוו שיפור משמעותי ברווחתם בהיותם בחזקת האם. עם זאת, בית המשפט אינו מאשר בחיפזון תביעות מסוג זה אלא אם הוצגו נסיבות חריגות, והאם יכולה להוכיח כי האב אינו מסוגל עוד לגדל ולטפח את הילדים ביעילות.

 

מהם השיקולים הנבחנים בבית המשפט במסגרת הדיון בבקשת העברת משמורת מאב לאם?

במסגרת הדיון בבקשת העברת משמורת מאב לאם עשויה, בית המשפט בודק האם חלו שינויים משמעותיים בחייו של האב המשמורן או בחיי האם שאינה משמורנית, המצדיקים בחינה מחודשת של הסדר המשמורת הקיים. בבואו להכריע בתביעות מסוג זה, בית המשפט מעריך בקפידה את הנסיבות הכוללות של כל הצדדים המעורבים, לרבות גורמים פיננסיים ומקצועיים. בחינה מקיפה זו מבטיחה הערכה הוגנת ויסודית של המצב לטובת קביעת הסדר המשמורת המתאים ביותר.

עם זאת, בסופו של דבר, המוקד העיקרי בהחלטה על העברת המשמורת מאב לאם טמון בנכונותה של האם לספק לילדיה סביבה תומכת, מטפחת וחמה יותר בהשוואה למה שהאב מסוגל להציע בהווה. כלומר בית המשפט המתבקש להכריע בתביעה, שם דגש על רווחת הילדים והצרכים הרגשיים של הילדים בעת קביעת הסדר המשמורת.

 

ההבחנה בין העברת משמורת מאב לאם בהסכמה וללא הסכמה

העברת המשמורת מאב לאם יכולה להתרחש בשיתוף פעולה ובהסכמה של שני ההורים. במקרים כאלה, הדבר מתבצע על ידי בית המשפט לענייני משפחה כהליך פורמלי. עם זאת, ישנם מקרים בהם האב, המחזיק במשמורת, אינו מסכים לבקשת האם למשמורת על הילדים.

בנסיבות כאלה, מתבקשת התערבות גדולה יותר של בית המשפט כדי לטפל בעניין העברת המשמורת מהאב לאם. בית המשפט יעריך היטב את המצב ויקבל החלטה על פי טובת הילדים. אם ייקבע כי האם מתאימה יותר לשמש כהורה המשמורן, בית המשפט לא רק ייתן את פסק הדין לטובת העניין, אלא גם ידאג לאכיפתו.

 

כיצד עקרון טובת הילד מצטלב עם העברת המשמורת מאב לאם?

עקרון טובת הילד משמש כתפיסה משפטית המנחה את בתי המשפט לענייני משפחה במדינת ישראל בקבלת החלטות הקשורות למשמורת. אם האם סבורה שצורכי ילדיה אינם מקבלים מענה הולם בחזקת האב, זכותה להגיש תביעת משמורת לבית המשפט לענייני משפחה.

בכך היא יכולה לבקש משמורת בלעדית או, לכל הפחות, משמורת משותפת כאשר האחריות ההורית מחולקת בינה לבין אבי הילדים. ברתימת עיקרון טובת הילד לבקשתה, מבקשת האם לתת עדיפות לרווחתם ולטובתם של ילדיה באמצעות העברת החזקה עליהם לידיה. שיקול זה מניח שהקשיים של האב בגידול ילדיו כראוי, נובעים מהנטל המשמעותי העומד בפניו כהורה יחיד, ולא ממקום של חוסר רצון או חוסר מסוגלות הורית מוחלטת.

 

לפי אילו אמות מידה מתקבלות בבתי המשפט בארץ החלטות בנוגע להעברת המשמורת מאב לאם?

כאמור, כאשר מגיעה לבית משפט בישראל תביעה להעברת משמורת מאב לאם, העיקרון העיקרי המשמש להערכת הבקשה הוא טובת הילד. חשוב לציין כי ישנם מקרים בהם מוגשות תביעות להעברת משמורת מאב לאם על סמך שיקולים לא ענייניים, הנובעים לרוב מאיבה או נקמנות הנובעת מסכסוכים בין ההורים. בית המשפט בוחן בקפידה בקשות מסוג זה כדי להבטיח שההחלטה שהתקבלה תואמת את טובת הילד ואינה מושפעת רק ממניעים אישיים.

מכאן שההכרעה בעניין בקשות להעברת משמורת מאב לאם מתקבלת רק לאחר בחינה מעמיקה של הראיות שהובאו בבית המשפט. תביעות מסוג זה ניתנות לאישור רק כאשר מוצגות במסגרתן ראיות מהותיות לביסוס אי התאמתו של האב כאפוטרופוס בלעדי. בית המשפט בוחן בקפידה את נכונותן של טענות אלו, ומוודא שהעברת המשמורת מגובה בהוכחות ברורות לאי כשירותו של האב.

ההחלטה בדבר העברת המשמורת מאב לאם נשענת גם במידה רבה על חוות דעתם של גורמי הרווחה המעורבים בתהליך. אם מתסקיר פקידת הסעד עולה כי הילד חווה קשיים בהתמודדות עם הגירושין בחזקת האב, הכף עשויה ליטות לטובת העברת המשמורת לאם. בית המשפט לוקח בחשבון את רווחתו ההוליסטית ויכולת ההסתגלות של הילד, בהתחשב בתובנות שמספקת פקידת הסעד בתיק.

 

לסיכום

לייצוג משפטי תפקיד מכריע בעת הגשת בקשה להעברת המשמורת מהאב לאם. אחת הסיבות העיקריות לפנייה לייצוג משפטי, היא להבטיח כי הזכויות והאינטרסים של האם מוגנים לאורך כל ההליך המשפטי. עורך דין המתמחה בדיני משפחה יכול לספק הכוונה וייעוץ יקרי ערך למגישות בקשות העברת משמורת, ולסייע למבקשת לנווט במורכבות המערכת המשפטית.

בנוסף, עורך דין לענייני משפחה יכול לסייע באיסוף והצגת ראיות הנחוצות לתמיכה בתביעה להעברת משמורת. הדבר עשוי להיות כרוך בהשגת תיעוד המצביע על מידת המעורבות ההורית של האב, יציבותו הכלכלית, וכל ראיה רלוונטית נוספת, המעידה על חוסר יכולתו של האב למלא את חובותיו ההוריות ביעילות.

עו"ד משפחה מיומן יכול לתמוך באינטרסים של האם בבית המשפט, תוך הצגת טיעונים משכנעים המבוססים על החקיקה הרלוונטית, תקדימים וטובת הילד. כך באמצעות ייצוג משפטי, האם זוכה ביתרון של ידע מקצועי, מומחיות וייצוג שמבטיח שקולה יישמע בערכאות וזכויותיה תישמרנה בתהליך בקשת העברת המשמורת מהאב לעצמה.

לייעוץ משפטי אישי ודיסקרטי בנוגע להעברת משמורת מאב לאם – פנו בהקדם לעו"ד אביב הראל: 03-6950595. 

העברת משמורת מאב לאם

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>