פירוק שיתוף בגירושין

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

כאשר עסקינן בפירוק שיתוף בגירושין, הכוונה הינה לתהליך הנועד לנתק את הבעלות המשותפת על נכסים בין זוגות נשואים, במסגרת גירושיהם. לאור העובדה שמדובר בתהליך שעלול להיות ארוך וסבוך, חיוני להסתייע בשירותי עורך דין מנוסה לענייני גירושין כדי לוודא שהזכויות שלכם מוגנות כראוי. 

 

מהו פירוק שיתוף בגירושין ומה כרוך בתהליך?

כשמדברים על פירוק שיתוף בגירושים הכוונה היא כאמור לתהליך המתבצע לצורך פירוק הבעלות המשותפת של בני זוג על נכסים, כחלק מהליך הגירושין שלהם. הליך זה כרוך בסיום השותפות הכלכלית בין הצדדים וחלוקה של הזכויות בנכסיהם המשותפים או תמורת מכירתם. בחלק מן המקרים, אחד מבני הזוג אף רוכש את זכויותיו של בן הזוג השני בנכס המשותף, במסגרת הגירושין. 

 

מה המהות של פירוק השיתוף בגירושין ולשם מה התהליך מבוצע?

על מנת שניתן יהיה לבצע חלוקה חוקית, נכונה והוגנת לקניין המשותף של בני זוג במסגרת גירושיהם, ובכלל זה – לחלק את נכסי המקרקעין שבבעלותם המשותפת (למשל, דירת המגורים של המשפחה), הצעד הראשון הוא לפרק את שיתוף הזכויות של בני הזוג בנכס. 

פירוק שיתוף זה, מבוצע באמצעות הגשת תביעת פירוק שותפות. בעקבות הגשת בקשה זו, לבני הזוג המתגרשים, יש אפשרות למכור את הנכס לצד שלישי ולחלק את התמורה מהמכירה ביניהם, או לחילופין – צד אחד רשאי למכור את הזכויות שלו בנכס לצד השני בגירושין.

 

על המשמעויות של פירוק שיתוף בנכסים במסגרת הליכי גירושין

משמעותו הראשונית של פירוק שיתוף בנכס בגירושין, הינה התרת השותפות הכלכלית ו/או העסקית שהייתה קיימת בין בני הזוג לאורך חיי הנישואין שלהם. מלבד זאת, ישנה המשמעות הנלווית של אפשרות לחלוקה מחודשת של הזכויות בנכסים שנצברו בין הצדדים בתקופת נישואיהם, שיכולה להתבצע באחת מן הדרכים שמנינו לעיל. למותר לציין בהקשר זה, שבעצם פירוק השותפות בנכסים, לא רק הזכויות בנכסים מחולקות מחדש בין בני הזוג – אלא גם החובות וההתחייבויות הנוגעות לנכסים הללו.

זהו שיקול מהותי שחשוב להביאו בחשבון כאשר ניגשים להליך הגירושין ולכן יש לפנות להתייעצות עם עו"ד גירושין בהקדם האפשרי, עם התגבשות ההחלטה להתגרש. כך ניתן להבין מבעוד מועד את ההשלכות הכלכליות והקנייניות הפוטנציאליות של הגירושין, ולהיערך אליהן בהתאם.

 

כיצד מועד הנישואין של בני הזוג משפיע על הנושא של פירוק שיתוף בגירושין?

למועד הנישואין של בני זוג במדינת ישראל, ישנה רלוונטיות לנושא של פירוק שיתוף בנכסים המשותפים בהליך הגירושין ולחלוקת הרכוש בגירושין בין הצדדים. זוגות בישראל שהתחתנו טרום כניסת חוק יחסי ממון לתוקפו בינואר 1974, רשאים לפרק את השיתוף בנכסים שנצברו לאורך תקופת הנישואין כרכוש משותף (לפי הלכת השיתוף) – בכל מועד שייבחרו בכך, גם בתקופת הנישואין עצמה. 

מנגד, לזוגות שהתחתנו לאחר שחוק יחסי ממון בין בני זוג נכנס לתוקפו (החל מינואר 1974 והלאה), נתונה האפשרות לפירוק שיתוף בנכסים שנצברו במהלך הנישואין, רק כחלק מהליך הגירושין, כאשר הדבר כרוך בהגשתה של תביעה לפירוק השותפות.

 

כיצד ניתן לפרק שיתוף בנכסי מקרקעין במסגרת הליכי גירושין בישראל?

במסגרת הליכי גירושין בישראל, פירוק שיתוף בנכס המגורים של בני הזוג, הוא אחת מסוגיות המפתח היותר רגישות ומשמעותיות שצריכות לקבל מענה. כאמור, תהליך חלוקת הרכוש בין בני הזוג בגירושין, כאשר ישנם דירה או בית בבעלותם המשותפות, מחייב את בני הזוג להגיש בראש ובראשונה, בקשה לפירוק השיתוף במקרקעין.

רק לאחר שהשותפות בנכס פורקה, מתבצעת הערכת שווי לדירה או לבית, ובני הזוג יכולים להתקדם לשלב של מכירתם וחלוקת התמורה ביניהם, או מכירה של הזכויות בנכס זו לזה (או להיפך). 

 

האפשרות למינוי כונס נכסים לצורך פירוק שיתוף במקרקעין בגירושין

למרבה הצער, לא תמיד מצליחים להגיע בני הזוג להסכמה בנושא מכירת הנכס וחלוקת תמורת המכירה ביניהם במסגרת חלוקת הרכוש בגירושין. במצב כזה, לבית המשפט נתונה הסמכות למנות כונס נכסים ואקטואר שיוכלו להסדיר את הערכת שווי הנכס, הליך מכירתו וחלוקת שווי המכירה בין הצדדים המתגרשים. 

בדרך כלל, נוהגים בתי המשפט בארץ למנות את עורכי דינם של בני הזוג בגירושין, על תקן כונסי נכסים משותפים. הדבר נועד להבטיח את השמירה על זכויותיהם של הצדדים במסגרת פירוק השיתוף במקרקעין המשותפים בגירושין, לאפשר לדירה או לבית להימכר במחיר הגבוה ביותר ולהשיא את התמורה לשני הצדדים, תוך מתן מענה אופטימלי לצרכיהם ולטובת הילדים בגירושין.

בהקשר זה מן הראוי לציין כי לשני בני הזוג ניתנת אפשרות לרכוש את החלק של הצד השני בנכס, לפני שהוא מוצע למכירה בשוק החופשי, לגורמים אחרים.

 

עיכוב פירוק שיתוף בגירושין  – כאשר מדובר בדירת מגורים משותפת: הכיצד?

בסעיף 40 א בחוק המקרקעין, כאשר עסקינן בבקשה לפירוק שותפות במקרקעין, הנוגעת לדירת מגורים שבה חיים גם ילדיהם הקטינים של בני הזוג המתגרשים – מוסמך בית המשפט להורות שפירוק השיתוף בנכס המשותף יעוכב, עד שימצא פתרון מגורים הולם לילדים ולהורה המשמורן. 

סעיף 6 א בחוק יחסי ממון, קובע אף הוא כי בית המשפט נדרש להורות על עיכוב המכירה של דירת המגורים של המשפחה, עד למועד בו סידור מגורים הולם עבור ילדיהם הקטינים של בני הזוג וההורה המשמורן – יימצא. שני סעיפים אלו באים להבטיח כי רווחת הילדים בגירושין, לא תיפגע, במסגרת ההליך לפירוק השיתוף במקרקעין בין בני הזוג.

בהקשר זה מוסיף סעיף 6 של חוק יחסי ממון וקובע, שבהעדר הסכמה בין בני הזוג בנוגע לאופן הטיפול בדירת או בית המגורים בגירושין, לבית המשפט ישנה האפשרות להורות איך הנכסים בין הצדדים יחולקו ובאילו מועדים ותנאים. במסגרת מתווה החלוקה שייקבע בידי בית המשפט, הוא ישאף להביא בחשבון את המצב הפיננסי של כל צד בגירושין ואת רווחתם הילדים הקטינים, על מנת לצמצם את הסיכון לקיפוח ופגיעה ברווחה של כל המעורבים, למינימום האפשרי, עקב פירוק השיתוף במקרקעין בגירושין.

 

באילו נסיבות נוספות החוק מאפשר לעכב פירוק שיתוף במקרקעין בגירושין?

עיכוב בפירוק שיתוף בדירה או בית בגירושין, עשוי להתאפשר כחוק, גם בתרחיש בו תביעה לשלום בית, מוגשת בידי האישה בגירושין, לבית דין רבני. במסגרת זו, מוסמך בית הדין הרבני להוציא לטובת המבקשת צו אשר יאפשר לה להישאר לגור עם בעלה בדירת המגורים המשותפת.

מלבד זאת, קיימת עוד אפשרות לעכב כחוק את פירוק השיתוף בנכס המגורים המשותף בגירושין, והיא בהינתן שאחד מהצדדים חפץ ברכישת החלק של הצד השני בנכס, בהסתמך על הזכויות הכלכליות שיועברו לחזקתו בעקבות חלוקת הרכוש בגירושין. בנסיבות אלו, רשאים בתי המשפט בישראל להורות על עיכוב פירוק השותפות במקרקעין, עד שתתברר סוגיית היכולת של הצד המבקש, לרכוש לאחר חלוקת הרכוש, את זכויותיו של הצד השני בנכס.

 

לסיכום

פירוק שיתוף בגירושים, בדגש על פירוק שיתוף בנכס למגורים כמו דירת המשפחה, הוא לעולם תהליך סבוך ורגיש. עורך דין אביב הראל סייע לזוגות רבים להסדיר את הנושא ביעילות וברגישות המתבקשת, תוך הקפדה על השלמת המהלך באופן שיבטיח את זכויותיהם הקנייניות לצד טובתם של מיוצגיו וילדיהם – גם בראייה ארוכת טווח.

משרדנו זמין לסייע לכם ולספק לכם הכוונה משפטית אישית ומקצועית, בנושא פירוק שיתוף בגירושין וכל עניין אחר הנוגע לחלוקת הרכוש בגירושין. פנו אלינו עוד היום להבטחת זכויותיכם והאינטרסים שלכם.

פירוק שיתוף בגירושין

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>