חלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

חלוקת זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים, מציבה בפני זוגות מתגרשים אתגרים משמעותיים בכל הנוגע לגיבוש הסכם הגירושין. במאמר זה, נבחן גישה חלופית לטיפול בסוגיה רגישה זו, והיא חלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת. זאת תוך סקירת הגורמים הנלקחים בחשבון בעת ​​חלוקת זמני השהות של הילדים בין שני ההורים והאופנים בהם פתרון זה עשוי להשפיע על תשלומי מזונות הילדים.

 

מהי חלוקת זמני שהות?

בתיקי גירושין במדינת ישראל, כאשר לאחד ההורים (בדרך כלל האם) מוענקת משמורת בלעדית על הילדים, מקובל לקבוע הסדרי ראייה המאפשרים להורה השני לבלות זמן עם הילדים בימים ספציפיים בשבוע. הסדר זה, המכונה בדרך כלל "חלוקת זמני שהות", הוא מונח עכשווי יותר להסדרי הראייה שבמסגרתם כאמור, מתבצעת הקצאת פרקי זמן ייעודיים לשהיית הילדים עם כל הורה.

 

איך חלוקת זמני השהות מועילה לילד?

עקרון טובת הילד מהווה גורם מנחה בתיקי משמורת במערכת המשפט בישראל. כאשר זוגות בישראל עוברים גירושין הכוללים ילדים משותפים, יש חשיבות מכרעת לאפשר להורים להגיע להסכמה בעניינים חשובים הנוגעים לגידול ילדיהם. הדבר מאפשר לשני ההורים לשמור על מעורבות פעילה בחיי ילדיהם, תוך הקפדה על מתן עדיפות לרווחת הילד.

במקרים בהם ניתנה לאם משמורת מלאה על הילדים, חלוקת זמני השהות בינה לבין האב, משמשת אמצעי להבטחת קשר קבוע ועקבי בין הילדים לאביהם. גישה זו שמה לה למטרה להגן על הילדים מפני הנזק הפוטנציאלי הכרוך בהיעדרו של הורה אחד. שמירה על קשר מתמשך עם שני ההורים חיונית לרווחת הילד, ותומכת בבריאותו הרגשית והפיזית, התפתחות תקינה וטיפוח תחושת אמון בשני ההורים.

 

כיצד מיושמת חלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת?

במהלך הליכי גירושין, עומדת להורים אפשרות להגיע להסכמה על חלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת, הכרוכה בהליך משפטי המתנהל בערכאות. בתרחיש זה, שני ההורים חייבים לעבוד יחד כדי להבטיח את הצלחת ההסדר. חלוקת זמני השהות, כחלופה לקביעת משמורת בבית המשפט, כרוכה בחתימה על הסכם גירושין בשיתוף פעולה. הסכם זה מובא לאחר מכן לבית המשפט לאישור שמקנה לו תוקף מחייב.

 

השיטות המקובלות לחלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת

ישנן שתי שיטות עיקריות לחלוקת זמני שהייה במקום קביעת משמורת:

  1. חלוקת זמני שהות לפי לוח זמנים קבוע: גישה זו כרוכה בקביעת לוח זמנים קבוע מראש המפרט ימים וזמנים ספציפיים שבהם הילדים ישהו עם כל אחד מההורים. לוח הזמנים יכול להתבסס על ימי חול, סופי שבוע או שילוב של שניהם, בהתאם להעדפות ההורים וצרכי ​​הילדים.
  2. חלוקת זמני שהות גמישה: בשיטה זו חלוקת זמני השהייה ניתנת להתאמה ושינויים לפי הצורך. ההורים מקיימים תקשורת פתוחה ומתארגנים על בסיס כל מקרה לגופו, תוך התחשבות בגורמים כמו לוחות זמנים בעבודה, פעילויות הילדים והתחייבויות רלוונטיות אחרות. גישה זו מאפשרת גמישות רבה יותר אך דורשת שיתוף פעולה ותקשורת מכבדת ופתוחה בין ההורים.

 

כיצד מתבצע יישום השיטות לחלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת בפועל?

יישום השיטות לחלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת בפועל, נראה לרוב כך:

החלוקה הסטנדרטית של זמן השהות כרוכה לרוב בשתי פגישות בימי חול בין האב לילדים, החל משעות אחר הצהריים ועד הערב, ללא לינות. בנוסף, אחת לשבועיים, הילדים מבלים בבית אביהם, החל מיום שישי בערב. חלוקה מסוימת זו מיושמת בדרך כלל עבור פעוטות מתחת לגיל שלוש.

לעומת זאת, בשיטת החלוקה המורחבת של זמני השהייה – מתאפשרת חלוקה כמעט שווה של זמני השהות בין שני ההורים, בדומה להסדר המצוי בהסכמי משמורת משותפת. גישה מורחבת זו מספקת גמישות רבה יותר ואיזון בשיתוף האחריות ההורית. כך לילדים גדולים יותר, הסדרי הביקור מאפשרים פעמים רבות לינה בבית האב, גם בימי חול באמצע השבוע. 

 

היבטים מרכזיים הקשורים לחלוקת זמני השהות במקום קביעת משמורת בהסכמי גירושין

בעת שעורכים הסכם הגירושין, רצוי לספק מידע מדויק ומפורט על חלוקת זמני השהות, מנת למזער את הפוטנציאל לאי הבנות או מחלוקות עתידיות בין ההורים. 

להלן דוגמאות להיבטים מרכזיים הקשורים לחלוקת זמני השהות במקום קביעת משמורת, שכדאי לכסות במסגרת הסכמי גירושין:

  • זמני שהייה בימי חול: קביעת הימים והשעות הספציפיים לשהות הילדים אצל כל הורה במהלך ימי החול.
  • זמני שהייה בחגים וחופשים: הקצאת זמני השהות של הילדים עם כל הורה בחגים, אירועים מיוחדים וחופשות. זה כרוך לעתים קרובות ביצירת הסדר עם רוטציה שמתחלפת מדי שנה.
  • מעבר דירה או רליקושיין: התייחסות לאפשרות שאחד ההורים יעבור להתגורר במקום אחר (בארץ או בחו"ל) והשפעתה על חלוקת זמני השהות.
  • הסדרי נסיעות בינלאומיים: קביעת הנחיות לחלוקת זמני שהייה כאשר הורה אחד צריך לנסוע למדינה זרה באופן זמני.

סעיפים אלו נכללים בדרך כלל בהסכמי גירושין כדי להבטיח בהירות ועקביות בחלוקת זמני השהות בין ההורים. 

 

מה נחוץ ליישום מוצלח של חלוקת זמני שהייה במקום קביעת משמורת?

כדי שחלוקת זמני השהות והלינה של הילדים בין ההורים תהיה מוצלחת, יש חשיבות מכרעת לשיתוף פעולה מלא של שני ההורים. זה כולל הקפדה על חלוקת הזמנים המוסכמת וכיבוד לוחות הזמנים שנקבעו. חשוב להכיר בכך שהסדר זה הוא לטובת הילדים ושעל ידי שמירה על גישה שיתופית וכיבוד ההסדרים המוסכמים, ניתן להגן על רווחתם.

 

היתרונות של הסכמה הדדית לחלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת בתביעת גירושין בערכאות

ברוב מקרי הגירושין, בחירה בהסדר שיתופי לחלוקת זמני שהייה בין ההורים במקום פנייה לתביעת משמורת בבית המשפט, מתגלה כפתרון נוח הן להורים והן לילדים. גישה זו מונעת את החסרונות הפוטנציאליים של תהליכים משפטיים ממושכים, מורכבים ויקרים הקשורים לתביעות משמורת.

בהגעה להסכמה מחוץ לבית המשפט, כל הצדדים המעורבים יכולים לחסוך זמן משמעותי, הוצאות וסיבוכים מיותרים. מעבר לכך, גישה זו מונעת מהילדים להיקלע לעיצומו של מאבק משפטי נרחב בין הוריהם, וחוסכת מהם אי ודאות ממושכת לגבי מסלול חייהם.

 

איזו השפעה יש לחלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת על תשלומי מזונות הילדים?

לבחירה בחלוקת זמני השהות במקום לקבוע משמורת בהליך משפטי, יש השלכות על גובה המזונות שהאב מחויב לשלם. עיקרון השוויון בנטל קובע שעבור ילדים מגיל 6 ומעלה צפויים גם האב וגם האם לתרום להוצאות גידול הילדים. תרומה זו נקבעת על פי חלוקת זמני השהות של הילדים בין ההורים ויחס ההכנסה בין האב לאם.

נכון לעכשיו, מקובל לחשב את תשלומי מזונות הילדים על סמך אחוז הזמן שכל הורה מבלה עם הילדים. גישה זו לוקחת בחשבון את חלק הזמן היחסי המוקצה לכל הורה בעת קביעת גובה המזונות.

 

לסיכום

חלוקת זמני השהות בתיקי גירושין יכולה להשפיע באופן משמעותי על רווחתם של ההורים והילדים כאחד. בין אם אתם שוקלים חלוקה סטנדרטית של זמן השהייה לילדים צעירים יותר, או מעוניינים בחלוקה המורחבת לילדים גדולים יותר, חשוב לתכנן בצורה יעילה את ההיבטים המשפטיים של הסדרי הביקור. 

על מנת להבטיח שמירה על זכויותיכם ועל טובת ילדיכם, מומלץ לפנות לייעוץ מעורך דין משפחה מוסמך. עו"ד אביב הראל מתמחה בדיני משפחה ובעל מעל 20 שנות ניסיון בליווי תיקי גירושין ועריכת הסכמי גירושין, עם התייחסות מדוקדקת להסדרי ראייה ומשמורת. משרדנו יוכל לספק לכם ייעוץ מותאם אישית, לסייע בניסוח הסכם גירושין מקיף ולעזור לכם להתמודד ביעילות עם כל מכשול משפטי פוטנציאלי. 

צרו קשר עכשיו לייעוץ במשרד עו"ד אביב הראל כדי לקבל את התמיכה הדרושה לכם בתקופה מאתגרת זו ולהבטיח את המעבר החלק ביותר עבורכם ועבור משפחתכם, לשגרת חייכם החדשה. לפרטים נוספים – חייגו: 03-6950595. 

חלוקת זמני שהות במקום קביעת משמורת

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>