מזונות אישה

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

אישה נשואה זכאית על פי חוק לתבוע מזונות מבעלה, כל עוד הקשר החוקי ביניהם מתקיים. מזונות אלו נועדו לספק את צרכיה ההכרחיים בתקופת הנישואין, וניתן לתבוע אותם באמצעות פנייה לערכאות משפטיות שונות. מאמר זה יסקור את הזכאות למזונות אישה על פי הדין בישראל, את תהליך הגשת התביעה ומימוש הזכות.

 

על הזכות לתבוע מזונות אישה בהליך הגירושין

אישה נשואה זכאית לתבוע מזונות מבעלה כל עוד לא בוטל הקשר החוקי ביניהם. אם הבעל אינו משלם מרצונו, האישה יכולה לנקוט בהליכים משפטיים: לפתוח תיק הוצאה לפועל נגד הבעל או להגיש תביעה לקבלת קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי. עם זאת, לא ניתן לתבוע תשלום רטרואקטיבי עבור התקופה שקדמה להגשת התביעה. כמו כן, אי אפשר לנקוט בהליכי הוצאה לפועל ובמקביל לקבל קצבת מזונות מהביטוח הלאומי.

 

מתי ניתן להגיש תביעה לדמי מזונות לאישה?

אישה נשואה זכאית לקבל מזונות מבעלה כל עוד נמשך הקשר החוקי ביניהם. פירוש הדבר הלכה למעשה הוא, כי דמי המזונות ישולמו לתובעת עד השלמת הגירושין בפועל, או עד למתן פסק דין גירושין מטעמו של בית דין רבני.

 

אילו נשים יכולות לתבוע מזונות אישה על פי החוק?

ישנם מספר סוגי נשים נשואות הזכאיות למזונות אישה מבעליהן על פי החוק בישראל:

אישה יהודייה הנשואה כדת משה וישראל

זכאית למזונות מבעלה כל עוד הנישואין בתוקף, אלא אם כן בגדה, עזבה את הבית ללא סיבה או שהיא עובדת ומרוויחה מספיק לצרכיה. המזונות משולמים עד הגירושין בפועל או עד קבלת פסק דין לגירושין.

אישה מוסלמית נשואה כדת האיסלאם

זכאית למזונות אם הנישואין בתוקף ולא עזבה ללא סיבה או הוכרזה כאישה מורדת בבעלה. זכאית למזונות גם אם עובדת ומפרנסת את עצמה.

זוגות מעורבים או שאינם שייכים לדת מוכרת

במקרה של בני זוג מעורבים, שאינם משתייכים לאותה עדה דתית, הדין האישי אינו חל עליהם. עם זאת, אם קיימת הכרה מצד המדינה בתוקף הנישואין שלהם, כמו במקרה של נישואין אזרחיים בחו"ל, בית המשפט רשאי לפסוק מזונות לאישה על בסיס חוזי.

זוגות "חסרי דת" או מי שאינם משויכים לעדה דתית בעלת בית דין המוכר בישראל

בני זוג ללא שיוך דתי, המוגדרים כ"חסרי דת", או שאינם משתייכים לאף אחת מהעדות הדתיות המוכרות בישראל, זכאים למזונות על פי החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) משנת 1959.

 

אילו נשים אינן זכאיות למזונות אישה על פי החוק בארץ?

בדרך כלל, אישה עובדת אינה זכאית לקבל דמי מזונות אישה בהליך הגירושין, למעט מקרים מסוימים:

 • אישה מוסלמית עובדת כן תהא זכאית לדמי מזונות לאישה, על פי הדין הדתי החל עליה.
 • כאשר הבעל מסרב למתן גט לאשתו למרות הוראה של בית דין רבני, האישה עשויה להיות זכאית ל"מזונות מעוכבת" גם אם אינה זכאית למזונות אישה רגילים.

 

לאיזו ערכאה משפטית יש להגיש את תביעת מזונות האישה?

הגשת תביעה לדמי מזונות אישה, תתבצע באחד משתי הערכאות הבאות:

 1. אישה הנשואה לפי דתה יכולה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה (בית דין אזרחי) או לבית הדין הדתי המוסמך לדון בענייני המשפחה על פי אותה דת.
 2. אישה בנישואים מעורבים או ללא דת מוגדרת יכולה להגיש תביעת מזונות לבית המשפט לענייני משפחה.

את התביעה יש להגיש בהתאם למקום המגורים המשותף של בני הזוג, או לחילופין – אם הם כבר אינם גרים ביחד – לפי מקום מגוריהם המשותף האחרון.

 

אילו פרטים יש לכלול בכתב התביעה לדמי מזונות לאישה?

בכתב תביעת המזונות, על האישה לכלול את הפרטים הבאים:

 • בית המשפט אליו התביעה מוגשת, שמותיהן של הצדדים (האישה ובעלה) ומספרי תעודות הזהות שלהם, מהות התביעה והסעד המבוקש במסגרתה.
 • כותרת "תביעת מזונות".
 • רקע עובדתי: היכרות בני הזוג, פרטי הנישואין, חיי המשפחה, לידות וכד'.
 • פרטי ההכנסות והנכסים של הנתבע ויכולת השתכרותו.
 • פרטי ההכנסות והנכסים של התובעת ויכולת השתכרותה.
 • התייחסות להכנסות ורמת החיים של המשפחה.
 • פירוט הצרכים של האישה ושל הילדים בנפרד.
 • טיעונים משפטיים (אם נדרשים).
 • מסמכים רלוונטיים כדוגמת קבלות של הוצאות במשק הבית, הוצאות אישיות, הסכם השכירות, יתרת תשלומי המשכנתא וכיוצא באלו.
 • 12 תלושי שכר אחרונים של התובעת (במידה והיא עובדת).
 • תצהיר מאומת בידי עורך דין (אם מוגשת לבית המשפט למשפחה).

 

מה אפשר לעשות במידה והבעל ממאן לשלם מזונות אישה למרות החלטתו של בית הדין?

אם הבעל איננו משלם את דמי המזונות על פי החלטת בית הדין, ישנן שתי אפשרויות גבייה מרכזיות:

 • פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל – ניתן לנקוט באמצעים שונים כדי לאכוף את פסק הדין, כגון: הגבלות בנקאיות, עיקולים, הגבלת יציאה מהארץ ואף מאסר, בכפוף לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל.
 • הגשת תביעה לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי – הביטוח הלאומי משלם את הסכום שנקבע בפסק הדין או הסכום המירבי על פי תקנות הביטוח הלאומי, על פי הסכום הנמוך מביניהם. אם בסופו של דבר ביטוח לאומי גובה יותר מהבעל, האישה תקבל את ההפרש.

בהליכים אלו מומלץ במיוחד להסתייע בעורך דין משפחה מיומן, כדי לייעל את הגבייה וקבלת דמי המזונות כדין.

 

לסיכום

אישה נשואה רשאית לתבוע דמי מזונות מבעלה, כל אימת שקשר הנישואין ביניהם עודנו מתקיים מבחינה משפטית. הזכאות לדמי מזונות אישה, נגזרת מחובתו של הבעל לכלכל את צרכי המחייה ההכרחיים של האישה כל אימת שהיא עודנה נשואה לו. כדי לממש זכות זו, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה או לערכאות הדתיות המוסמכות לדון בעניינם של בני הזוג. בכל מקרה, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין דיני משפחה מנוסה, כדי להבטיח שהתביעה תטופל בצורה מיטבית. לייעוץ מקצועי בנושא מזונות אישה וסיוע בהליכים המשפטיים הנוגעים להסדרת הנושא, אתם מוזמנות ומוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד משפחה וגירושין אביב הראל, טלפונית או באמצעות האתר.

מזונות אישה

ההמלצה העיקרית לקראת הגשת תביעה למזונות אישה, היא להיעזר בשירותי עורך דין לענייני משפחה, המתמחה בתביעות מזונות. עורך דין משפחה מנוסה יכול לסייע לתובעת בהכנת כתב התביעה, בבחירת הערכאה המתאימה להגשתו ובניהול ההליך המשפטי מול בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, באופן שיניב את התוצאה המקווה.

מלבד עלות שכר טרחת עורך דין הכרוכה בהכנת כתב תביעה מסודר ומקצועי לדמי מזונות אישה, הגשת תביעת מזונות אישה לבית המשפט, כרוכה בתשלום אגרת בית משפט לערכאה הרלוונטית. תעריפי האגרות בבתי המשפט לענייני משפחה משתנים, לכן מומלץ לבדוק את התעריפים העדכניים באתר הרשות השופטת. כך גם בנוגע לתעריפי האגרות בבתי הדין הרבניים. על כן, מומלץ להתעדכן בתעריפי האגרות של בתי הדין הרבניים באתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים.

כן, ניתן לתבוע מזונות אישה ומזונות ילדים באותו כתב תביעה.

ישנן שתי אפשרויות גבייה מרכזיות לדמי מזונות אישה שאינם משולמים כנדרש – פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל, או הגשת תביעה לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי. בהוצאה לפועל ניתן לנקוט באמצעים שונים לאכיפת פסק הדין על הבעל. מנגד, הביטוח הלאומי משלם לאישה את הסכום שנפסק, עד לתקרה הקבועה, ואם יצליח לגבות סכום גבוה יותר מהבעל – האישה תקבל את ההפרש.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>