כריכה בתביעת גירושין

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

כריכה בתביעת גירושין היא מנגנון משפטי ייחודי בדיני המשפחה בישראל, המאפשר להעביר את הסמכות להכריע בסוגיות משמעותיות הנלוות להליך הגירושין, מבית המשפט לענייני משפחה לבית הדין הרבני. מדובר בצומת דרכים קריטית עבור בני זוג העומדים בפני פירוק התא המשפחתי, אשר יש לה השלכות מרחיקות לכת על ההתדיינות המשפטית כולה ועל עתיד הצדדים והילדים.

 

מהי כריכה בתביעת גירושין?

כריכה בתביעת גירושין, היא פעולה משפטית בה בעל דין מבקש מבית הדין הרבני הדן בתביעת הגירושין, להכריע גם בסוגיות נוספות הנוגעות לגירושין, כחלק מאותו תיק גירושין ובאותו הליך משפטי. כלומר, "כריכה" פירושה הצמדת נושאים נוספים לתביעת הגירושין עצמה. הכריכה מתבצעת על ידי מי שהגיש את תביעת הגירושין או על ידי הצד השני, כאשר הם מבקשים במפורש מבית הדין הרבני לדון בנושאים הרלוונטיים.

 

מדוע מוגשת הבקשה לכריכה?

המטרה העיקרית של בקשה לכריכה בתביעת גירושין היא לרכז את ההכרעות בכל הנושאים המהותיים הנוגעים לפקיעת הנישואין תחת מסגרת משפטית אחת. בכך ניתן להימנע ממצב של ריבוי התדיינויות מול ערכאות שונות, ומהסרבול, העלויות, הזמן והמשאבים הכרוכים בכך. בנוסף, ייתכן וצד מהצדדים יעדיף מסיבותיו כי הערכאה הרבנית תהיה זו שתפסוק בנושאים הנלווים לגירושין ולכן יבקש כריכה.

 

אילו נושאים ניתן לכרוך לתביעת גירושין?

עקרונית, כל נושא משמעותי הנוגע לפירוק התא המשפחתי, יכול להיות מושא לבקשת כריכה לתביעת הגירושין:

אולם ישנו חריג אחד לצורך לבצע כריכה בתביעת גירושין – בית דין רבני מוסמך לדון בשאלת המשמורת על ילדים והחזקתם גם ללא בקשה מפורשת לכריכה מטעם ההורים. זאת כמובן בתנאי שהנושא לא הובא קודם לכן להכרעת בית המשפט לענייני משפחה.

 

מתי אי אפשר לבקש כריכה בתביעת גירושין?

כריכה בתביעת גירושין אפשרית רק לגבי נושאים שהכרחיים להכרעה, על מנת להביא לסיום קשר הנישואין בין הצדדים מבחינה משפטית. נושאים שלא קשורים ישירות לנישואין ולהשלכותיהם, לא ניתן לכרוך בתביעת הגירושין ברבנות ואם בכל זאת נכרכו, לבית הדין הרבני לא תהיה הסמכות החוקית להכריע בהם.

יתרה מזאת, כריכה בתביעת גירושין תתאפשר רק אם טרם הוגשה תביעה באותו נושא לבית המשפט לענייני משפחה. אם כבר יש תביעה תלויה ועומדת בבית המשפט האזרחי, לא ניתן יהיה לכרוך את הנושא הזה בתביעת הגירושין המתנהלת ברבנות.

 

איך מתבצעת הבקשה לכריכה?

הבקשה לכריכה בתביעת גירושין צריכה להתבצע במפורש, בכתב או בעל פה, על ידי אחד מבעלי הדין, בשלב הגשת התביעה או במהלך הדיון בה. על המבקש לציין באופן ברור כי הוא מעוניין מבית הדין הרבני להכריע בנושאים הספציפיים, כחלק מההליך הכולל של תביעת הגירושין. אין נוסח ייעודי או טופס רשמי לבקשת כריכה. התנהגות בעל הדין, המעידה על כוונתו לכרוך סוגיה מסוימת לתביעת הגירושין, מספקת מבחינת בית הדין הרבני על מנת להקנות לו סמכות שיפוטית בנושא.

 

שיקולי בית הדין בבקשה לכריכה

כשבית דין רבני נדרש להכריע בבקשה לכריכה, הוא בוחן את התקיימותם של שלושה תנאים:

  1. תביעת הגירושין הוגשה בכנות, מתוך כוונה אמיתית להתגרש.
  2. גם בקשת הכריכה עצמה היא כנה, נובעת מרצון להימנע מהתדיינויות מול ערכאות שונות ולא מכוונה להפעיל לחץ על הצד השני.
  3. הנושא שבית הדין נתבקש לכרוך לתביעת הגירושין אכן מצוין בכתב התביעה, כך שבקשת הכריכה חוקית.

רק אם מתקיימים שלושת התנאים הללו במקביל, בית הדין יאשר את הכריכה המבוקשת.

 

מהן ההשלכות של כריכה בתביעת גירושין?

לאחר שאושרה הכריכה, הסמכות הבלעדית לדון ולפסוק בנושא שנכרך, עוברת לידיו של בית הדין הרבני שמטפל בתביעת הגירושין. כעת כבר לא ניתן יהיה להעביר את הסוגיה להכרעת ערכאה אחרת. זהו צעד חשוב ומשמעותי בהליך. על כן חשוב שבעלי הדין ישקלו היטב את ההשלכות של פנייה לכריכה או הימנעות ממנה, בהתאם לנסיבות הייחודיות של כל מקרה וההעדפות האישיות שלהם.

 

לסיכום

כריכה בתביעת גירושין היא כלי משפטי חשוב המאפשר להעביר את הסמכות לדון בנושאים מהותיים הנלווים לגירושין, מבית המשפט לענייני משפחה לבית הדין הרבני. זהו צעד בעל השלכות מרחיקות לכת על ההליך כולו, ועל כן יש לשקול אותו בכובד ראש תוך הבנה מעמיקה של המשמעויות הכרוכות בו. בני זוג העומדים בפני הליכי גירושין, מוזמנים לפנות אלעו"ד אביב הראל, עורך דין דיני משפחה וגירושין מנוסה. עורך דין אביב הראל יוכל לספק לכם ייעוץ וליווי מקצועי צמוד בנושא כריכה בתביעת גירושין, על מנת שתוכלו לקבל החלטות מושכלות ומיטביות עבורכם בצומת דרכים משמעותית זו.

כריכה בתביעת גירושין

בישראל ישנן שתי ערכאות שיפוטיות מרכזיות המוסמכות לטפל בענייני גירושין של יהודים – בתי הדין הרבניים ובתי המשפט לענייני משפחה. בתי הדין הרבניים מוסמכים באופן בלעדי להתיר את קשר הנישואין עצמו בין בני זוג יהודים, בעוד שבתי המשפט לענייני משפחה יכולים לדון בכל שאר הנושאים הנלווים לגירושין כמו משמורת ילדים, מזונות וחלוקת רכוש. כריכה בתביעת גירושין מאפשרת להעביר את הסמכות לדון בנושאים אלו לבית הדין הרבני שמטפל בתביעה עצמה.

הן התובע שהגיש את תביעת הגירושין לבית הדין הרבני, והן הנתבע, יכולים שניהם לבקש לכרוך נושאים נלווים לתביעה. את הבקשה יש להגיש במפורש, בכתב או בעל פה, במועד הגשת התביעה או במהלך הדיונים בה בבית הדין. על הבקשה לפרט מהם הנושאים הספציפיים אותם מבוקש לצרף לתביעה ולהעביר להכרעת בית הדין הרבני. חשוב לציין שאין אפשרות לבקש כריכה לגבי נושאים שכבר הוגשו לגביהם תביעות נפרדות לבית המשפט לענייני משפחה.

כדי שבית הדין הרבני יאשר בקשה לכריכת נושאים בתביעת גירושין, עליו לוודא שמתקיימים שלושה תנאים: ראשית, שתביעת הגירושין עצמה הוגשה בכנות ובתום לב מתוך רצון אמיתי להתגרש. שנית, שגם הבקשה לכריכה נובעת ממניע כן, כדי למנוע התדיינויות מקבילות בערכאות שונות, ולא ככלי להפעלת לחץ על הצד השני. שלישית, שהנושאים שמבוקש לכרוך אכן מצוינים במפורש בכתב התביעה, כך שמבחינה פורמלית הכריכה היא חוקית. רק בהתקיים שלושת התנאים הללו יאשר בית הדין את הכריכה המבוקשת, ויקבל לידיו את הסמכות הבלעדית להכריע בנושאים שצורפו.

ברגע שבית דין רבני אישר כריכה של נושא כלשהו, כמו למשל סוגיית המשמורת על ילדי בני הזוג, בקשת מזונות או חלוקת רכוש, הסמכות השיפוטית הבלעדית בנושא זה עוברת מייד לבית הדין הדתי. משמעות הדבר היא שכעת כבר לא ניתן יהיה להעביר את הדיון באותו נושא לערכאה אזרחית, גם אם מי מהצדדים היה מעדיף זאת. מדובר בצעד מהותי ומשמעותי מאוד במסגרת הליכי הגירושין, שכן הוא מושך אחריו את כל ההתדיינות המשפטית בנושא הספציפי לכיוון אחד או אחר. על כן, חשוב לבעלי הדין לשקול היטב את השלכות הכריכה על האינטרסים שלהם בטרם יגישו בקשה לכרוך נושא כלשהו בתביעה או יסכימו לכריכה שכזו.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>