חישוב מזונות במשמורת משותפת

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

חישוב מזונות במשמורת משותפת הוא נושא מורכב ורגיש המעסיק הורים רבים לאחר הגירושין. בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בתחום זה, הן מבחינה משפטית והן מבחינת התפיסה החברתית. במאמר זה נסקור את ההיבטים המרכזיים של סוגיית המזונות במשמורת משותפת, את השינויים שחלו בהקשרה לאחרונה ואת הדרכים להתמודד עם הנושא בצורה מיטבית עבור כל הצדדים המעורבים.

 

כיצד מתבצע חישוב מזונות במשמורת משותפת?

עד לפני מספר שנים, דמי המזונות במשמורת משותפת היו מוטלים באופן בלעדי על האב ללא קשר להכנסותיו והכנסות האם או לחלוקת זמני השהות עם הילדים בפועל. אך בעקבות ועדת שניט וקביעות בתי המשפט, כיום המצב שונה לחלוטין, וכאשר שני ההורים חולקים משמורת משותפת,
הם מתחלקים באופן שווה גם בהוצאות גידול וחינוך הילדים. בתוך כך, סכום המזונות נקבע באופן פרופורציונלי בהתאם לרמת השכר וליכולת הכלכלית של כל אחד מן ההורים. היינו, בדרך כלל ההורה עם ההכנסה הגבוהה יותר ישלם סכום גבוה יותר. אולם אם רמות השכר של ההורים דומות, יתכן שדמי המזונות יבוטלו כליל וההוצאות יכוסו באופן שוטף מכספי שני ההורים בחלקים שווים.

 

אילו גורמים משפיעים על חישוב מזונות במשמורת משותפת?

סכום המזונות במשמורת משותפת נקבע בבית המשפט בהתאם למספר גורמים כגון:
היקף הכנסות ההורים, הוצאות קבועות (מדור, חינוך, בריאות וכו'), הוצאות משתנות וצרכים מיוחדים של הילדים. בית המשפט שוקל את מכלול הנסיבות ומגיע לקביעת סכום המזונות ההולם את הצרכים וההכנסות של כל משפחה.

 

השינויים בחישוב מזונות במשמורת משותפת

עד שנת 2017, חישוב מזונות במשמורת משותפת היה מבוסס על הדין העברי המחלק את הילדים לפי גיל והטיל את מירב הנטל הכלכלי על האב. מזונות ילדים עד גיל 6 היו באחריות האב ללא קשר למשמורת או ליכולותיו הכלכליות. מגיל 6 עד 15 האב היה אחראי על מימון הצרכים ההכרחיים של הילדים והאם על הצרכים המשניים. לבסוף, עבור ילדים מעל גיל 15 – ההוצאות הנוגעות לגידול הילדים, חולקו פרופורציונלית להכנסות שני ההורים. בפועל בתי המשפט קבעו את המזונות כך שיכסו את הצרכים של הילדים עד גיל 18 ואף עד לאחר השירות הצבאי.

אולם החל משנת 2017 חל מהפך בעקבות ועדת שניט ופסיקות בתיקי מזונות שהתקבלו בבתי המשפט. בעקבות זאת, נפסק כי עבור ילדים מעל גיל 6 הנמצאים במשמורת משותפת, יחולקו דמי המזונות יחסית להכנסות שני ההורים. פירושו שאם ההכנסות שוות, ההוצאות השוטפות יתקזזו ויתר ההוצאות יחולקו שווה בשווה תוך העברת כספים לחשבון משותף.

אמנם הפסיקה קבעה כי אין לשנות הסכמי מזונות קודמים רק בגלל שינויי ההלכה המשפטית, אך בהינתן שינוי משמעותי בנסיבות חיי ההורים כמו היווצרות פערי שכר גדולים, יכול להיווצר בסיס לבקשת הפחתה או הגדלה של דמי המזונות.

 

האם ניתן לשנות הסכם מזונות קיים במשמורת משותפת?

הורים רבים פונים בשנים האחרונות לעו"ד משפחה וגירושין על מנת לבחון מחדש את גובה המזונות שנקבעו בהסכם הגירושין, בפרט לאחר פרסום המלצות ועדת שניט. אמנם בתי המשפט אינם נוטים לשנות הסכמי מזונות מאושרים, אך בעזרת ייעוץ משפטי מקצועי ניתן להשיג הפחתה במזונות אם חל שינוי מהותי בנסיבות כמו פערים גדלים בהכנסות, שינוי במשמורת, שינוי במקום המגורים וכו'. עם זאת, יש להדגיש שנדרש שינוי מהותי ולא די בשינוי הפסיקה בלבד על מנת לפתוח קציבת מזונות קיימת לדיון מחדש. כלומר, למרות הקביעות החדשות של בתי המשפט בנוגע למשמורת משותפת ומזונות, כל מקרה נבחן לגופו. רק שינוי אמיתי בנסיבות יכול להצדיק שינוי בתשלום המזונות שנקבעו במקור.

 

חישוב מזונות במשמורת משותפת ודמי מדור

במסגרת חישוב דמי המזונות, בית המשפט קובע את חלוקת הנטל בעלות המדור, כלומר מגורי הילדים. דמי מדור יכולים להיקבע בנפרד כרכיב עצמאי או כחלק אינטגרלי מתוך סכום המזונות הכולל. מדובר בהוצאה חיונית שלא ניתן להתעלם ממנה והיא חלק מן הנטל הבסיסי של כל אחד מן ההורים בגידול הילדים. גם דמי המדור יחולקו יחסית להכנסות במשמורת משותפת ויוסיפו לסכום הכולל של המזונות שנקבע.

 

הפחתת מזונות במשמורת משותפת

במידה ומי מההורים חפץ בהפחתת דמי המזונות שנקבעו לו במסגרת משמורת משותפת, עליו לפנות לייעוץ של עורך דין גירושין מנוסה. זאת על מנת לבחון את סיכויי הבקשה ולהגיש תביעה מסודרת ומנומקת להפחתת המזונות. עורך הדין ינתח את המקרה, יבדוק את קיומן של עילות המצדיקות שינוי בדמי המזונות במשמורת משותפת, וינסח את הבקשה לטובת מרשו באופן החזק והמנומק ביותר שעשוי לשכנע את בית המשפט לשנות את ההסכם הקיים. ככל שהשינוי בנסיבות משמעותי יותר, כך סיכויי הבקשה לקבל אישור מבית המשפט, גבוהים יותר.

 

לסיכום

הנושא של חישוב מזונות במשמורת משותפת עבר תמורות משמעותיות בשנים האחרונות בפסיקת בתי המשפט. בעוד בעבר האב נשא במרבית הנטל הכלכלי הכרוך בגידול ילדיו, כיום יש חלוקה הוגנת ופרופורציונלית יותר של הוצאות הילדים בין שני ההורים בהתאם ליכולותיהם הכלכליות ולהיקף המשמורת של כל צד.

עם זאת, שינוי הסכמי מזונות קיימים עדיין אינו אוטומטי ומחייב להראות שחל שינוי מהותי בנסיבות המצדיק זאת. לכן חשוב ומומלץ להיוועץ עם עורך דין מנוסה בתחום דיני המשפחה בנושא.
עו"ד אביב הראל יוכל לספק לכם הערכה מקצועית לסיכויי השינוי במזונות ולנסח עבורכם בקשה איכותית ומשכנעת לבית המשפט בנושא רגיש זה.

חישוב מזונות במשמורת משותפת

עד 2017, האב היה מחויב לכסות את מירב ההוצאות על גידול הילדים, ללא קשר ליכולותיו או להיקף זמני השהות עם ילדיו. כיום, במשמורת משותפת יש חלוקה פרופורציונלית של הוצאות הילדים בהתאם להכנסות ההורים. אם ההכנסות שוות, ההוצאות השוטפות מתקזזות והשאר מתחלק שווה בשווה. אולם עדיין יש מגבלת גיל תחתונה של 6 שנים להחלת ההלכה החדשה.

במשמורת משותפת שני ההורים מתחלקים בצורה שווה בזמני השהות, בגידול הילדים ובהוצאות הכרוכות בכך. לכן המזונות מחולקים יחסית לפי רמת ההכנסה של כל הורה. לעומת זאת, במשמורת בלעדית ההורה המשמורן נושא בעיקר ההוצאות על גידול הילדים ולכן ההורה השני משלם מזונות גבוהים יותר בלי קשר להכנסותיו.

על מנת לשנות הסכם מזונות קיים, צריך להפנות בקשה מנומקת לבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ולהראות שחל שינוי משמעותי בנסיבות מאז נחתם ההסכם. לדוגמה – הבדלי שכר גדלים, שינוי במשמורת, שינוי מקום מגורים וכד'. רק שינוי מהותי, ולא הפסיקה המשפטית לבדה, מהווה עילה לפתיחת סוגיית קציבת המזונות מחדש. 

עורך דין המתמחה בדיני משפחה וגירושין יכול לבחון את הסיכוי לשינוי המזונות, גם שנים לאחר חתימת הסכם הגירושין. במידה שהתרחש שינוי משמעותי בנסיבות מרשו, ההורה השני ו/או הילדים, המצדיק זאת, עורך הדין ינסח בקשה מנומקת ומשכנעת לבית המשפט בעניין זה. ככל שהשינוי מהותי יותר, כך עולים הסיכויים לשינוי המזונות. בכל מקרה, הייצוג והליווי המשפטי חיוניים להצגת המקרה בצורה הטובה ביותר בפני בית המשפט ולקבלת ההחלטה המיטיבה עם הלקוח.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>