יישום הלכה שנקבעה בנוגע למשמורת

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

בשנים האחרונות ניכרת מגמה בפסיקת בתי המשפט בישראל, של העדפת משמורת משותפת על פני משמורת יחידנית, במקרים של גירושין בין הורים. מגמה זו משקפת את תפיסת בתי המשפט כי טובת הילד מושגת באופן מיטבי כאשר שני ההורים מעורבים בגידולו באופן שווה, גם לאחר הגירושין. עם זאת, יישום משמורת משותפת בפועל כרוך במורכבות לוגיסטית וכלכלית, המתבטאת ביתר שאת בנושא של חישוב תשלומי המזונות. לכן מאמר זה יתמקד בסוגיית יישום הלכה שנקבעה בנוגע למשמורת משותפת, לעניין חישוב דמי מזונות ילדים.

 

הלכה חדשה בנושא חישוב דמי מזונות במקרה של משמורת משותפת

פסק דין תקדימי שניתן בבית המשפט העליון ביולי 2017, קבע כלל חדש לחישוב דמי מזונות ילדים במקרה של משמורת משותפת.

על פי פסק הדין, גם כאשר אין הסכם רשמי למשמורת משותפת, יש להביא בחשבון בחישוב דמי המזונות של הילדים הקטינים את זמני השהות בפועל של הילדים עם כל הורה, ולא רק את מעמדו הפורמלי של המשמורן הבלעדי.

כמו כן, נקבע כי יש לשקלל בחישוב גם את ההכנסה הפנויה של כל הורה ומידת מעורבותו בגידול הילדים.

פסיקה זו מהווה תקדים משמעותי, שכן היא מכירה למעשה בעקרונות המשמורת המשותפת גם כאשר אינה מעוגנת באופן פורמלי, ומשנה את אופן חישוב דמי המזונות בהתאם.

 

משמורת משותפת – קווים לדמותה

משמורת משותפת, הידועה כיום גם בתור "אחריות הורית משותפת", היא הסדר המחלק את האחריות לגידול הילדים בין שני הוריהם לאחר גירושין.

בהסדר זה, שני ההורים חולקים באופן שווה ככל האפשר באחריות המשפטית והפיזית כלפי הילדים, הן מבחינה כלכלית והן מבחינת זמני השהות.

מטרת הסדר המשמורת המשותפת היא לאפשר את מעורבותם המרבית של שני ההורים בחיי הילדים גם לאחר הגירושין, מתוך תפיסה שטובת הילדים מחייבת נוכחות ומעורבות של שני הוריהם באופן שוויוני.

לפיכך, בתי המשפט לענייני משפחה מוצאים לעיתים קרובות כי משמורת משותפת היא הפתרון האידיאלי לשמירה על טובת הילדים במקרי גירושין.

 

על שכיחותם של הסכמי משמורת משותפת בישראל של ימינו

בעבר, הנורמה המקובלת בישראל הייתה משמורת יחידנית של אחד ההורים, כאשר ההורה השני קיבל זכויות שהייה וביקור. החל משנות ה-90 של המאה ה-20, חל שינוי הדרגתי בגישת בתי המשפט, אשר החלו להעדיף יותר ויותר הסדרי משמורת משותפת, כאשר אלו התאפשרו.

כיום מערכת המשפט בישראל נעתרת יותר לבקשות משמורת משותפת, מתוך הבנה כי זוהי החלופה המגשימה באופן הטוב ביותר את טובת הילד. יחד עם זאת, במקרים מסוימים בית המשפט עדיין נותן עדיפות למשמורת יחידנית. כך לדוגמה, עבור ילדים עד גיל 6 שמפאת חזקת הגיל הרך, כברירת מחדל ישהו עם אמם לאחר הגירושין. בנוסף, משמורת יחידנית, תינתן לאחד ההורים בלבד אם ההורה השני סובל מהפרעה נפשית חמורה או התמכרות.

 

אופן קביעת דמי מזונות ילדים טרום יישום ההלכה החדשה

לפני שהתגבשה ההלכה החדשה בנושא תשלומי מזונות במשמורת משותפת, האופן שבו נקבעו דמי המזונות לילדי הורים גרושים, היה שונה בתכלית.

בתקופה שקדמה לפסק הדין התקדימי שניתן בבית המשפט העליון בנושא זה, גם כאשר היה הסדר ראייה נרחב לאב, שבמסגרתו שהו הילדים חלק ניכר מהזמן בביתו, האב היה מחויב לשלם מלוא דמי המזונות עבור הילדים לאם המשמורנית.

למעשה, בחישוב דמי המזונות לא נלקחו כלל בחשבון זמני השהות בפועל של הילדים אצל האב וההוצאות שלו עליהם בתקופה זו.

גם אם נפסקו דמי מזונות בסך 4,000 ש"ח, לדוגמה, האב היה משלם סכום זה במלואו לאם גם עבור ימים שבהם הילדים שהו עמו בפועל.

מצב זה יצר עוול כלפי האבות, שנאלצו לשאת בהוצאות כפולות על הילדים, בעוד האם הייתה זכאית לתשלום מלא של דמי מזונות. ההלכה החדשה באה לתקן את עיוות הדין הזה.

 

כיצד ההלכה החדשה משפיעה על חישוב דמי המזונות לילדים?

ההלכה החדשה קובעת קשר ישיר בין זמני השהות של הילדים עם כל הורה, לבין גובה דמי המזונות שעליו לשלם.

בעוד שבעבר נלקח בחשבון רק ההסדר הפורמלי של המשמורת לעניין קביעת המזונות, כעת מתבצע קיזוז של התשלום בהתאם לימים שבהם הילדים שהו בפועל עם ההורה בעל הסדר הראייה.

לדוגמה, אם הילדים שהו עשרה ימים בחודש עם אביהם, הרי שמסך דמי המזונות שהאב ישלם לאמם בגינם, יופחת שליש, בהתאם לימים בהם הם שהו אצלו.

כך למעשה נוצר איזון הוגן יותר בין זמני השהייה בפועל לבין המחויבות הכספית של כל הורה כלפי ילדיו. האב אינו משלם עוד באופן מלא עבור ימים שבהם התשלום ממילא כבר מכוסה על ידו.

ההלכה החדשה יוצרת התאמה ראויה בין המצב בפועל לבין המחויבות הכספית, ומונעת כפל תשלומים בלתי הוגן כלפי האבות.

 

אילו הוצאות רלוונטיות להלכה החדשה בנושא מזונות ילדים

ההלכה החדשה נוגעת רק להוצאות הישירות הנובעות מזמני השהייה של הילדים עם כל הורה. יתר ההוצאות על החזקת הילדים, כגון חינוך, בריאות וכדומה, נותרות ללא שינוי בהתאם להסכמות ופסיקות קודמות בין ההורים.

השינוי מתייחס רק לחלק מדמי המזונות היחסי שכל הורה משלם, ומביא בחשבון את הימים שהילדים שהו עם כל הורה.

למרות שמדובר רק בחלק מדמי המזונות, מדובר בסכומים משמעותיים עבור האבות, שעשויים להגיע לאלפי שקלים בחודש, בהתאם להסדרי הראייה ולהכנסתם.

בקצרה, מדובר אך ורק בהוצאות הישירות הנגזרות מזמני השהייה בפועל של הילדים עם כל הורה, ולא ביתר ההוצאות על החזקתם.

 

עם מי מיטיבה ההלכה שנקבעה בנוגע למשמורת?

ההלכה החדשה בנושא קשר בין משמורת לתשלום מזונות מיטיבה בעיקר עם האבות הגרושים.

כאמור לעיל, בעבר, אבות גרושים נאלצו לשלם את מלוא דמי המזונות לאם המשמורנית, גם עבור ימים שבהם הילדים שהו איתם במסגרת הסדרי ראייה.

כתוצאה מכך נוצר מצב בלתי הוגן שבו האבות נשאו בהוצאות כפולות הן עבור תקופת השהות עם הילדים והן עבור תשלום מלא של דמי מזונות.

ההלכה החדשה מתקנת עוול זה על ידי קיזוז ימי השהות מהתשלום, ובכך חוסכת מהאבות הוצאות כפולות שנתפסות כבלתי צודקות. לפיכך, האבות הגרושים הם הנהנים העיקריים משינוי ההלכה.

 

עיקרי ההבדלים בין הסדר משמורת משותפת ליישום ההלכה החדשה

על אף שההלכה החדשה לוקחת בחשבון את זמני השהייה בפועל של הילדים עם כל הורה לעניין דמי מזונות, היא אינה מהווה בהכרח הסדר של משמורת משותפת.

במשמורת משותפת יש הסכמה והסדרה מלאה של זמני השהייה וחלוקת האחריות ההורית באופן שוויוני. המשמורת המשותפת היא מעמד רשמי המוסדר בהסכם בין ההורים.

לעומת זאת, ההלכה החדשה מתייחסת למצבים שבהם אין הסדר רשמי של משמורת משותפת, אך יש חלוקת זמנים בפועל. השינוי הוא רק באופן חישוב דמי המזונות בהתאם לכך.

 

לסיכום

במאמר זה סקרנו את ההלכה החדשה שנקבעה בעליון בנוגע למשמורת, זמני שהות ותשלומי מזונות. ההבדל העיקרי בין משמורת משותפת ליישום ההלכה החדשה הוא כאמור, שההלכה החדשה אינה מהווה בהכרח הסדר רשמי ומלא של משמורת משותפת, אלא מתייחסת להיבט אחד בלבד של חלוקת זמני שהייה ותשלום המזונות בהתאם לה. נושא זה עדיין גורם לבלבול משמעותי בקרב הורים גרושים ולכן לא אחת יוצר מחלוקות בין הצדדים. אם גם אתם מתמודדים עם קשיים בהקשר של יישום הלכה שנקבעה בנוגע למשמורת, מומלץ להיוועץ בעורך דין דיני משפחה מנוסה שיוכל לשפוך אור על הדברים.

לייעוץ משפטי בענייני משמורת ותשלומי מזונות – אתם מוזמנים לפנות אל משרד עו"ד אביב הראל.

יישום הלכה שנקבעה בנוגע למשמורת

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>