ביטול הסכם גירושין

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

הסכם גירושין הוא מסמך משפטי מורכב, הקובע את תנאי הגירושין בין בני זוג. נשאלת השאלה: האם ישנה אפשרות לבטל הסכמי גירושין שכבר אושרו? מהן העילות לכך וכיצד הליך הביטול מתבצע? מאמר זה יענה על השאלות הללו ויסביר על הנסיבות שבהן ביטול הסכם גירושין עשוי להתאפשר.

 

על מטרתם ומהותם של הסכמי גירושין

הסכמי גירושין הם חוזים משפטיים הנערכים בין זוגות המעוניינים להתגרש, שנועד להסדיר ביניהם נושאים בעלי פוטנציאל לגרום למחלוקת כגון גט, חלוקת רכוש, מזונות, משמורת וזמני שהות עם הילדים. הסכם גירושין כפוף אל דיני החוזים הכלליים, אך יש לו מעמד ייחודי ומאפיינים ייחודיים השונים מהסכמים מסוגים אחרים. על פי חוק יחסי ממון, חתימת בני הזוג על ההסכם אינה מספיקה לבדה – נדרש גם אישור של ערכאה שיפוטית כדי שהסכם הגירושין ייכנס לתוקף.

 

האם ביטול הסכם גירושין אפשרי?

אין הסכם, גם אם אושר בבית משפט, שהוא חסין לחלוטין מפני ביטול. כאמור, הסכם גירושין כפוף לדיני החוזים, ומשכך ביטולו עשוי להתאפשר מתוקף העילות הכלליות לביטול חוזים כדוגמת מקרה של פגם בעת חתימת החוזה. אף על פי כן, נוכח אופיים הייחודי של הסכמי גירושין, הוא יבוטל רק בנסיבות קיצוניות וחריגות של כפייה, הטעיה או אי תום לב ברור מצד מי מהצדדים.

ניתן לתבוע ביטול של הסכם גירושין גם במקרה של הפרת החוזה על ידי הצדדים, המתבטאת בחריגה מהוראות ההסכם והנחיותיו בפועל. אולם גם במקרה זה, ההסכם יבוטל רק בנסיבות חריגות.

 

באילו נסיבות ניתן לתבוע את ביטולו של הסכם גירושין?

קיימות חמש עילות מרכזיות לביטול הסכם גירושין והן:

  1. קיפוח משמעותי – מצב שבו ההסכם מקפח באופן בלתי סביר וממשי את זכויות אחד מבני הזוג. אין די בסעיף בודד לטובת אחד מבני הזוג, אלא נדרש קיפוח כולל של ההסכם.
  2. הטעיה וחוסר תום לב – למשל הסתרת נכסים או מסירת מידע שקרי שהובילו לכריתת ההסכם. על בני הזוג לפעול באופן סביר כדי לברר מידע לפני החתימה.
  3. כפייה והעדר רצון חופשי – שימוש באלימות, לחץ או איומים ששללו את רצונו החופשי של בן הזוג או פגיעה ביכולתו להבין את משמעות ההסכם.
  4. ביטול בפועל – אי מילוי ההסכם בפועל תוך כוונה לבטל אותו.
  5. שינוי נסיבות מהותי – שינויים משמעותיים בלתי צפויים לאחר אישור ההסכם, כגון נכות פתאומית.

 

הנטל להוכיח את הצורך בביטול מוטל על המבקש, והוא נטל כבד במיוחד לאור עיקרון סופיות הדיון ואופיו הסופי של ההסכם שאושר על ידי בית משפט. לכן במקרה של ביטול עקב הפרה, יש להוכיח חריגה עקבית ודרמטית של הצד השני מההסכם, וסטייה חד פעמית של צד אחד לא תספיק.

 

על עיקרון טובת הילד כקו מנחה בתביעות לביטול הסכמי גירושין בישראל

עקרון טובת הילד הוא עקרון מרכזי ועליון בשיטת המשפט הישראלית, והוא גובר על עקרונות אחרים. לפיכך, כאשר הסכם גירושין כולל הוראות הנוגעות לילדים, כגון מזונות וזמני שהות, מטרתן להגן על רווחת הילדים. ההסכמות בין הצדדים בנושאים אלה אינן בלתי הפיכות, וניתנות לשינוי במקרה של שינוי נסיבות מהותי, על מנת לשמור על טובת הילד.

 

מדוע ביטול הסכם גירושין מחייב אישור בית משפט?

בשנים האחרונות, זוגות רבים המעוניינים להתגרש בוחרים לערוך הסכם גירושין במקום לנהל הליך משפטי ממושך ותובעני שעלול לפגוע בכל המעורבים. עם זאת, הסכם גירושין הוא הסכם ייחודי הדורש אישור של בית משפט. לפיכך, גם ביטול של הסכם גירושין שאושר כחוק על ידי ערכאה שיפוטית שונה מביטול הסכם רגיל.

הסכם הגירושין לרוב עוסק כאמור, בנושאים כמו סידור גט, חלוקת רכוש, הסדרי משמורת וראייה, זמני שהות ומזונות ילדים. ההסכם מהווה מכלול אחד, שבו הנושאים השונים כרוכים אלו באלו ונובעים מתוך ראיה כוללנית. לאור זאת, קשה להפריד בין הנושאים השונים.

בהתאם לכך, שינוי של נושא אחד בהסכם הגירושין בד בבד עם הותרת נושא אחר על כנו, יביא לריקון ההסכמה של הצדדים מתוכן. משום שקשה להפריד בין הנושאים בהסכם בהקשר של הסכם גירושין, גם אם התובע לביטול מבקש לשנות רק סעיף ספציפי, ההסכם יבוטל רק בנסיבות חריגות, והנטל על התובע להוכיח זאת יהיה כבד במיוחד.

גם במידה ויוחלט בבית המשפט לקבל את הטענה לכך שההסכם בטל בנסיבות חריגות מאוד או בשל התנהגות הצדדים בפועל, בית הדין לא יבטל בהכרח את ההסכם במלואו או את הסעיף שביקשו ממנו לבטל. במקום זאת, בית המשפט יתבונן על הנסיבות וההסכם, ויחתור לתיקון ההסכם או הסעיף הרלוונטי, ולפצות על העוול שנגרם מבלי לבטל אותו, תוך התחשבות בכוונתם של הצדדים בעת עריכת החוזה.

 

באיזה בית משפט ביטול הסכם גירושין מתבצע?

ביטול הסכם גירושין מתבצע על ידי הגשת תביעה בפני הערכאה שנתנה תוקף של פסק דין להסכם הגירושין המקורי שנחתם בין בני הזוג. כלומר, הסכם גירושין שאושר בבית הדין הרבני יבוטל בפני בית הדין הרבני, ואילו הסכם שאושר בבית המשפט לענייני משפחה יבוטל בפני בית המשפט לענייני משפחה. הרעיון הוא שאותה ערכאה שנתנה תוקף משפטי להסכם המקורי היא זאת שתדון גם בביטולו.

 

לסיכום

הסכם גירושין הוא הסכם מורכב וייחודי בעל השלכות מרחיקות לכת על חיי בני הזוג וילדיהם. על כן, החוק בישראל קובע כי יש לנקוט משנה זהירות בעריכתו, חתימתו ויישומו. משכך, גם שינוי או ביטול של הסכם גירושין הינם הליכים מורכבים, הדורשים ידע משפטי מקצועי וניסיון רב.

אם אתם שוקלים לשנות או לבטל את הסכם הגירושין שלכם, פנו היום להתייעצות עם עו"ד משפחה וגירושין אביב הראל. משרדנו מלווה זוגות בהליכי גירושין מזה שנים רבות ויסייע גם לכם לממש את מבוקשכם בהצלחה תוך שמירה על זכויותיכם וטובת ילדיכם בתהליך.

ביטול הסכם גירושין
ביטול הסכם גירושין

 

הסכם גירושין המאושר בבית משפט או בבית דין רבני יכול להתבטל רק בנסיבות חריגות מאוד של הוכחת קיפוח משמעותי, הטעיה וחוסר תום לב, כפייה והעדר רצון חופשי, אי קיום ההסכם בפועל על ידי הצדדים, וכן במקרה של שינוי נסיבות משמעותי ובלתי צפוי. עם זאת, בית המשפט או בית הדין ינסו תחילה לתקן את ההסכם לפני ביטולו.

ניתן לשנות הסכם גירושין בהסכמה בין בני הזוג, על ידי חתימה על נספח להסכם המקורי המפרט את השינויים, והגשתו לאישור אותה ערכאה שאישרה את ההסכם המקורי. שינוי בנושאים הקשורים לילדים יתאפשר גם במקרה של שינוי נסיבות מהותי.

יש להגיש את הבקשה לביטול הסכם הגירושין באותו בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני שנתן תוקף של פסק דין להסכם המקורי שנחתם בין בני הזוג.

במקרה של הפרת הסכם גירושין, ניתן לתבוע סעדים שונים כגון אכיפת ההסכם, ביטול בנסיבות מסוימות, הטלת קנסות, צווים זמניים כמו עיקול או עיכוב יציאה מהארץ, גביית חובות בהוצאה לפועל, קבלת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, ואף סנקציות של ביזיון בית משפט.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>