כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

בתוך הליכי גירושין, נכס קריטי אחד הנתון לרוב לחלוקה בין בניה זוג, הוא הדירה הזוגית המשותפת. במקרים רבים, נוהגים הצדדים להעמיד את הדירה למכירה בשוק החופשי ולחלק ביניהם את התמורה מהעסקה. עם זאת, משקעים וקשיי אמון בין הצדדים, המאפיינים לעתים קרובות מקרים של גירושין, יוצרים תרחיש שבו איש מקצוע ניטרלי חיוני לניהול תהליך המכירה.

פתרון בר-קיימא טמון בהפקדת נכסים, כמו הדירה, בידיהם של כונסי נכסים – שעשויים להיות עורכי דינם של הצדדים בגירושין – שיוכלו לרכז את נכסיהם המשותפים של בני הזוג ולהעמידם למכירה פומבית עד קבלת ההצעה הגבוהה ביותר, תוך התייחסות יעילה לאתגרים הקשורים לגירושין.

בשורות הבאות נרחיב על הנושא של כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין, משמעותו, הרציונל והיתרונות העומדים בבסיס הבחירה בפתרון זה ושיקולים נוספים שחשוב להיות ערים להם בהקשרו.

 

כמה מילים מקדימות על המושג "כינוס נכסים" 

כינוס נכסים מתייחס להליך משפטי הכולל העברת נכס לצד חיצוני במטרה העיקרית של סילוק מהיר של הנכס. הצורך בפעולה זו מגיע בדרך כלל עקב נוכחות של חוב שצבר הבעלים המקורי של הנכס. מכירת הנכס משמשת כאמצעי להפקת כספים, אשר לאחר מכן ניתן להקצותם להסדרת חובותיו של בעל הנכס המקורי, לנושיו.

כינוס נכסים לרוב מתבצע במצבי דוחק, ולכן אין זה נדיר לראות נכסים נמכרים במחירים מוזלים משמעותית בהשוואה לשווי השוק שלהם בפועל. דחיפות זו נובעת מהמהות של כינוס הנכסים כאמצעי לסגירת חובות יעילה, כאשר כל עודף הנותר מתמורת המכירה, לאחר שחובותיו של בעל הנכס (לשעבר) הוסדרו, מועבר לרוב לאותו חייב.

 

אבל מה משמעותו של הליך כינוס נכסים בהקשר של הליכי גירושין?

בשונה מהתרחיש הקלאסי של כינוס נכסים שהזכרנו לעיל, כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין, מטרתו להקל על פירוקו המהיר של האיחוד הזוגי. בתרחיש זה, מטרת כינוס הנכסים, אינה סובבת סביב החזר חוב או הסדר הלוואות של בעלי הנכס, אלא מכירה מהירה ככל הניתן שלו, כדי שלא יעכב את חלוקת הרכוש בגירושין. למותר לציין שכונס הנכסים מקבל תגמול על עבודתו זו, על בסיס אחוז משווי המכירה, ולכן הוא לרוב יחתור למכור את הנכס במחיר הגבוה ביותר שמוצע עבורו.

 

הרציונל מאחורי כינוס נכסים בתיקי גירושין 

הבחירה לפנות להליך כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין, מונעת בעיקר מחוסר יכולתם של בני הזוג להגיע להסכמה בנוגע לאופן חלוקת נכסיהם המשותפים. חוסר הסכמה זה יכול לנבוע מחילוקי דעות לגבי איזה צד צריך לשמור בעלות על נכסים ספציפיים או מחוסר רצון הדדי לקנות או למכור את חלקו של צד אחד לטובת הצד השני.

במצבים מסוג זה, חלוקת הרכוש בגירושין מתעכבת ומעכבת את יכולתם של הצדדים להביא את נישואיהם אל סיומם הרשמי ולפתוח דף חדש בחייהם במגוון היבטים. בהתחשב בהשלכות הללו, מעורבות של כונס נכסים נטול פניות היא מתבקשת. כונס הנכסים יסייע כאמור בניהול ופיקוח על מכירת הנכסים מטעם בני הזוג, ובכך ינוטרל הצורך להביא את הצדדים להסכמה בנושא הרכושי השנוי במחלוקת, המהווה מכשול לביצוע איזון המשאבים והשלמת הליך הגירושין.

כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין מהווה פתרון מועיל במיוחד, במקרים בהם הצדדים אינם מסוגלים לשתף פעולה במכירה משותפת של הנכס עקב סכסוכים מתגברים והבדלים בלתי ניתנים לגישור. במקרים כאלה, הם בוחרים להפקיד את הנושא תחת סמכותו של כונס נכסים חיצוני, כדי שיוציא אותם מהמבוי הסתום אליו נקלעו, תוך מכירת הנכס ברווח מקסימלי שישרת את שניהם.

 

מה קריטי לדעת על הליכי כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין?

בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, סעיף 101, ישנה הוראה הקובעת כי במקרים בהם בני זוג מחזיקים בבעלות משותפת בנכס שהוא דירה למגורים ו/או משק חקלאי ו/או עסק בניהול משותף, אף אחד מהצדדים אינו יכול למכור את הנכס באופן עצמאי לצד חיצוני מבלי להציע תחילה הצעה לבן זוגו לרכישת חלקו. 

לפיכך, לכל אחד מבני הזוג יש הזדמנות ראשונית לרכוש את הנכס בטרם יוצע לקונים חיצוניים. יתרה מכך, בן הזוג המציע להעמיד את הנכס למכירה בשוק החופשי, מוגבל מלהציג את הנכס במחיר נמוך מזה שהוצע לבן זוגו. הוראה זו מונעת מניפולציה אפשרית של התהליך על ידי אחד הצדדים.

בנוסף, אם אחד מבני הזוג מעביר הצעת רכישה לשני והיא נדחית, ובהמשך לכך, בן הזוג המציע לא מצליח למכור את הנכס תוך תקופה של 6 חודשים, הוא מחויב לחזור בהצעה מתוקנת לבן / בת זוגו. מנגנון זה מבטיח שמירה על שלמות התהליך, וזכויות השותף בנכס מוגנות כדין, גם לאחר סירוב ראשוני.

 

כיצד כינוס הנכסים במסגרת הליך הגירושין מתבצע בפועל?

לאחר שבני הזוג קבעו גורם הנחשב כשיר ואמין לפקח על תהליך מכירת הנכס – בעצם מינויו ככונס הנכסים – כונס הנכסים יוזם קשר עם שמאי מקרקעין. מומחה שמאות זה מעריך את שווי הנכס אותו מתכוונים בני הזוג למכור.

במקרים בהם הנכס הוא עסק עם רווחים פוטנציאליים, כונס הנכסים עשוי להעסיק אקטואר. איש מקצוע זה מעריך גם את התשואה שהעסק כבר עשה עד מועד הבדיקה וגם את התשואה הפוטנציאלית ואת סיכויי הצמיחה של העסק. בהמשך לכך, האקטואר קובע את ערכו של העסק בהתבסס על רווחים עתידיים צפויים, ולא רק הערך הנוכחי שלו.

לאחר מכן, הצעות מופנות לגוף הכונס, לעיתים כשהן מלוות בתשלום מקדמה ראשונית, שהיא בדרך כלל בסביבות 10% מערך הנכס המוצע. הצעות אלו עוברות תהליך בדיקה, אשר לרוב מגיע לשיאו בפגישה בה דנים בהצעות השונות.

בעוד שתהליך המכירה דבק בפרוטוקול המתאר את כוונותיהם ונקודות המבט של הצדדים המעורבים בו, הוא אינו נדרש לעמוד בדיני המכרזים והפרוטוקולים המסדירים הליכים דומים, כגון מכרזים.

 

היתרון בעריכת הסכם ממון כפתרון מונע

בהליכים כמו כינוס נכסים בגירושין, זוגות רבים מתמודדים עם קושי רגשי הנובע ממכירת נכס המגורים שנרכש במשותף בעבודה קשה ולאחר חיפוש מאמץ, לכל המרבה במחיר. אולם חשוב לדעת שקיימת אלטרנטיבה המסוגלת למתן באופן משמעותי את הקושי הזה.

כאשר בני זוג בוחרים לכונן באופן יזום הסכם ממון לפני הנישואין או במהלכם, בכוחם להקל על חלק ניכר מהקשיים הנלווים לחלוקת רכוש במקרה של גירושין או פרידה. הסכם זה יכול להקיף באופן יסודי את כל הנכסים והמשאבים הכספיים של בני הזוג ולחסוך מהם במידה רבה, את המחיר הרגשי, הפסיכולוגי והכספי, הקשור בדרך כלל להליכי כינוס נכסים המתרחשים במהלך הגירושין. יתרה מכך, חלוקת רכוש לפי הסכם ממון, מזרזת ומייעלת את כל הליך הגירושין ומאפשרת לסיימו בקלות רבה יותר – מכל הבחינות.


לסיכום

כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין, עלול להפוך תהליך קשה וטעון ממילא, למורכב וטעון אף יותר. לכן כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין גירושין כאשר ניגשים להליך גירושין המחייב נקיטת הליכי פירוק שיתוף בנכסי מקרקעין. מוטב לעשות זאת בשלב מוקדם ככל הניתן, כדי להגיע לתובנות לגבי ההתנהלות המומלצת עבורכם במצב העניינים הקיים, לפני שמגיעים להחלטה שעלולה להותיר אתכם עם תוצאות שליליות.

להתייעצות אישית ודיסקרטית בנושא כינוס נכסים בהליכי גירושין – פנו כעת אל משרד עו"ד אביב הראל.

כינוס נכסים במסגרת הליך גירושין

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>