העברת משמורת מאם לאב

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

במקרים רבים של גירושין נהוג שהאם מקבלת משמורת על הילדים. אף על פי כן, ישנם מקרים שבהם המשמורת, שהוטלה תחילה על האם, מועברת לאחר מכן לאב. במאמר הבא נעמיק בנסיבות הספציפיות המובילות להעברת משמורת מאם לאב ובמשמעותו המשפטית והמשפחתית של מהלך זה.

 

באילו נסיבות עשויה לעמוד על הפרק העברת משמורת מאם לאב? 

כאשר מדובר בהעברת משמורת מהאם לאב, עשויות להיווצר נסיבות מסוימות המצדיקות שינוי כזה. כברירת מחדל, כאשר הורים מתגרשים או נפרדים, המשמורת על ילדים בגיל הרך מתחת לגיל 6 ניתנת בדרך כלל לאם, בהתבסס על העיקרון המשפטי המכונה "חזקת הגיל הרך". עם זאת, ישנם מצבים בהם מתברר כי האם חסרה את היכולת לספק סביבת חיים תומכת, חמה ומטפחת עבור ילדיה הקטנים, או שפשוט מגלה חוסר עניין לעשות זאת. במקרים כאלה, ניתן להעביר את המשמורת לאב.

 

המשמעות המשפטית והמשפחתית של העברת משמורת מאם לאב

כאשר מוחלט על העברת המשמורת מהאם לאב, כתוצאה מכך האב הופך להורה המשמורן הבלעדי. בעוד שבאופן מסורתי לאם עדיפות בענייני משמורת, כיום אין זה נדיר שהמשמורת עוברת מהאם לאב, במיוחד כאשר קיימות ראיות משמעותיות המעידות על אי מסוגלות הורית של האם.

 

האם העברת משמורת מאם לאב עשויה להתאפשר עבור ילדים בגיל הרך?

העברת משמורת מאם לאב על ילדים מתחת לגיל 6 היא עניין רגיש ביותר בתיקי גירושין. הכלל המנחה במצבים כאלה הוא חזקת הגיל הרך, הקובע כי ילדים מתחת לגיל 6 זוכים בדרך כלל למשמורת אמם כאשר הוריהם עוברים גירושין או פרידה.

כתוצאה מכך, ניתנת לאם משמורת מלאה, וכתוצאה מכך הילדים הקטנים מבלים איתה כ- 70% מהשבוע. במקביל, לאב יש הסדרי ראייה המאפשרים לו לבלות כ- 30% מהשבוע עם ילדיו.

חריגים לחזקת הגיל הרך, נוצרים כאשר הורים מסכימים הדדית על הסדרי משמורת חלופיים או כאשר קיימות סיבות ספציפיות להעברת המשמורת מהאם לאב, במיוחד כאלו הנוגעות ליכולת ההורית של האם. סיבות אלו יפורטו בהמשך.

 

מה הדין בנוגע להעברת משמורת מאם לאב במקרה של ילדים מעל גיל 6?

במקרים בהם מעורבים ילדים בני 6 ומעלה בהליך הגירושין, חל שינוי בנקודת המבט של בית המשפט כלפי משמורת משותפת. לאבות יש כיום סבירות משמעותית לקבל משמורת משותפת או משמורת בלעדית, במיוחד כאשר ניכר כי לאב יש כישורי הורות נאותים, ובמיוחד כאשר האם מגלה חוסר עניין או חוסר יכולת לגדל את הילדים ביעילות. מגמה משתנה זו משקפת הכרה גוברת בחשיבות ההתחשבות בתפקידו של האב בהורות לאחר הגירושין.

 

העברת משמורת מאם לאב בהסכמה משותפת

בכל הנוגע להעברת המשמורת מאם לאב בהסכמה הדדית, המגמה השיפוטית האחרונה בתיקי משמורת, מבליטה את ההכרה של בתי המשפט ביכולותיהם של האבות לשמש כהורים מטפחים ומסורים, גם כאשר מדובר בילדים צעירים. אם נאספו ראיות מספיקות המעידות כי עדיף לילד להתגורר עם אביו ולא עם אמו, ואם האם תכיר בכך, רשאי בית המשפט לאשר את העברת המשמורת מאם לאב בהסכמה הדדית. הדבר מעיד על הכרה גוברת בחשיבות ההתחשבות בטובת הילד ובנכונותם של שני ההורים להגיע להסדר משמורת שייטיב עמו.

למרות זאת, ישנם מקרים שבהם מחלוקות משמורת בין הורים מסלימות למאבקי כוח, המחייבים התערבות מצד בית המשפט. במקרים כאלה, אם ניתן יהיה לקבוע ולהוכיח כי האב הוא ההורה המוכשר יותר, ניתן לחייב את האם להעביר אליו את המשמורת. התערבות זו נועדה להבטיח כי טובת הילד תתועדף ושהוא ימצא תחת השגחתו של ההורה הנחשב לכשיר ביותר לספק סביבה מטפחת ותומכת עבורו.

 

כיצד מתבצעת העברת משמורת מאם לאב בפועל?

כאשר האם חסרת רצון או יכולת לטפל ביעילות בילדיה ובאם האב מאמין בתוקף שלצרכי ילדיו יינתן מענה טוב יותר תחת השגחתו, הוא יכול ליזום את העברת המשמורת מהאם לעצמו באמצעות הגשת בקשה להעברת משמורת. 

כדי ליזום את העברת המשמורת מהאם לאב, על האב להתחיל בהגשת תביעת משמורת לבית המשפט לענייני משפחה. בתהליך זה נדרש האב לבסס את טענותיו כי האם המשמורנית אינה ממלאת את אחריותה ההורית בצורה נאותה, ועלולה אף להזניח את הילדים. יש חשיבות מכרעת ליכולת האב לספק ראיות וטיעונים משכנעים לתמיכה בטענותיו במהלך ההליך בבית המשפט. בהמשך לכך, בית המשפט יעריך בקפידה את הראיות שהוצגו ויקבל החלטה על סמך טובת הילדים.

לשיפור סיכוייה של תביעתו להתקבל, מומלץ לאב לפנות להדרכה של עורך דין גירושין המתמחה בטיפול בתביעות משמורת מסוג זה. בסיוע עורך דין דיני משפחה מנוסה, האב יכול לנווט במורכבות של הגשת הבקשה להעברת המשמורת ולפעול בצורה שתשרת את טובת ילדיו באופן מיטבי.

 

האם ישנן נסיבות שמאפשרות ביטול של חזקת הגיל הרך לצורך העברת משמורת מאם לאב?

בהמשך לאמור לעיל ניתן לעקוף את חזקת הגיל הרך במקרים ספציפיים כאשר קיימות ראיות שמדגישות את היכולת ההורית הבלתי מספקת של האם. נסיבות שונות יכולות לעורר מצב זה, כמו ריבוי ילדים או חיים מקצועיים תובעניים המונעים מהאם למלא את אחריותה ההורית כנדרש. אלו הן רק כמה דוגמאות לתרחישים שבהם חזקת הגיל הרך עלולה להתבטל לטובת העברת המשמורת מהאם לאב, מתוך הכרה בחשיבות של מתן סביבה בריאה ותומכת לילדים.

ללא קשר לנסיבות, אם ילד צעיר אינו זוכה לחום שהוא זקוק לו, לטיפול מסור ורגיש ולתשומת לב מספקת מאמו, זכותו של האב להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להעביר את המשמורת עליו מהאם לעצמו. פעולה זו מעוגנת בעקרון של מתן עדיפות לטובת הילד, המשמש ככלל המנחה את מערכת המשפט בהחלטותיה בענייני משפחה. מתוך הכרה בחשיבות העליונה של טובת הילד, בית המשפט בודק ומעריך את המצב כדי לקבוע את הסדר המשמורת שיועיל ביותר להתפתחותו הכללית של הילד ולאושרו.

 

כיצד מתייחסת מערכת המשפט הישראלית לסוגיית העברת משמורת מאם לאב?

מהאמור לעיל אנו למדים כי גישתם של בתי המשפט בארץ לסוגיית העברת המשמורת מהאם לאב התפתחה עם הזמן. אם בעבר אבות גרושים התמודדו עם אתגרים בתביעות משמורת, הרי שהמציאות בימינו מלמדת שמגמה זו משתנה בהדרגה. מאחר ולטובת הילד יש חשיבות רבה במערכת המשפט בישראל והורים מתגרשים שואפים בדרך כלל למזער את ההשפעה השלילית של הליכי הגירושין על ילדיהם, במרוצת השנים ניתנו בישראל פסקי דין תקדימיים בולטים המתירים את העברת המשמורת מהאם לאב. התפתחויות אלו מסמלות הכרה גוברת במשמעות התפקידים של שני ההורים בהבטחת רווחת ילדיהם לאחר הגירושין.

 

לסיכום

כיום, גם אבות זכאים לעמוד על זכויותיהם ההוריות בבית המשפט, ולבקש משמורת על ילדיהם אם הם מאמינים שהם יכולים להציע להם חיים טובים בהשוואה למה שאמם מספקת. בנוסף, יש מספר הולך וגדל של פסיקות בבתי המשפט המציעות תמיכה לאבות במונחים של תשלומי מזונות ילדים. פסקי דין אלו מכירים בכך שכאשר חלוקת האחריות ההורית מתבצעת באופן שונה מהסדר ברירת המחדל, קיימת הזדמנות לחלק את ההוצאות הכרוכות בגידול הילדים בצורה שוויונית יותר. הכרה זו מדגישה את ההכרה בחשיבות של אחריות הורית משותפת וחלוקה הוגנת של התחייבויות כספיות בגידול הילדים לאחר הגירושין.

לייעוץ משפטי פרטני ודיסקרטי בנושא העברת משמורת מאם לאב – פנו כעת אל עו"ד אביב הראל: 03-6950595. 

העברת משמורת מאם לאב

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>