הוצאה לפועל מזונות

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

כאשר דנים בחוב מזונות, הכוונה היא לרוב לאי מילוי חובת אבי הילדים לשלם בגינם דמי מזונות חודשיים, בסכום שנקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
אולם גם אי עמידה בתשלומי מזונות אישה שנקבעו בבית המשפט, משמעה צבירת חוב בידי הבעל הנמנע מתשלום לזוגתו. בשני המקרים – אי תשלום דמי המזונות, עלול להביא לפתיחת תיק נגד הגבר ברשות האכיפה והגבייה (לשכת ההוצאה לפועל). המטרה העומדת מאחורי פתיחת הליכים בלשכת ההוצאה לפועל היא לחייב את החייב להסדיר את חוב המזונות במלואו. במאמר זה נדון בהליך באמצעותו ניתן לגבות דרך הוצאה לפועל מזונות לאחר הגירושין.

 

על האפשרות לגבות בעזרת הוצאה לפועל מזונות ילדים או מזונות אישה בגירושין

מזונות הם תשלומים כספיים שמשלם בן זוג או הורה לטובת בן זוגו או ילדיו בעקבות הגירושין, בהתאם להחלטת בית המשפט או בית הדין הרבני. כאשר הצד המחויב בתשלום המזונות (לרוב הבעל) נמנע מלשלם אותם, ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל על מנת לגבות את החוב.

 

מה תפקידה של לשכת ההוצאה לפועל לעניין גביית חוב מזונות?

ניתן לראות ברשות האכיפה והגבייה גורם תומך בהוצאה לפועל וגביית חובות. תפקידה העיקרי נסוב סביב אכיפה והחזרת חובות. ישנם מספר מסלולים שבאמצעותם אדם בישראל עשוי להיות מעורב בתיק הוצאה לפועל כזוכה. דרך אחת כזו היא קבלת פסק דין של בית משפט המחייב אדם להסדיר מולו חוב. לדוגמה, אישה שדורשת דמי מזונות מבעלה לשעבר. כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל נגד הבעל, ניתנת לו מיד הודעה המציינת מועד מוגדר לתשלום חוב המזונות. אי עמידה במועד שנקבע המפורט בהודעה, עלולה לגרום להטלת סנקציות שונות על החייב מטעם ההוצאה לפועל.

 

באילו נסיבות ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לגביית חוב מזונות? 

כדי לפתוח תיק הוצאה לפועל לגביית חוב מזונות, על אישה להחזיק בהסכם גירושין או בפסק דין המקנה לה זכות לקבל מזונות מהגרוש שלה. במקרים כאלה, אין הבחנה בין מזונות ילדים למזונות אישה – בפתיחת תיק הוצאה לפועל, ניתן לממש כל זכאות לדמי מזונות, ללא קשר לסכום הספציפי המגיע לזוכה.

 

מה קובע חוק ההוצאה לפועל בנושא גביית דמי מזונות? 

המטרה העיקרית של חוק ההוצאה לפועל, היא ליצור איזון עדין בין שמירה על זכויות המקבל (הצד הזוכה בתיק) לבין שמירה על זכויות החייב (המשלם). שיווי משקל זה הופך מכריע במיוחד במקרים בהם החייב מתמודד עם קשיים כלכליים ומתקשה למלא את ההתחייבויות הכספיות שנקבעו לו על ידי בית המשפט. בהינתן נסיבות אלו, החוק מגן על נכסי החייב ומשכורתו מפני עיקולים, ואינו מאפשר הוצאת צווי מאסר כנגד החייב. 

אולם בעוד שהחוק מתייחס בדרך כלל לזכויות הזוכים והחייבים באופן שווה, רואה חוק הוצאה לפועל מזונות כמקרה חריג. פירעון חובות המזונות, מתבצע בהתאם לאילוצים ספציפיים שחוק זה קובע, לרבות אפשרות לעיקולי שכר, הגבלת יכולתו של החייב להכתיב את פריסת התשלומים של חוב המזונות ועוד. 

צעדים אלו מיושמים על מנת להבטיח שתשלומי המזונות יבוצעו בעקביות ובלוח הזמנים המוגדר להם, בעיקר כדי לענות על הצרכים הבסיסיים של הילדים התלויים בתשלומים הללו. חוק ההוצל"פ נוקט בעמדה נוקשה כלפי החייב, כדי למנוע תרחיש בו הילדים סובלים מרעב או מחסור בצרכים חיוניים. 

 

באילו מסלולים מתנהל הליך גביית מזונות בהוצאה לפועל?

ככלל, הליך גביית חובות בהוצאה לפועל מתבצע בשני מסלולים:

  1. מסלול רגיל: במסלול זה, הזוכה צריך לפעול באופן עצמאי על מנת לגבות את החוב. הזוכה צריך להגיש בקשה לביצוע פסק דין ללשכת ההוצאה לפועל, ולצרף אליה את המסמכים הרלוונטיים, כגון פסק הדין, חשבון בנק וכו'. לאחר הגשת הבקשה, פקיד ההוצאה לפועל יתחיל בהליכי גבייה, כגון עיקולים על חשבונות בנק, רכוש ונכסים אחרים של החייב.
  2. מסלול מזונות: במסלול זה, ההליכים ננקטים על ידי פקיד ההוצאה לפועל באופן אוטומטי, ללא צורך בפעולה של הזוכה. במסלול זה, הזוכה צריך רק להגיש בקשה לביצוע פסק דין ללשכת ההוצאה לפועל, ולצרף אליה את המסמכים הרלוונטיים. לאחר הגשת הבקשה, פקיד ההוצאה לפועל יתחיל בהליכי גבייה, על כל הסנקציות שהחוק מאפשר לנקוט בצידם.

 

מהן זכויות הזוכה וזכויות החייב בתיק הוצאה לפועל מזונות?

גביית מזונות בהוצאה לפועל היא דרך יעילה לקבלת חוב המזונות, אולם חשוב לדעת את זכויותיכם וחובותיכם בתהליך זה, ולנהוג בהתאם.

  • זכויות הזוכה בתיק מזונות בהוצאה לפועל:
  1. הזוכים בתיק מזונות בהוצאה לפועל זכאים לקבל את מלוא הסכום הנקוב בפסק הדין, כולל הפרשי הצמדה וריבית.
  2. הזוכים זכאים לקבל גם את הוצאות הליכי הגבייה, כגון סכום האגרה ששילמו על פתיחת התיק בהוצאה לפועל, שכר טרחת עורך דין (אם שילמו למייצג) וכו'.
  3. הזוכים זכאים לקבל דיווחים שוטפים מהוצאה לפועל על ההליכים שננקטו לגביית החוב.
  • זכויות החייב בתיק מזונות בהוצאה לפועל:
  1. החייבים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל זכאים לפרוס את תשלום החוב לתשלומים, בתנאי שפקיד ההוצאה לפועל יאשר זאת.
  2. החייבים זכאים לערער על החלטות רשם ההוצאה לפועל.

על מנת להגן על זכויותיכם בהליך מורכב זה, מומלץ להיעזר בעורך דין לענייני משפחה בהתנהלותכם מול ההוצאה לפועל ובתי המשפט בהקשר לגירושין.

 

מהם השלבים לפתיחת תיק הוצאה לפועל מזונות? 

לפתיחת תיק הוצאה לפועל לגביית חוב של דמי מזונות, יש ליצור קשר עם מחלקת פתיחת תיקים בלשכת ההוצאה לפועל ולבקש את הטופס הדרוש לפתיחת תיק. חיוני למלא את כל הטופס במלואו. בנוסף, יש לכלול את פסק הדין המקורי עם קציבת המזונות או עותק נאמן למקור ממנו, יחד עם הבקשה לפתיחת התיק. כמו כן, יש להגיש אישור מביטוח לאומי המאשר כי האישה אינה מקבלת את תשלומי חוב המזונות המגיעים לה, באמצעות מערכת הביטוח הלאומי.

 

האם פתיחת תיק הוצאה לפועל לגביית מזונות עדיפה על גביית חוב מזונות בביטוח לאומי?

בעוד שהשיטה המומלצת ביותר לגבות חוב מזונות היא לפתוח בתיק הוצאה לפועל נגד החייב, קיים עוד אפיק חוקי. ניתן להסתייע גם במוסד לביטוח לאומי לגביית חובות מזונות. זהו ערוץ שבו הביטוח הלאומי הוא הגורם שגובה את תשלומי המזונות מהחייב, ומעביר אותם לצד הזכאי להם. עם זאת, קבלת אישור למסלול זה מהמוסד לביטוח לאומי דורשת עמידה בקריטריונים מחמירים יותר בהשוואה לפתיחת תיק בהוצאה לפועל. אחד התנאים המוקדמים הללו הוא שהמקבלת חייבת להיות בעלת הכנסה נמוכה מספיק כדי שגביית החוב תהיה כדאית. גם אם המוסד לביטוח לאומי יחליט לטובת המקבלת, אין הוא מבטיח את החזרת כל החוב. המוסד לביטוח לאומי מחויב רק לגבות את הסכום הכספי הקבוע הקבוע בתקנות הכלליות לעניין מזונות ואינו חייב בגבייה מעבר לסכום הנקוב.

 

הוצאה לפועל מזונות – סיכום

גביית חוב מזונות בהוצאה לפועל היא הליך מורכב הדורש ידע וניסיון משפטי רב. לכן אם אתם מתמודדים עם חוב מזונות, חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה.

משרד עורך דין אביב הראל מספק ייעוץ וייצוג משפטי בדיני גירושין ומשפחה, לרבות בתיקים הנוגעים לגביית חובות של דמי מזונות בהוצאה לפועל. למשרדנו ניסיון רב בתחום זה ונכונות לעזור לכם לקבל את המגיע לכם תוך הגנה מיטבית על זכויותיכם.

לפרטים נוספים ולקביעת פגישה, צרו קשר עם משרדנו בטלפון 03-6950595 או באמצעות אתר האינטרנט שלנו.

הוצאה לפועל מזונות

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>