מזונות ילדים

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

מזונות ילדים במקרה של גירושין הם נושא עצום בחשיבותו, אך גם מורכב ורגיש ביותר. חישוב המזונות מתחשב במספר גדול של פרמטרים, ששינוי בכל אחד מהם בנפרד עשוי להשפיע עמוקות על גורלות הילדים ועתידם. לכן חשוב להבין את כל השיקולים הקובעים את גובה המזונות, והאפשרויות לשנותם.

 

5 גורמים המשפיעים על חישוב מזונות ילדים במקרה של גירושין

לבני זוג מתגרשים שיש להם ילדים משותפים, במיוחד מתחת לגיל 18, נדרש תשלום דמי מזונות לילדים. ישנם מספר גורמים המשפיעים על חישוב דמי מזונות הילדים במקרה של גירושין:

  1. גיל הילדים – דמי מזונות עבור ילדים עד גיל 6 שונים מאלה עבור ילדים בגילאי 6 עד 15, ואלה שונים מדמי מזונות עבור ילדים בגילאי 15 עד 18.
  2. הדת והלאום של בני הזוג – ישנה השפעה לשאלה האם מדובר ביהודים שילדיהם צפויים לשרת בצבא או בשירות לאומי.
  3. צורכי הילדים – בהתאם לגילאים, הדין האישי החל על ההורים, ועבור יהודים ישנה הבחנה בין צרכים בסיסיים לבין צרכים "מדין צדקה".
  4. הסדר זמני השהות עם כל הורה – הן בימי חול והן בסופי שבוע וחגים.
  5. הכנסות כל אחד מההורים – כמה כסף נשאר להורה משלם המזונות למחייתו.

 

לאור מורכבות וחשיבות הנושא, מומלץ ביותר להתייעץ עם עורך דין לענייני משפחה העוסק בליווי הליכי גירושין ותביעות מזונות, כדי לבצע הערכת מצב מושכלת.

 

עד איזה גיל חובה לשלם מזונות ילדים בארץ?

לפי החוק בישראל, חובת תשלום מזונות לילדים היא עד גיל 18, כאשר הילד מגיע לבגרות ולכאורה יכול לדאוג לעצמו. עם זאת, בפועל בתי המשפט נוהגים לפסוק מזונות מעבר לגיל זה במספר מקרים:

  • תשלום המזונות הרגיל בדרך כלל לא ייפסק ביום הולדת ה- 18 של הילד, אלא רק לאחר סיום 12 שנות לימוד בבית הספר כנדרש על פי חוק.
  • בזמן השירות הצבאי או הלאומי, ילדים רבים ממשיכים לגור עם הוריהם ותלויים בהם כלכלית, לכן בתי המשפט יקבעו המשך תשלום מזונות גם לתקופה זו לאחר סיום הלימודים התיכוניים.

 

בדרך כלל, בית המשפט יקבע כי חובת תשלום מזונות לילדים תימשך עד סוף השירות הצבאי או הלאומי, או עד הגיע הילד לגיל 21, לפי המאוחר מבניהם. עם זאת, בתקופה שלאחר גיל 18 ועד המועד הקובע הנ"ל, הסכום שייפסק יהיה מופחת ויעמוד על שליש מגובה המזונות שנקבעו עד גיל 18.

 

על צרכי הילדים כקו מנחה לקציבת מזונות ילדים בגירושין

צרכי הילדים הם אחד השיקולים העיקריים בקביעת גובה דמי המזונות במקרה של גירושים.
על פי ההלכה, מדובר על הוצאות שוטפות עבור הילדים, להבדיל מעלויות המדור או הוצאות חריגות. הצרכים מתחלקים לשניים:

  1. מזונות הכרחיים – עבור ילדים עד גיל 6.
  2. מזונות מדין צדקה – עבור ילדים מעל גיל 6, בהתאם לדין האישי היהודי החל על ההורים.

 

כלומר, מדובר על כיסוי שוטף של כלל צרכיהם של הילדים, בהתאם לגילאים.

 

האם סכום מזונות ילדים מחושב לפי כמות הילדים?

לא בדיוק. בקביעת גובה דמי המזונות בהתבסס על צרכי הילדים, נקבע בפסיקה כי כאשר מדובר ביותר מילד אחד משותף להורים המתגרשים, הסכום הבסיסי לכל ילד אינו מוכפל.

כלומר, אם יש שני ילדים או שלושה, חלק מההוצאות מתחלקות ביניהם ומתקזזות. לדוגמה, הוצאות הדיור נשארות קבועות בלי קשר למספר הילדים.

לכן במצב כזה יש צורך בחישוב ייחודי של צרכי הילדים, שמביא בחשבון את החיסכון בהוצאות עקב ריבוי הילדים, ולפיו נקבעים דמי המזונות המתאימים.

 

האם זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים משפיעים על סכום מזונות ילדים?

דמי המזונות נקבעים לפי טובת הילדים של ההורים המתגרשים. גם אם ההורים מגיעים להסכמות ביניהם לגבי הסכום, בית המשפט בודק שאלו עולות בקנה אחד עם טובת הילדים. בעבר, דמי המזונות נקבעו ללא התחשבות בחלוקת זמני השהות של הילדים עם כל הורה. האב שילם מזונות קבועים גם כשהילדים שהו איתו, בנוסף למימון מחייתם בפועל.

מצב זה שונה ב-2017, כאשר בית המשפט העליון קבע כי לגבי ילדים מעל גיל 6 יש להתאים את דמי המזונות לחלוקת הזמן בפועל בין ההורים. כלומר, כעת יש התאמה בין הסכום שהאב משלם לבין העלויות בפועל עבור צרכי הילדים בהתאם לימים שהם שוהים איתו.

אולם חשוב לציין כי ההלכה שנקבעה ב- 2017 להתאמת דמי המזונות לזמני השהות, הידועה כהלכת בע"מ 919/15, חלה רק על ילדים מעל גיל 6. עבור ילדים צעירים יותר, האב ממשיך לשלם מלוא דמי המזונות ההכרחיים ללא תלות בחלוקת הזמן בין ההורים.

גם לגבי ילדים מעל גיל 6, אין דרישה שחלוקת הזמן עם כל הורה תהיה שווה – אלא יש התאמה של דמי המזונות למצב הקיים בפועל.

 

לסיכום

מזונות הילדים במקרה של גירושין הם נושא מורכב, התלוי במספר רב של שיקולים ונסיבות. החישוב מבוסס בעיקר על גיל הילדים, המצב הכלכלי של ההורים, צורכי הילדים והסדרי המשמורת.

על מנת לשנות את גובה דמי המזונות, יש להגיש בקשה או תביעה לבית המשפט או לבית הדין הרלוונטיים. מומלץ להיוועץ עם עורך דין לדיני משפחה כדי להבטיח שתתבצע התאמה אופטימלית של דמי המזונות למצב האישי שלכם. צרו קשר עם משרד עו"ד גירושין אביב הראל לשיחה ללא התחייבות על נושא זה.

מזונות ילדים
מזונות ילדים

 

מזונות ילדים הם סכום כספי חודשי שהורה גרוש משלם למחיית ילדיו הקטינים. דמי מזונות ילדים נועדו לספק את צרכיהם הבסיסיים של ילדים להורים גרושים, ולאפשר להם רמת חיים נאותה ויציבה למרות הפרדת הוריהם.

גובה דמי המזונות בהחלט מושפע מהפער בהכנסות ההורים, לגבי ילדים מעל גיל 6. אולם לא בהכרח מדובר במתאם קבוע. אם מצבו הכלכלי של ההורה המשלם משתנה משמעותית, לרעה או לטובה, גובה המזונות יכול להתעדכן בהתאמה. כמו כן, אם חל שינוי בהכנסות של ההורה שהילדים נמצאים בחזקתו, הדבר יכול להביא הן להפחתה והן להגדלה של הסכום.

אם חל שינוי מהותי לרעה או לטובה בהכנסות של מי מההורים, ניתן להגיש בקשה או תביעה לבית המשפט או לבית הדין שקבע את המזונות במקור, במטרה לעדכן את הסכום בהתאם ליכולת הנוכחית. יתקיים דיון בנוכחות שני הצדדים לבחינת השינויים בנסיבות.

במקרה של משמורת משותפת, הקובעת חלוקת זמן שווה בין ההורים, גובה דמי המזונות נקבע בעיקר על פי הפער בהכנסות שביניהם: אם ההכנסות דומות, ייתכן שלא ייפסקו כלל מזונות או שהסכום יהיה נמוך ביותר. מנגד, ככל שיש פער גדול יותר בהכנסות לטובת ההורה המשלם, כך דמי המזונות יהיו גבוהים יותר. עם זאת, לגבי ילדים מתחת לגיל 6 קיימת לאב חובת מזונות מוחלטת על פי הדין העברי. לכן בגילאים אלו ניתן לחייב מזונות גבוהים למרות משמורת משותפת. אם כי כיום ניכרת מגמה של הפחתה בסכומים גם במקרים אלה.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>