צעדים למניעת עגינות

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

מספר לא מבוטל של נשים יהודיות בישראל, כלואות בנישואין שהן חפצות לסיימם בשל סירוב למתן גט מצד הבעל שלהן. לא אחת, אותן נשים לכודות במצב בעייתי ונפיץ כזה לאורך שנים רבות ומנועות מלפתוח דף חדש בחייהן האישיים והמשפחתיים עקב כך. מדובר במצב בעייתי ללא כל ספק ולכן המאמר הבא יוקדש לסקירת מספר צעדים למניעת עגינות, שהחוק מאפשר לנשים עגונות בישראל לנקוט בהם כדי להגן על זכויותיהן.

 

מהי "עגינות" ובאילו מצבים מושג זה נמצא בשימוש?

מקור המושג "עגינות" בדין העברי והוא מתייחס למעמדה המשפטי של נשים שבעליהן נעדרים ועקבותיהם נעלמו. במרוצת השנים, הגדרה זו התרחבה בהדרגה על מנת לכסות שלל תרחישים נוספים, כמו מקרים שבהם מחלה קשה של הבעל מקשה עליו לתת לאשתו גט, כמו גם מצבים של סרבנות גט מצד הבעל ללא הצדקה ממשית. עוד תרחיש נפוץ אשר מוביל למצב של כליאת האישה בנישואין שאינה רוצה להישאר בהם, מתקיים כשגבר הופך לנעדר במהלך שירותו בצבא ואינו שב משטח האויב או שדה הקרב.

בנוסף לכך, גם בנסיבות מכמירות הלב בהן בעל הולך לעולמו לפני שילדיו נולדו, המסורת היהודית מותירה את האישה במצב של עגינות, כך שבאחריותו של האח של הבעל המנוח, להינשא לאלמנה או להתיר אותה מעגינותה בעזרת נוהג הידוע בדין העברי כ"חליצה".

מצבן העגום של הנשים העגונות, משקף עד כמה אקוטי הצורך בפתרונות משפטיים שיסייעו להן להגן על זכויותיהן הבסיסיות ולהשתחרר מכבילתן בכבלי הנישואין שבפועל הסתיימו כבר.

 

אילו מגבלות מחיל הדין הדתי על נשים במעמד עגינות?

הדין הדתי שבאמצעותו מטופלים הליכי גירושין של זוגות יהודיים בארץ, מחייב קבלת הסכמה משני בני הזוג לגירושין. אולם כאשר הבעל אינו מסכים לתת גט לאשתו חרף החלטת בית הדין הרבני להיעתר לבקשת הגט שלה, האישה מקבלת מעמד של אישה עגונה.

במצב עניינים כזה מעמדה זה מגביל אותה מלהינשא לגבר אחר, ללא תלות בנסיבות העגינות בפועל. זאת בשונה ממצבו של גבר שאשתו אינה מקבלת את הגט שהוא נתן לה, שרשאי לשאת לאישה מישהי אחרת.

עוד ראוי להזכיר כי במידה ואישה עגונה מקיימת עם גבר זולת בעלה החוקי יחסי אישות כל עוד הגט לא ניתן רשמית, כל ילד שיוולד כתוצאה מהקשר ה"אסור" ייחשב כ"ממזר" לפי הדת היהודית. זאת ועוד, במידה ואותה אישה תינשא לגבר עמו היא ניהלה את הקשר הנ"ל מחוץ לנישואין, גם אם יינתן לה הגט המיוחל לבסוף, מבחינת הדין העברי היא תיחשב כאישה נואפת, מה שעשוי להביא לאובדן זכויותיה כאישה גרושה, לרבות זכאותה לדמי מזונות.

 

אילו צעדים למניעת עגינות ניתן לנקוט?

בתי הדין הדתיים בישראל הקימו יחידה ייעודית לטיפול במקרים של סרבנות גט, לרבות סיוע לנשים באיתור בעלים סרבני גט והטלת סנקציות שונות על גברים אלו, הכוללות החלת הגבלות על חשבון הבנק, שלילת רישיון הנהיגה ו/או רישיונות מקצועיים (אם ישנם), איסור נסיעה לחו"ל, אפשרות לתביעת פיצויים בדמות מזונות אישה וכן מאסר בפועל במקרים חמורים.

בנוסף לכך, בשנים האחרונות בתי הדין האזרחיים פיתחו כמה אסטרטגיות להתמודדות עם עגינות. בהתאם לזאת, נשים עגונות יכולות להפעיל לחץ כלכלי על בעלים סרבני גט, על ידי הגשת תביעת נזיקין כנגד הבעל. עיון בפסיקות בתי המשפט במקרים כאלה מלמד על כך שלעיתים מוענקים לאישה העגונה סעדים כספיים משמעותיים עבור כל שנת סירוב לגט מצד הגבר. גישה זו יכולה להתגלות כיעילה גם כדרך לדרבן את הבעל לקיים שיח עם האישה לטובת הסדרת סיום הנישואין באופן רשמי.

עם זאת, חשוב לציין כי בתי הדין הרבניים דורשים מתן גט מרצון על ידי שני הצדדים. לפיכך, קיים סיכון פוטנציאלי שלחץ כלכלי על הבעל סרבן הגט, עלול לפסול את הגירושין, שכן הוא עשוי להיחשב ככפייה בלתי הולמת. יחד עם זאת, בדרך כלל בתי המשפט הרבניים נמנעים מפסילת הגירושין בעילה זו, במיוחד כאשר ניכר כי הבעל המעגן פועל בניגוד לצו בית המשפט המחייב מתן גט. במקום זאת, הם נוטים להכיר בהסכמתו למתן הגט בעקבות הסנקציות שהופעלו עליו, כהסכמה אמיתית ומחייבת למתן הגט.


צעדים למניעת עגינות באמצעות דיווח על סרבנות גט

כדי להקל על נשים מסורבות גט, בתי המשפט מאפשרים לכל אדם לדווח בעילום שם על מקרים של סרבנות גט. יוזמה זו נועדה לסייע לנשים המבקשות להתגרש להתגבר על ההתנגדות של בני זוגן. כמו כן, בתי המשפט בוחנים את האפשרות למצוא פגמים הלכתיים בטקס הנישואין, תוך בחינת אפשרות לסטייה מכללי ההלכה, אשר פוסלת את הנישואין מיסודם. פגמים כאלה עשויים לכלול עדות פסולה של עדים או היעדר הסכמה ברורה מהאישה להינשא.

צעדים למניעת עגינות כשהבעל נעדר

כשהבעל נעדר, וישנה אי ודאות ממשית באשר למצבו, כפי שעלול להתרחש במקרים שבהם אדם יוצא לשדה הקרב במהלך מלחמה ואיננו חוזר משם, וכשלא נותרה עדות חד משמעית לגבי מותו, נמצאת האישה במצב מורכב וכאוב מאין כמוהו. במצבים אלו, בית הדין הדתי ישתדל לאתר את כלל הפרטים והראיות הנוגעים למקום הימצאו של הגבר על מנת לקבוע אם ניתן לשנות את מעמד האישה מעגונה לאלמנה.

 

צעדים למניעת עגינות במקרה של בעל במצב בריאותי לקוי

במקרים בהם הבעל חולה שמצבו קשה, בתרדמת או מתמודד נפש, מה שגורם לו לחוסר יכולת לתת גט לאשתו, האישה עלולה למצוא את עצמה במצב מורכב. עם זאת, בתי המשפט שואפים למצוא פתרונות גם בתרחישים מסוג זה. הם עשויים להעריך את כשירותו של הבעל ולדרבן אותו להסכים למתן גט, כאשר הוא מפגין רגעים של צלילות.

 

אילו זכויות זמינות לנשים עגונות בהריון?

בדין האזרחי בישראל קיימים סעדים שונים שמטרתם היא להסיר חלק מסוים מהנטל הכלכלי המונח על כתפיהן של נשים המתמודדות עם עגינות, לרבות אלו שמתאלמנות או שבני זוגן נעלמו. זכות משמעותית אחת היא הזכאות לקצבת זקנה (קצבת אזרח ותיק) מביטוח לאומי, גם אם האישה לא הייתה מבוטחת בעבר במערכת הביטוח הלאומי. כמו כן, נשים בהריון שחלפו שנתיים ללא נוכחות בני זוגן, בין אם עקב היעלמות ובין אם היו בחו"ל בלי הסכמתן ומבלי שישולמו להן דמי מזונות ילדים, יוכרו כאמהות חד-הוריות. מעמדן זה יזכה אותן בכל ההטבות וההקלות המוצעות למשפחות יחידניות בישראל.

 

לסיכום

במסגרת מאמר זה, סקרנו כמה צעדים למניעת עגינות, הקיימים הן במסגרת הדין העברי והן בדין האזרחי במדינת ישראל. יחד עם זאת, מימוש הסעדים הללו אינו תמיד פשוט עבור נשים מסורבות גט, ללא הכוונתו ועזרתו של עורך דין דיני משפחה מנוסה. לא אחת ייצוג משפטי מטעם עו"ד לענייני משפחה עם מומחיות בדיני גירושין וצעדים למניעת עגינות, מחולל הבדל משמעותי מבחינת האישה העגונה, ביכולת לממש את זכויותיה מול המדינה ומול הבעל סרבן הגט, כמו גם באפשרות לשנות את מעמדה ולסיים את נישואיה ביעילות. 

לכן במידה ואתן לכודות במצב של עגינות – דעו כי ישנם פתרונות שניתן לסייע לכן בהשגתם. אל תהססו לפנות עוד היום אל משרד עורך דין אביב הראל ולהיוועץ בנו באופן דיסקרטי בנוגע לאפשרויות הפעולה שלכן.

צעדים למניעת עגינות

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>