נכסים שאיזון משאבים חל עליהם

מאמרים באותו נושא

 

חלוקת רכוש הינה נושא שנסובים סביבו מחלוקות עיקריות בין בני זוג המבקשי לסיים את מערכת היחסים.

יש להבחין בין בני זוג אשר כרתו הסכם ממון קודם לנישואים או לא . ככל שיש הסכם ממון נוהגים על פיו כל רכוש, מכל סוג, אותו צברו בני הזוג במהלך שנות נישואיהם יהא שייך לשניהם, לרבות רכוש. ככל ולא קיים הסכם ממון והצדדים נישאו לאחר יום 01/01/1974, אז כל רכוש שנצבר גם אם נרכש על ידי אחד מן הצדדים שייך לשניהם שווה בשווה. כיום כבר אין צורך בגירושים בפועל בכדי לחלק את הרכוש וניתן לקבל פסק דין ללא קשר לגט. החוק קבוע הסדר של "איזון משאבים" בין בני זוג, אילו נכסים מאזנים ואילו נכסים לא מאזנים כגון: נכסים שצד קיבל במתנה או בירושה או שנצברו לפני החתונה ועוד כפי שקובע החוק. לגבי זוגות שנישאו קודם לכן, אז חלה חזקת השיתוף לפיה אם מערכת היחסים היתה תקינה והיה מאמץ משותף אז הכל משותף ומתחלק מחצה על מחצה. זה אגב המצב ביחס לידועים בציבור. חשוב לציין כי במסגרת איזון המשאבים כלומר בני זוג שנישאו לאחר היום הקובע ואין בינהם הסכם ממון מוסמך בית המשפט לאזן את הנכסים שלא בחלקים שווים. אך זהו החריג לכלל.

מה שפורט לעיל הינו כללי שכן יש גם מקרים ספציפיים בהם ניתן לרכוש זכויות בנכס, למשל דירה אם מוכחת כוונת שיתוף ספציפי או שיש ערבוב בין נכסים. למשל כספים שהתקבלו בירושה והושקעו בחשבון המשותף או שימשו לרכישת דירה גדולה יותר שבנוסף למשכנתא ששולמה על ידי שני הצדדים, שיפוץ שנערך על ידי שני הצדדים ועוד פרמטרים.

האיזון נערך לגבי כל הנכסים. חשבונות בנק, פנסיה, קרנות השתלמות וכיצו"ב. נכסי נדל"ן מטלטלין, רכבים, מניות אופציות, הכל כולל חובות שנצברו על ידי אחד מבני הזוג (למעט חובות שנצברו שלא בתום לב או חובות הימורים). זה כולל גם מוניטין ונכסי קריירה. אם צד מוותר אל הקריירה שלו בכדי לגדל את הילדים ומאפשר לצד האחר לטפח את הקיירה שלו, אז זה נכס בר איזון. לצורך כך ממנה בית המשפט מומחה אשר מגיש לבית המשפט חוות דעת איך לבצע את האיזון הכללי.

האפשרויות הן רבות, שכן לכל תא משפחתי יש את הרכוש שלו, האופן בו נצבר הרכוש, אופי הרכוש (נדל"ן, סוג הנדל"ן, נכסים כספיים), ולכן חשוב לקבוע פגישת יעוץ. בפגישת היעוץ, עורך דין בעל ניסיון יוכל להעניק תמונת מצב עדכנית ביחס לזכויות הן ביחס לחוק והן ביחס לפסיקה שמתעדכנת באופן קבוע ומשנה את מצב הדברים. במילים אחרות מה מגיע ומה לא מגיע? כמו כן, עורך דין מנוסה יוכל לתת יעוץ בקשר לפעולות מקדמיות ואחרות שיש לנקוט בהם בכדי לשמור על הזכויות, לאסוף ראיות ולהכין את הכלים למאבק המשפטי.

חשוב לזכור, תמונת מצב מלאה ומהליכם נכונים יכולים לייתר מאבק משפטי והגעה להסכם במיוחד כשצד שניסה להסתיר או להבריח רכוש נחשף. כמו כן תמונה מלאה של מצבת הנכסים משפיעה בסופו של דבר גם על גובה המזונות.מאמרים מומלציםהסכם ממון

הסכם ממון, הינו מכשיר שהופך להיות נפוץ יותר ויותר בשנים האחרונות, בין בני זוג. מה תכליתו של ההסכם ולמה הוא טוב? תכליתו של הסכם הממון,

הסכם רכישה מקבלן

ורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק?

הסכם רכישה פרטי

גם אדם אשר כף רגלו לא דרכה מעולם בבית משפט, ברוב המכריע של המקרים הוא זקוק לייעוץ וליווי משפטי ברכישת נכס מקרקעין. לרוב דירת מגורים.

נכסים שאיזון משאבים חל עליהם

  חלוקת רכוש הינה נושא שנסובים סביבו מחלוקות עיקריות בין בני זוג המבקשי לסיים את מערכת היחסים. יש להבחין בין בני זוג אשר כרתו הסכם

זמני שהות

ורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק?