השלכות בגידה על משמורת

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

בהליכי גירושין בין בני זוג עם ילדים, אחד הנושאים המרכזיים שעולים הוא נושא המשמורת על הילדים. בית המשפט בוחן מגוון שיקולים על מנת לקבוע מהי המסגרת המיטבית עבור הילדים לאחר הגירושין. לעניין זה, אחד השיקולים שעשויים להשפיע על החלטת בית המשפט הוא נושא הבגידה של אחד מבני הזוג בבן הזוג השני בתקופת הנישואין. בסקירה להלן נדון בסוגיה המשפטית החשובה של השלכות בגידה על משמורת ובשיקולים העיקריים שבוחנים בתי המשפט בישראל בהקשר זה.

 

האם יש קשר בין בגידה למשמורת מבחינה משפטית?

על פי הפסיקה בישראל, בגידה איננה שיקול מכריע בהכרח בקביעת המשמורת, אך היא עשויה להוות נתון רלוונטי במכלול השיקולים שבית המשפט שוקל.

הסיבה לכך הינה שבראי המשפט, בגידה עלולה להעיד על חוסר יציבות רגשית וערכית מצד בן הזוג הבוגד, ולכן ייתכן שתהיה לה השפעה שלילית על המלצת בית המשפט בנוגע למשמורת.

עם זאת, בגידה איננה הקריטריון היחיד שבית המשפט בוחן. ייתכנו מקרים שבהם למרות בגידתו של אחד מבני הזוג, בית המשפט יראה לנכון להעניק לו משמורת משותפת או אף מלאה, בהתבסס על טובת הילדים. כך לדוגמה, אם בן הזוג הבוגד הוא זה שטיפל בילדים באופן עיקרי לפני הגירושין.

 

על הקושי בהגדרת בגידה לצרכים משפטיים

הגדרת המונח "בגידה" יכולה להיות מורכבת ולא אחידה, שכן היא כוללת מימד סובייקטיבי ואישי של הפרת אמון. מה שנחשב לבגידה עבור אדם אחד, ייתכן שלא ייחשב כך עבור אדם אחר.

בנוסף, קיימים הבדלים בהגדרת הבגידה בין הערכאות השיפוטיות השונות. בבתי הדין הרבניים, בגידה נחשבת בעיקר כמעשה של האישה ומוגדרת כקיום יחסי אישות עם גבר שאינו בעלה. לעומת זאת, בבתי המשפט למשפחה הגדרת הבגידה היא פחות קונקרטית ויותר גמישה, מתוך הבנה שמדובר במושג סובייקטיבי.

לפיכך, קביעה האם מעשה מסוים מהווה בגידה, תלויה במידה רבה בתפיסתו האישית של בן/בת הזוג שנפגע/ה מהמעשה ובמידת ההפרה הנתפסת של האמון ביניהם. אין הגדרה חד-משמעית אחת של בגידה שחלה בכל מקרה ומכאן שיש לבחון כל מקרה לגופו על בסיס נסיבותיו הייחודיות.

 

אילו השלכות עשויות להיות לבגידה בהליכי גירושין?

הבגידה בתוך הנישואין עלולה להוביל למספר השלכות משפטיות וכלכליות על בני הזוג, הן על פי ההלכה והן על פי החוק האזרחי בישראל.

ראשית, בגידה עלולה לפגוע בזכות האישה לקבלת מזונות מבעלה בתקופה שבין ההליך המשפטי לבין מתן הגט, שכן ייתכן שבית המשפט יראה בבגידתה עילה לשלול זכות זו.

שנית, על פי ההלכה, אישה שבגדה בבעלה אסורה לבעל ולבועל כאחד, ולכן לא תוכל להינשא לאדם שעמו בגדה אף לאחר הגירושין.

בנוסף, במקרים מסוימים הבגידה עלולה להשפיע על חלוקת הרכוש המשותף שנצבר במהלך הנישואין, למרות שישנה מגמה בפסיקה לנתק בין סוגיית הבגידה לבין חלוקת הרכוש בגירושין.

לבסוף, על פי ההלכה, הבגידה פוגעת בזכות האישה לפדיון כתובתה, ואף עלולה לבטל לחלוטין זכות זו.

 

השלכות בגידה על משמורת – האם הבגידה עלולה לשלול את זכות המשמורת בגירושין?

הבגידה אינה מהווה שיקול מכריע בקביעת המשמורת על הילדים במסגרת הליכי גירושין. על פי הפסיקה, השיקול המרכזי בקביעת המשמורת הוא טובת הילדים, ולא עצם הבגידה.

עם זאת, מבחינה משפטית, בגידה עלולה להיתפס כאמור לעיל, כאינדיקציה לחוסר יציבות נפשית או ערכית מצד בן הזוג הבוגד, ולכן להשפיע במידת מה על המלצת בית המשפט. אולם זאת רק אם יש עדויות נוספות הרלוונטיות לעניין ומחזקות קביעה זו.

כמו כן, בגידה עלולה להוביל למתחים וקונפליקטים בין ההורים שיקשו על משמורת משותפת ולכך להוות שיקול בהכרעת בית המשפט. אולם גם כאן, הדבר תלוי בנסיבות הספציפיות של המקרה.

בדרך כלל, בית המשפט יימנע מלהסיק מסקנות גורפות מהבגידה לגבי כישורי ההורות של הצד הבוגד, ויתבסס על מכלול שיקולים רחב יותר בהתאם לנסיבות. לפיכך, ניתן לומר שלבגידה יש השפעה מוגבלת על הכרעות המשמורת, שכן היא אינה מהווה שיקול בלעדי או מכריע.

 

מהם שיקולי בית המשפט בקביעת משמורת במקרה של בגידה?

בין השיקולים המרכזיים שבית המשפט שוקל לעניין קביעת המשמורת על הילדים במקרה של בגידה (ולא רק), נלקחים בחשבון:

 •     מידת מעורבות כל הורה בגידול הילדים עד לגירושין
 •     איכות הקשר בין כל הורה לילדים
 •     יכולתם של ההורים להבטיח סביבה יציבה ותומכת לילדים
 •     השפעת הגירושין והבגידה על מצבם הנפשי של הילדים
 •     עמדת הילדים לגבי העדפת הורה משמורן (בהתאם לגילם ובגרותם)
 •     יכולתו של כל הורה לשתף פעולה עם ההורה השני במשמורת משותפת לאחר הגירושין

אם כן, ניתן לומר שבגידה עשויה להוות שיקול בקביעת המשמורת, אך איננה קובעת בהכרח את תוצאת ההחלטה. בית המשפט בוחן את מכלול נסיבות המקרה וטובת הילדים, ומעניק משקל לכל השיקולים הרלוונטיים, כולל הבגידה, בקבלת ההחלטה המיטבית לילדים.

 

5 עילות אפשריות לשלילת זכות המשמורת במקרה של בגידה ובכלל

הנה כמה עילות אפשריות שיכולות להוביל לשלילת משמורת בעקבות בגידה:

 1. הפגנת חוסר אחריות הורית – אם הבגידה לוותה בהזנחה של הטיפול בילדים, היעדרויות תכופות מהבית ועיסוק מוגבר בבן/בת הזוג שמחוץ לנישואין, על חשבון המשפחה.
 2. יצירת סביבה בלתי יציבה ומתירנית – אם בעקבות הבגידה נוצרו בבית חילופי בני זוג תכופים, התנהגות מינית מתירנית וחשיפה של הילדים לאנשים זרים.
 3. פגיעה בבריאות הנפשית של הילדים – אם הבגידה גרמה לטראומה רגשית לילדים, חרדה, חוסר ביטחון וקושי בתפקוד היומיומי.
 4. יצירת קונפליקט עם ההורה האחר – אם הבגידה הובילה לעוינות קיצונית וחוסר אמון בין ההורים, הפוגעים ביכולת למשמורת משותפת.
 5. עדויות להתנהגות אלימה או התמכרות – אם הבגידה לוותה באלימות, שימוש בסמים או אלכוהול.

כל אלה עשויים להוות עילה לבחינה מחודשת של המשמורת, אך תמיד בכפוף לשיקול דעתו של בית המשפט ולנסיבות המקרה.

 

האופן שבו עורך דין לגירושין יכול להשפיע על החלטות המשמורת במקרה של בגידה

למרות שבגידה אינה מהווה שיקול מכריע בקביעת המשמורת, עורך דין מנוסה בתחום הגירושין יכול לנסות ולהטות את הכף לטובת הלקוח/ה שלו במקרים מסוימים.

בתחילה, עליו להראות כי יש קשר ישיר בין הבגידה לבין יכולת ההורות של בן הזוג הבוגד, למשל על ידי הצגת ראיות לחוסר אחריות או חוסר יציבות נפשית שנובעות מהבגידה.

מעבר לכך, העו"ד יכול לטעון כי הבגידה גרמה למתחים קשים בין ההורים אשר יקשו על משמורת משותפת, ולכן יש לבחור בהורה אחד כמשמורן בלעדי.

מלבד זאת, העו"ד יכול להדגיש היבטים חיוביים בכישורי ההורות של הלקוח שלו, ולהראות מדוע הוא האפשרות המיטבית למשמורת, למרות הבגידה.

חרף האמור לעיל, על עורך הדין להציג טיעונים מוצקים וראיות תומכות, שכן הבגידה לבדה אינה שיקול מספיק לשינוי הסדרי המשמורת שנקבעו מראש.

 

לסיכום

ניתן לומר כי לבגידה עשויה להיות השפעה מסוימת על הכרעות בית המשפט בנושאי משמורת, מזונות וחלוקת רכוש בהליכי גירושין. עם זאת, מדובר בשיקול אחד מני רבים ולא בשיקול מכריע או בלעדי. בסופו של דבר, תמיד יינתן משקל מכריע לטובת הילדים ולנסיבות הייחודיות של המקרה. לכן, מומלץ מאוד להיוועץ בעורך דין דיני משפחה וגירושין מנוסה.

עו"ד גירושין אביב הראל יוכל לסייע בגיבוש האסטרטגיה המשפטית הטובה ביותר עבורכם ולהביא לתוצאה המיטבית בהליך. מומלץ לפנות להתייעצות עם עו"ד הראל עוד בטרם תחילת הליך הגירושין שכן הדבר יכול להיות קריטי לאופן שבו יתפתח הדיון בעניינכם.

השלכות בגידה על משמורת

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>