שערוך בהסכמי גירושין

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

שערוך בהסכמי גירושין פירושו ביצוע הערכה מחודשת לשוויים הכולל של נכסי בני הזוג המתגרשים ורכושם, במהלך תקופת נישואיהם. מדובר בתהליך חיוני על מנת לאפשר חלוקה הוגנת ומדויקת של הרכוש והנכסים המשותפים שנצברו במהלך הנישואין. השערוך נועד לספק הערכת שווי עדכנית ומהימנה של הנכסים על בסיסה ניתן יהיה לחלק באופן מוסכם ומבוקר את הזכויות הכלכליות של כל אחד מבני הזוג המתגרשים ולכן חיוני לפנות לגורם מוסמך כדי לבצעו.

 

שערוך בהסכמי גירושין – במה אמורים הדברים?

הפרידה בין בני זוג לעיתים קרובות כרוכה בחלוקת נכסים בעלי ערך כספי שונה. עו"ד בתחום המשפחה יכול לסייע בהערכת השווי הכספי של הנכסים המשותפים ובמימוש הזכויות והאינטרסים של כל צד בהליך הגירושין. ייצוג משפטי מקצועי חיוני כדי להבטיח שהפרידה תהיה הוגנת ותואמת את צרכי כל אחד מבני הזוג.

 

כמה מילים על הסכמי גירושין ומהותם

כשזוג מחליט להיפרד, ניתן להסדיר את תנאי הגירושין בהסכם ביניהם. הסכם גירושין הוא מסמך משפטי הכולל הסדרים בנושאים כגון חלוקת רכוש וחובות, משמורת ילדים, מזונות ועוד. 

על מנת להבטיח שההסכם יהיה תקף וישקף נאמנה את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות, מומלץ כי הסכם הגירושין ייערך בליווי עורך דין לענייני משפחה.

מכיוון שלעיתים ההסכם נחתם זמן רב לפני מועד הגירושין בפועל, בשלב הראשוני מקובל לתאר בו את עקרונות חלוקת הרכוש באופן כללי. בהמשך, קרוב יותר למועד הפרידה, יש לערוך שוב הערכה עדכנית של שווי הנכסים המשותפים כדי לאפשר חלוקה הוגנת ומדויקת בהתאם לכוונות שהוצהרו בהסכם.

 

מתי מתעורר הצורך לבצע שערוך בהסכמי גירושין?

כאשר חל פרק זמן ממושך בין חתימת הסכם הגירושין לבין מועד הגירושין בפועל, יש לבצע הערכה מעודכנת של שווי הנכסים והרכוש שבבעלות בני הזוג. מכיוון שערכם של נכסים כגון נדל"ן, כלי רכב, עסקים ורכוש אחר עשוי להשתנות עם הזמן, נדרש תהליך של שערוך כדי לקבוע במדויק את חלקו של כל צד בהתאם להסכמות המקוריות. שערוך מעודכן מאפשר חלוקה הוגנת ומדויקת יותר של הנכסים המשותפים בעת הגירושין.

 

לאיזה צורך שערוך בהסכמי גירושים מתבצע ומהן התועלות הגלומות בו?

שערוך הנכסים המשותפים הוא שלב קריטי בתהליך גירושין, שכן הוא מספק תמונה עדכנית ומדויקת של השווי הכלכלי של כל אחד מהצדדים. ללא הבנה ברורה של ערכי הנכסים, קבלת החלטות מושכלת לגבי אופן חלוקתם הופכת לבלתי אפשרית.

חלוקה בלתי הוגנת עלולה לפגוע ביכולתו הכלכלית של אחד מבני הזוג ובכך להשפיע לרעה על מערכות היחסים במשפחה המורחבת, ובפרט על גידול הילדים. שערוך נכון הוא אפוא הכרחי להבטחת גירושין הוגנים ויחסים תקינים לטווח ארוך.

 

כיצד שערוך הסכמי גירושין מתבצע הלכה למעשה?

בעת כתיבת הסכם הגירושין, ניתן מראש להתוות את האופן שבו יבוצע שערוך עתידי של הנכסים המשותפים. לדוגמה, אפשר לקבוע מראש האם ימונה שמאי אחד מוסכם, מספר שמאים או שמאי אחד מטעם כל אחד מבני הזוג. קביעה מוקדמת של אופן השערוך עשויה לייעל את התהליך בעתיד. לאחר ביצוע השערוך, על בני הזוג להגיע להסכמה לגבי ההערכה הסופית כבסיס לחלוקה הוגנת של הרכוש המשותף.

בחלק מהמקרים יהיה צורך לשערך רק את הנכסים שנצברו במהלך הנישואין, ואילו במקרים אחרים גם נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג לפני הנישואין ייכללו בחלוקה. הדבר תלוי בגורמים כגון מידת השימוש של בן הזוג השני בנכסים אלה, תרומתו למשק הבית, ועוד שיקולים. 

לכן בהסכם הגירושין כדאי לפרט במדויק אילו נכסים יהיו כפופים לשערוך וחלוקה בעת הצורך, על מנת למנוע אי הבנות וסכסוכים עתידיים.

 

באילו נסיבות ראוי לפנות לסיוע משפטי בהקשר לביצוע השערוך?

כאשר מתעוררות מחלוקות לגבי הנכסים שיש לשערך ולחלק בין בני הזוג המתגרשים, מומלץ להיעזר בליווי משפטי. עורך דין בתחום דיני משפחה יכול לסייע לבני הזוג להבין מהן זכויותיהם החוקיות על כל נכס, ובכך ליישב את המחלוקות באופן הוגן ומוסכם. ליווי מקצועי הוא קריטי כדי לוודא שחלוקת הרכוש בגירושין משקפת נאמנה את הדין ואת תרומתו היחסית של כל צד לאורך השנים.

 

לסיכום

כפי שוודאי הבנתם אם קראתם עד כאן, שערוך הרכוש והנכסים של בני הזוג בהליך הגירושין, הוא שלב מכריע בתהליך הכנתם של הסכמי גירושין. מטרתו של הליך השערוך כאמור לעיל, היא לספק לצדדים המתגרשים, הערכה עדכנית ומדויקת של השווי הכספי של כל אחד מהם. כפי שהוסבר קודם, שערוך נכון מאפשר חלוקה הוגנת ויעילה של הרכוש שנצבר בין בני הזוג לאורך חיי הנישואין שלהם, תוך מניעת סכסוכים עתידיים. אף על פי שמומלץ להסדיר את אופן השערוך בהסכם המקורי ולהיעזר בליווי משפטי בתהליך, על מנת להבטיח את האינטרסים של שני הצדדים – לא תמיד הדבר מסתייע. מעורבות של עו"ד לענייני משפחה וגירושין, תתרום להגנה על האינטרסים של הצדדים גם במידה ופרטי הסכם הגירושין יוסדרו באמצעות תביעות גירושין שיוכרעו בערכאות.

לייעוץ מקצועי בנושא שערוך בגירושין, פנו אל עו"ד גירושין ומשפחה אביב הראל כעת.

שערוך בהסכמי גירושין
שערוך בהסכמי גירושין

 

שערוך בהסכמי גירושין הוא הליך של הערכה כספית מעודכנת של הנכסים והרכוש המשותפים לבני הזוג המתגרשים. מטרתו היא לקבוע במדויק את השווי הנוכחי של כל נכס ונכס, כך שניתן יהיה לבצע חלוקה הוגנת ומוסכמת בין שני הצדדים בהתאם להסכמות ולעקרונות שנקבעו בהסכם הגירושין. השערוך נותן תמונה עדכנית של היקף הזכויות הכלכליות של כל אחד מבני הזוג, ומהווה כלי חיוני ליישוב מחלוקות בנושא זה.

בהסכמי גירושין, כמעט כל סוגי הנכסים והרכוש שבבעלות הזוג נדרשים לעבור הליך של שערוך, לרבות:

 • נכסי מקרקעין – לרבות דירות, בתים, קרקעות ונדל"ן מניב.
 • מיטלטלין – כגון כלי רכב, חפצי אמנות, תכשיטים, ריהוט וכדומה.
 • נכסים פיננסיים – כספים, חסכונות, השקעות, חשבונות בנק ועוד.
 • נכסים עסקיים – אם לבני הזוג יש עסקים משותפים.

שערוך מעודכן של כל הנכסים הוא הכרחי על מנת לאפשר חלוקה הוגנת ומדויקת שלהם במסגרת הסדר הגירושין.

כדי להבטיח שערוך הוגן ומקובל על שני הצדדים, ניתן כבר בהסכם הגירושין להתוות את אופן ביצוע השערוך העתידי של נכסי בני הזוג:

 1. ניתן לקבוע כי ימונה שמאי אחד מוסכם שיבצע את הערכת השווי.
 2. אפשר להסכים כי כל צד ימנה שמאי או בעל מקצוע מטעמו.
 3. ניתן לקבוע מראש על מינוי מספר שמאים שיפעלו במשותף.

החלטה מוקדמת זו תקל את תהליך השערוך העתידי ותמנע חילוקי דעות מיותרים בשלב מאוחר יותר.

מומלץ מאוד להיעזר בליווי משפטי מקצועי בנושא השערוך בהסכמי גירושין, על מנת:

 • להבטיח שהשערוך יבוצע באופן מלא ומדויק, בהתאם להנחיות החוק ולכללי מקצוע שמאי המקרקעין.
 • ליישב מחלוקות אפשריות בין בני הזוג לגבי אופן ביצוע השערוך ותוצאותיו.
 • לוודא הבנה נכונה של משמעויות השערוך והשלכותיו המשפטיות על חלוקת הרכוש בפועל.
 • למנוע סכסוכים ואי הסכמות בעתיד סביב תוצאות השערוך.

ייעוץ משפטי בנושא חיוני על מנת להבטיח הליך שערוך יעיל, חסכוני ומקובל על שני הצדדים.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>