חובות בגירושין – חובות טרום הנישואין

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

חלוקת הרכוש בין בני זוג בגירושין, מהווה נושא מורכב שעשוי להוביל לסכסוכים משפטיים מרים. הדבר נכון אף יותר כאשר קיימים חובות שיש לחלקם בין בני הזוג המתגרשים. במקרה של חובות בגירושין – חובות טרום הנישואין, מהווים פתח למחלוקות רבות בין הצדדים, שכן ישנם מקרים שבהם חוב שנוצר לפני הנישואין עשוי להיחשב גם הוא לחוב משותף. במאמר זה נרחיב על חלוקתם של חובות שנוצרו לפני הנישואין בגירושין, ונבחן את ההבדלים בין חובות משותפים לחובות פרטניים, את הגורמים שעשויים להשפיע על האחריות לחובות טרום הנישואין, וכיצד ניתן להוכיח כי חוב טרום נישואין הוא הלכה למעשה, חוב משותף.

 

חובות בגירושין – חובות טרום הנישואין: במה אמורים הדברים?

במדינת ישראל, חלוקת הרכוש והחובות בין בני זוג גרושים נקבעת על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973. על פי חוק זה, כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין נחשב לרכוש משותף, ויתחלק בין בני הזוג בחלקים שווים במידה ויתגרשו. עם זאת, ישנם מקרים שבהם רכוש שנצבר לפני הנישואין עשוי להיחשב גם הוא לרכוש משותף, אם ניתן להוכיח כי היה בו שימוש משותף במהלך הנישואין – קרי, להוכיח את קיומה של כוונת שיתוף ברכוש האמור.

 

כיצד ניתן להבחין בין חובות בגירושין וחובות מלפני הנישואין על פי החוק בישראל?

על פי הדין הישראלי, בהתאם להלכת השיתוף ועיקרון איזון המשאבים בגירושין, גם חובות שנוצרו במהלך הנישואין נחשבים לחובות משותפים, שיתחלקו בין בני הזוג בחלקים שווים. לעומת זאת, חובות שנוצרו לפני הנישואין הם, ככלל, חובות אישיים של בן הזוג שהחזיק בהם טרם הנישואין. 

היינו, ההבדל העיקרי בין חובות גירושין לחובות טרום נישואין, הוא מועד היווצרות החוב. חובות גירושין הם חובות שנוצרו במהלך הנישואין, ואילו חובות טרום נישואין הם חובות שנוצרו לפני הנישואין.

 

ההבדלים בין הטיפול בחובות משותפים לחובות פרטניים בגירושין

באופן כללי, חובות שנוצרו לפני הנישואין הם חובות אישיים של בן הזוג שהחזיק בהם טרם הנישואין. כפועל יוצא, בן הזוג שהחזיק בחוב לפני הנישואין יהיה האחראי הבלעדי לפרעו, גם לאחר הגירושין.

אולם ישנם מספר מקרים שבהם חוב טרום נישואין עשוי להיחשב גם הוא לחוב משותף. כדי להוכיח כי חוב טרום נישואין הוא חוב משותף בגירושין, יש להוכיח כי החוב שימש לרכישתו או בנייתו של בית שבני הזוג התגוררו בו יחדיו בתקופת נישואיהם או שבני הזוג הסכימו לחלוק בפירעונו ערב נישואיהם. במקרים אלו, בן הזוג שהחזיק בחוב לפני הנישואין יהיה אחראי לשאת בחלק מהחוב, גם לאחר הגירושין ואילו בן הזוג השני יידרש לכסות חלק מהחוב גם הוא.

יחד עם זאת, הוכחת העובדות המבססות את הטענה כי חוב טרום נישואין הוא חוב משותף, היא פעולה מורכבת שעשויה לדרוש שיתוף פעולה עם עורך דין מומחה לדיני משפחה.

 

אילו סוגי חובות ייחשבו כחובות טרום הנישואין ואילו חובות ייחשבו כחוב משותף?

בהמשך לאמור לעיל, כאן המקום להרחיב על סוגי החובות שנוצרו לפני הנישואין ועשויים להיחשב למרות זאת כחובות משותפים לבני הזוג בגירושין. מקרים אלו כוללים:

חוב ששימש לצורך רכישת הבית המשותף 

אם חוב שנוצר לפני הנישואין שימש לצורך רכישת נכס מגורים שבני הזוג התגוררו בו ביחד במסגרת נישואיהם, לאחר הגירושין, הוא עשוי להיחשב לחוב משותף. לדוגמה, אם אחד מבני הזוג לקח הלוואה לפני הנישואין כדי לקנות דירה, לאחר הגירושין ההלוואה עשויה להיחשב לחוב משותף, גם אם הבית רשום רק על שם בן הזוג שהחזיק בהלוואה לפני הנישואין.

חוב שנוצר בהסכמה בין בני הזוג

אם חוב שנוצר לפני הנישואין נוצר בהסכמה בין בני הזוג, לאחר הגירושין הוא עשוי להיחשב לחוב משותף. לדוגמה, אם בני זוג קנו דירה לפני הנישואין, וההסכם בין בני הזוג קובע כי הדירה תהיה בבעלות משותפת, לאחר הגירושין ההלוואה המשמשת לרכישת הדירה עשויה להיחשב לחוב משותף.

 

אילו גורמים נלקחים בחשבון בעת ​​קביעת האחריות לחובות גירושין בידי בית המשפט?

בעת ​​קביעת האחריות לפירעון חובות בגירושין, בית המשפט לענייני משפחה בוחן את כל הנסיבות הרלוונטיות, לרבות:

  1. הנסיבות שבהן נוצר החוב – האם החוב נוצר במהלך הנישואין, או לפני הנישואין? האם החוב נוצר בהסכמה בין בני הזוג, או רק על ידי אחד מבני הזוג?
  2. השימוש בחוב – האם החוב שימש לצורך קנייה או בנייה של הבית המשותף או דירת המגורים שבה גרו בני הזוג ביחד, או לצורך אישי של אחד מהם בלבד?
  3. הכנסות בני הזוג – האם בני הזוג משתכרים באותה רמה, או שיש הבדל משמעותי בהכנסתם?
  4. נכסי בני הזוג – האם בני הזוג מחזיקים בנכסים משותפים, או שיש להם נכסים אישיים בלבד?
  5. תרומות בני הזוג לנישואין – האם אחד מבני הזוג תרם יותר מבן הזוג השני לנישואין ולכלכלת המשפחה, למשל, בתחום הקריירה, הטיפול בילדים או הטיפול בבית?
  6. היחסים בין בני הזוג – האם בני הזוג ניהלו חיים משותפים ושיתופיים במהלך הנישואין, או שהיו ביניהם חיכוכים רבים בנושאים אלו?

בסופו של דבר, בית המשפט יכריע על האחריות לחובות הגירושין בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

 

אילו גורמים נוספים עלולים להשפיע על הגדרתו של חוב מלפני הנישואין כחוב משותף בגירושין?

בנוסף למקרים המפורטים לעיל, ישנם מספר גורמים נוספים שעשויים להשפיע על ההחלטה האם חוב טרום נישואין הוא חוב משותף. גורמים אלו כוללים:

  • השימוש ברכוש המשותף – אם חוב טרום נישואין שימש למימון רכישה או שיפוץ של רכוש משותף, ייתכן שהחוב ייחשב לחוב משותף.
  • התרומה של בן הזוג השני – אם בן הזוג השני תרם כספים או נכסים לצורך פירעון החוב, ייתכן שהחוב ייחשב לחוב משותף.
  • היחסים בין בני הזוג – אם בני הזוג ניהלו חיים משותפים ושיתופיים במהלך הנישואין, ייתכן שהחוב ייחשב לחוב משותף.

בסופו של דבר, ההחלטה האם חוב טרום נישואין הוא חוב משותף היא החלטה שיפוטית. בית המשפט יבחן את כל הנסיבות הרלוונטיות, ויקבע אם מתקיימים התנאים המצדיקים את הכרת החוב כחוב משותף.

 

לסיכום

במאמר זה סקרנו את נושא חובות טרום נישואין בגירושין. למדנו כי חובות שנוצרו לפני הנישואין הם, ככלל, חובות אישיים של בן הזוג שהחזיק בהם טרם הנישואין. עם זאת, ישנם מקרים שבהם חוב טרום נישואין עשוי להיחשב גם הוא לחוב משותף.

בסיכומו של עניין, חלוקת הרכוש והחובות בין בני זוג גרושים היא נושא מורכב שעשוי להוביל לסכסוכים משפטיים. משכך, במקרים של חובות טרום הנישואין, חשוב להבין את החוק וליצור הסכמה בין בני הזוג, או להיעזר בשירותיו של עורך דין דיני משפחה מנוסה.

בהתאם לכך, אם אתם נמצאים בהליך גירושין, ויש לכם שאלות או חששות לגבי חובות טרום נישואין, מומלץ לפנות אל עו"ד אביב הראל לקבלת ייעוץ משפטי בהקדם. עורך דין אביב הראל הוא עורך דין לענייני משפחה וגירושין בעל ניסיון רב. עו"ד הראל מספק ייעוץ משפטי מקצועי ומקיף בנושאי חלוקת רכוש וחובות בגירושין וישמח לייעץ גם לכם.

לתיאום שיחת ייעוץ אישית ודיסקרטית – פנו למשרדנו בהקדם.

חובות בגירושין - חובות טרום הנישואין

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>