העלמת כספים בגירושין

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

העלמת כספים על ידי בני זוג בתהליך הגירושין היא תופעה נפוצה בישראל. לעיתים קרובות, אחד מבני הזוג מנסה להסתיר נכסים ורכוש מבן/בת הזוג כדי למנוע חלוקת רכוש הוגנת. זאת למרות שהעלמת כספים ונכסים מהווה עבירה פלילית, כמו גם עילה להגשת תביעה כספית אזרחית כנגד מבצע העבירה. במאמר זה נסקור את הדרכים הנפוצות שבהן מתבצעת העלמת כספים בגירושין, המסגרת המשפטית לטיפול בתופעה זו ודרכי ההתמודדות האפשריות עמה.

 

העלמת כספים בגירושין – מהי וכיצד היא מתבצעת?

העלמת כספים במסגרת גירושין היא פעולה שבה אחד מבני הזוג מנסה להסתיר ולהעלים נכסים וכספים מבן/בת זוגו, על מנת למנוע ממנו חלק מהרכוש המגיע לו על פי דין בחלוקת הרכוש המשותף ביניהם.

הדבר נעשה בדרך כלל על ידי:

 •     העברת כספים לקרובי משפחה או לחשבונות חשאיים שבן/בת הזוג אינו מודע אליהם
 •     השקעה בנכסים כמו תכשיטים, אמנות או מטבעות וירטואליים שקשה לאתרם
 •     שינוי בעלות על נכסים כמו דירות, רכבים או חשבונות בנק לפני תהליך הגירושין
 •     יצירת חובות פיקטיביים על שם בן/בת הזוג כדי להקטין את הרכוש המשותף
 •     מתן הצהרות שקריות על הכנסות ונכסים במהלך הליכי הגירושין
 •     ועוד

למותר לציין כי מדובר בפעולה לא חוקית, המהווה עבירה פלילית על פי חוק העונשין בישראל.

 

אילו כספים ונכסים אמורים להתחלק באופן שווה בין בני הזוג בגירושין בהתאם לעיקרון איזון המשאבים?

על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג בישראל, בן זוג זכאי למחצית מהנכסים והכספים הבאים במקרה של גירושין:

 •     חיסכון פנסיוני וקרנות השתלמות שנצברו במהלך הנישואין.
 •     חסכונות ופיקדונות בנקאיים.
 •     הכנסות ורווחים שהתקבלו במהלך הנישואין, גם אם הופקדו על שם אחד מבני הזוג.
 •     דירת מגורים משותפת.
 •     רכבים ורכוש משותף אחר שנרכש במהלך הנישואין.
 •     חשבונות בנק משותפים.
 •     מניות והשקעות שבוצעו מכספי המשפחה.
 •     עסק משפחתי שניהלו בני הזוג יחד.

על אותו משקל, גם חובות והתחייבויות כספיות שנלקחו במהלך הנישואין – מיועדים לחלוקה שווה בין הצדדים בגירושין.

לעומת זאת, נכסים שהיו לפני הנישואין בידי אחד מבני הזוג בלבד, נחשבים רכוש פרטי שאינו מחולק אוטומטית באיזון המשאבים, אלא אם כן הוכחה כוונת שיתוף ברכוש זה לאורך חיי הנישואין. כך גם במקרה של ירושה או מתנות שיועדו פרטנית לאחד מבני הזוג בלבד. בכל מקרה, כדאי להיוועץ בעו"ד לענייני משפחה המלווה תיקי גירושין, לגבי הזכויות בכל מקרה ספציפי.

 

כיצד מתייחס החוק בישראל לנושא של העלמת כספים בגירושין?

העלמת נכסים בגירושין מהווה עבירה פלילית, כמו גם עילה להגשת תביעה אזרחית המאפשרת לצד הנפגע לתבוע פיצוי מהצד שאחראי להעלמת הכספים. הפיצוי נועד לאזן מחדש את חלוקת הרכוש בין בני הזוג.

 

8 פעולות שניתן לעשות במידה ומתעורר חשד להעלמת כספים בגירושין

כדי להתמודד עם העלמת כספים בגירושין, ניתן לנקוט בפעולות הבאות:

 1. לפנות לעורך דין דיני משפחה וגירושין מנוסה – עורך הדין יוכל לסייע באיתור נכסים וכספים מוסתרים וייספק לכם ייצוג הולם בבית המשפט.
 2. לבקש מבית המשפט צווי גילוי ועיון במסמכים – צו שיחייב את בן/בת הזוג לחשוף מידע על חשבונות בנק, נכסים והכנסות.
 3. מינוי חוקר פרטי – פנייה לסיוע מחוקר מקצועי שיחקור ויאתר נכסים מוסתרים של בן/בת הזוג.
 4. לבקש הערכת שווי של נכסים על ידי אקטואר גירושין ו/או רואה חשבון.
 5. להוציא צו עיקול זמני על חשבונות בנק ונכסים משותפים.
 6. לתעד כל מידע רלוונטי שעשוי להעיד על הסתרת נכסים.
 7. במקרים חמורים, לשקול הגשת תלונה במשטרה בגין העלמת הכנסות והלבנת הון.
 8. לדרוש פיצוי הולם מבית המשפט עבור הנזק שנגרם כתוצאה מהסתרת הנכסים.

 

על הקושי הגלום בהתמודדות עם העלמת כספים בגירושין

העלמת כספים ונכסים בגירושין היא סוגיה מורכבת, שבה לזמן החולף תרומה משמעותית לקושי בהתמודדות עמה. חשוב להבין כי קיים קושי אינהרנטי בהתחקות אחר העברות כספים או נכסים שבוצעו טרם תחילת הליכי הגירושין, כמו גם קושי להוכיח זאת – שכן הדבר עלול להיחשב כפגיעה בפרטיות.

משכך, עדיף לבצע מעקב שוטף ורישום מסודר של הנכסים וההכנסות המשותפות עוד במהלך הנישואין, על מנת לאתר בזמן אמת חשד להעברות לא חוקיות. חשוב לזכור כי קל יותר להוכיח העלמות נכסים שהתבצעו בסמוך להליך הגירושין, בהסתמך על תיעוד ומסמכים עדכניים יותר.
בנוסף לכך, חשוב לזכור באופן כללי, כי אי מודעות למצב הנכסים וההכנסות בנישואין, עלולה להביא להסכם גירושין מקפח. לכן יש צורך בשקיפות ומעקב מתמיד אחר מצבכם הפיננסי ומצבת הנכסים שבבעלותכם, עוד לפני הגירושין.

יתרה מכך, חיוני לערב עורך דין ולקבל ייעוץ משפטי מוקדם ככל האפשר בתהליך הגירושין, על מנת לאתר ולמנוע העלמות נכסים בזמן אמת. זאת לאור העובדה שממצאים וראיות עדכניים הם בעלי משקל רב יותר בבית המשפט לעומת טענות כלליות ללא הוכחות.

 

כיצד בתי המשפט בארץ מתמודדים עם התופעה של העלמת כספים בגירושין?

בתי המשפט מתמודדים עם העלמת כספים בדרכים הבאות:

 •     מתן צווי גילוי מסמכים – בית המשפט יכול לחייב את בן/בת הזוג לגלות מידע על חשבונות בנק, נכסים והכנסות.
 •     מינוי חוקר פרטי – במקרים מורכבים בית המשפט ממנה חוקר פרטי לאיתור נכסים מוסתרים.
 •     הערכת שווי מקצועית – אקטואר גירושין או רואה חשבון יכולים להעריך את שווי הנכסים האמיתי של בני הזוג.
 •     מתן צו עיקול זמני על חשבונות ונכסים – עד לבירור המחלוקת בין בני הזוג.
 •     פסיקת פיצויים והעברת נכסים – בהתאם להמלצות מומחים וממצאי חקירה.
 •     הטלת עונשים פליליים – במקרים חמורים ניתן להגיש כתב אישום פלילי נגד הצד המעלים כספים בגירושין.

 

כיצד עורך דין גירושין יכול לסייע בהתמודדות עם העלמת כספים בגירושין?

עו"ד גירושין יכול לספק ייעוץ וליווי משפטי מקצועי ואפקטיבי, במקרים של חשד להעלמת נכסים על ידי בן או בת הזוג. תחילה, עורך הדין ייתן ייעוץ מקיף ללקוח אודות הזכויות המגיעות לו על פי חוק וכן אודות האפשרויות העומדות בפניו לאיתור הנכסים המוסתרים.

לאחר מכן, עורך הדין ינקוט בפעולות מעשיות שונות על מנת לחשוף את הנכסים המוסתרים, בין היתר על ידי בדיקה מעמיקה של המסמכים הפיננסיים, הגשת בקשות לצווי גילוי מסמכים, מינוי חוקר פרטי, עיקול חשבונות ונכסים ועוד.

בנוסף, עורך הדין ייצג את הלקוח בבית המשפט בכל הקשור לתביעת פיצויים על הנזק הממוני שנגרם, ובמידת הצורך – אף בהליכים פליליים נגד בן הזוג שביצע את העלמת הנכסים. עורך הדין אף יסייע בניהול משא ומתן וגישור עם בן הזוג לצורך חשיפת הנכסים, וילווה את הלקוח עד להשגת הסדר גירושין הוגן ומאוזן, המבוסס על הנכסים האמיתיים.


לסיכום

העלמת כספים בגירושין היא תופעה רווחת, בלתי חוקית ובעייתית מאוד. אף על פי שבני זוג העומדים בפני גירושין נדרשים לנהוג בשקיפות ולחלוק את רכושם בצורה הוגנת על פי החוק – אנשים רבים נוקטים במגוון שיטות להעלמת כספים שפוגעות בבן/בת הזוג. כאמור, בתי המשפט מטפלים בתופעה באמצעות חקירה, מתן צווים לאיתור נכסים, הטלת קנסות, חיוב בפיצויים וענישה. עם זאת, חיוני להסתייע בשירותיו של עו"ד גירושין מנוסה על מנת לרתום את הסעדים הללו להגנת הצד הנפגע.

בקצרה, אם אתם חושדים כי בן או בת זוגכם הסתירו מכם נכסים או כספים לאורך חיי הנישואין או פועלים להעלמת כספים בגירושין – זה הזמן לפנות לייעוץ משפטי דיסקרטי עם עורך דין לענייני גירושין ולהגן על זכויותיכם.

למידע נוסף ותיאום שיחת ייעוץ עם עו"ד אביב הראל – צרו קשר בהקדם. סודיות מלאה מובטחת.

העלמת כספים בגירושין

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>