מה ההבדל בין אישה עגונה לאישה מסורבת גט?

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

כאשר שואלים מה ההבדל בין אישה עגונה לאישה מסורבת גט, התשובה היא שהרעיון הינו דומה. שתי הנשים הללו לא קיבלו גט מבני זוגן, אולם בעוד שבעלה של העגונה נעלם או אינו יכול לתת גט, בעלה של אישה מסורבת גט נמצא ומסוגל לתת גט, אך מסרב לעשות זאת. מעשה זה של סרבנות גט הינו מעשה אלים ומהווה בעיה חמורה ביהדות, שבגינה יכול בית המשפט להטיל סנקציות על סרבן הגט. 

 

על סרבנות גט והבעייתיות הגלומה בה

גירושין, הינו תהליך פרידה כואב ומשמעותי ולכן הוא דורש את הסכמת שני בני הזוג המעורבים. כאשר צד אחד מעוניין בגירושין והשני לא מוכן לתת אותו או להיפרד, ישנו מצב של סרבנות גט. צעד זה, אשר הינו אלים וכוחני, נעשה בגלל סיבות רבות ומגוונות, כך חלק מהבעלים מסרבים לתת גט מתוך נקמה, רצון לשלוט באישה או מתוך אמונה דתית. ישנם גם מקרים בהם הבעל נמצא במצב של חוסר שפיות או נכות שכלית, ולכן הוא אינו מסוגל לתת גט. הן הרבנים והן בתי המשפט מנסים להילחם בתופעה זו, אשר הינה פסולה וסבוכה במגבלות חברתיות, דתיות ומשפטיות. 

מה ההבדל בין אישה עגונה לאישה מסורבת גט?

כמובן, שיש להתייחס לסיבותיו של האדם שמסרב לתת את הגט ומטרותיו, ולכן שואלים מה ההבדל בין אישה עגונה לאישה מסורבת גט. אישה מסורבת גט היא אישה שבעלה לא רוצה לתת את הגט ולהתגרש ממנה. ואילו אישה עגונה הינה אישה שבעלה לא נמצא או לא יכול לתת לה גט. או במילים אחרות אישה עגונה היא אישה נשואה שאינה יכולה להתגרש מבעלה ואילו אישה מסורבת גט היא אישה שנפרדה מבעלה, אך הוא מסרב לתת לה גט.

כמובן, שישנם מקרים וסיטואציות בהם ההפרדה בין המקרים אינה כה ברורה וחדה אולם בסופו של דבר חלק מהנשים העגונות וכן נשים מסורבות גט עלולות להישאר במצב זה במשך שנים, ללא יכולת להינשא מחדש או להקים משפחות חדשות.  

 

ההשלכות הרגשיות והאחרות של סרבנות גט

כאמור על פי ההלכה היהודית, על הבעל להעניק לאשתו "גט" (גזירת גירושין דתית) כדי שהגט יוכר בתוך הקהילה. כאשר בעל מסרב להוציא את ה"גט", האישה הופכת לעגונה, אישה כבולה, שאינה מסוגלת להינשא מחדש במסגרת הדתית. המצב של נשים עגונות מסורבות גט הוא קשה מאוד מכיוון שהן נמצאות במצב של חוסר ודאות, הן אינן יכולות להתקדם בחייהן, ויש להן קשיים רבים בתחום האישי, המשפחתי והתעסוקתי. במקרים מסוימים, האישה אף עלולה למצוא את עצמה במצב של עוני ומצוקה. 

 

האתגר הכרוך בטיפול בסרבני גט

ההתמודדות עם סרבנות גט מצריכה איזון עדין בין גישות משפטיות, דתיות וחברתיות. ולכן במקרים מסוימים, מנהיגים דתיים ואנשי קהילה ממלאים גם תפקידים מרכזיים בפתרון בעיה זו על ידי שימוש במיומנויות ההשפעה והייעוץ שלהם, הם יכולים לתווך בין הצדדים ולעודד החלטה המבוססת על עקרונות דתיים ומוסריים. המטרה היא להקל ולסייע לחתימה על הסכם שיהיה מקובל על שני הצדדים כדי לשחרר את העגונה ממצבה הקשה. כמו כן ישנם גם ארגונים שיכולים לסייע לנשים מבחינה ריגשית, משפחתית ואף כלכלית כדי לסייע להן בתקופה המורכבת והקשה שהן נמצאות בה. 

 

כיצד מתבצעת התמודדות עם סרבנות גט בערכאות המשפטיות?

נושא סרבנות הגט אינו מוגבל לישראל, אלא הוא קיים בקהילות יהודיות ברחבי העולם. עם זאת, ההשלכות המשפטיות והדתיות עשויות להשתנות ממדינה למדינה. בישראל, העניין מסתבך עוד יותר עקב שזירת החוקים הדתיים והאזרחיים הנוגעים לנישואין וגירושין. ולכן ההתמודדות המשפטית הינה שונה. 

איך מטופלים סרבני גט בבתי הדין הרבניים?

ישנן מספר דרכים להתמודד עם מצב של סירוב גט כך שיש לנסות את מגוון הדרכים. אחת הדרכים היא לפנות לבית דין רבני בליווי וייעוץ של עורך דין דיני משפחה. בית הדין יכול לחייב את הבעל לתת גט, אך יש לשים לב לכך שהוא אינו יכול לכפות עליו לעשות זאת. חלק מהרבנים עלולים אף להסס ללחוץ על הבעלים למתן גט, עקב חששות לגבי כפייה או תוקף הגט. האתגר העומד לפתחו של בית הדין הרבני הוא ניסיון לאזן בין העקרונות הדתיים להבטחת הצדק לעגונות. דרך נוספת להתמודד עם המצב של סירוב למתן גט היא לפנות לערכאות אזרחיות. 

באיזה אופן מטופל הנושא בבתי הדין האזרחיים?

הערכאות האזרחיות יכולות לחייב את הבעל לתת גט באמצעות סנקציות שונות, כלכליות ואחרות. במישור המשפטי, ממשלת ישראל נקטה צעדים לטיפול בסרבנות גט, והציגה חקיקה שמסמיכה בתי המשפט לענייני משפחה להחיל סנקציות על בני זוג סוררים. סנקציות אלו עשויות לכלול הגבלה של בן הזוג הסרבן לנסוע לחו"ל, לשלול רישיון נהיגה, או אפילו להטיל קנסות כספיים. הצגת אמצעים אלה נועדה לעודד ציות ומדגישה את חומרת המצב.


מה השוני בדרכי הטיפול באישה עגונה לאישה מסורבת גט?

לשאלת מה ההבדל בין אישה עגונה לאישה מסורבת גט, הפתרון אינו אחד ואינו יכול להתאים לכלל המקרים. במקרים אלה, האישה צריכה לקבל ייעוץ משפטי על ידי עו"ד דיני משפחה  ולפעמים גם ייעוץ דתי כדי לבחור את הדרך הטובה ביותר לפעול. מעבר להכוונה המשפטית שצריכה להיעשות על ידי עורך דין משפחה, יש צורך בקמפיינים למודעות ציבורית כדי להתמודד עם הנורמות החברתיות הבסיסיות התורמות לבעיה זו, ובעיקר כדי לחדד את ההבנה של מה ההבדל בין אישה עגונה לאישה מסורבת גט.

יתרה מכך, טיפוח סביבה של דיאלוג פתוח וחינוך חיוני ומשמעותי לשם שינוי הגישות החברתיות והפחתת השכיחות של סרבנות גט. קמפיינים למודעות ציבורית המדגישים את המשמעות של הענקת גט ואת העלות הרגשית שהיא גובה מהצדדים המושפעים מסרבנות גט יכולים לסייע לאתגר נורמות מסורתיות וליצור אמפתיה והבנה.

 

האם יש הבדלים מהותיים באופן הטיפול בסירוב גט בערכאות הדתיות והאזרחיות בישראל?

יש לשים לב שתחום השיפוט בו בן הזוג מגיש את הבקשה לגירושין יכול להשפיע באופן משמעותי על תוצאות התיק. בעוד שבתי משפט חילוניים וליווי של עורך דין לענייני גירושין עשויים לנקוט בגישה פרגמטית יותר, בתי דין דתיים עשויים להתמקד בשיקולים דתיים, מה שיוביל לעיכובים פוטנציאליים או לקיפאון התהליך כולו.

כמו כן יש לזכור שבעוד שרוב סרבני הגירושין הינם גברים, היו גם מקרים שבהם נשים סירבו לחתום על הגט ולאפשר לבעל לעזוב. אמנם מקרים אלה הינם מעטים וספורים אולם הם עלולים להתרחש עקב מספר סיבות שונות, כמו חיפוש מינוף בסכסוכי רכוש או משמורת. בכל מקרה טיפול בסרבנות גט הן מגברים והן מנשים הינו חיוני לקידום שוויון מגדרי וכדי להגן על זכויותיהם של כל הצדדים המעורבים, עם או בלי מעורבות של עו"ד גירושין.

 

מה ההבדל בין אישה עגונה לאישה מסורבת גט – סיכום

גירושין הוא אירוע טעון רגשית שיכול להיות בעל השפעה עמוקה על יחידים ומשפחות. בישראל, בדיוק כמו במדינות רבות אחרות, מדובר בתהליך הנשלט על פי חוק ודורש הסכמה של שני הצדדים המעורבים. עם זאת, במקרים מסוימים עלול להיווצר מצב של סרבנות גט, שיוביל לסערת רגשות ממושכת ולמורכבות משפטית. התשובה לשאלה לגבי מה ההבדל בין אישה עגונה לאישה מסורבת גט נוגעת לעניין זמינות ויכולתו של הבעל לתת את הגט. בכל מקרה, יש לפנות במקרים אלה, מהר ככל האפשר לייעוצו של עורך דין גירושין מנוסה, שיוכל לתת את חוות דעתו במקרה הנתון ולנהל את הפנייה למתן סעדים משפטיים מתאימים בערכאה הרלוונטית. 

למידע נוסף על התמודדות עם עגינות או סרבנות גט – צרו קשר כעת עם משרד עו"ד אביב הראל.

מה ההבדל בין אישה עגונה לאישה מסורבת גט?

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>