עסקאות בירושה עתידה

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

חוק הירושה בישראל קובע כי לאחר מותו של אדם, נכסיו עוברים לבעלות היורשים החוקיים שלו או למי שציין בצוואתו. מכאן עולה השאלה האם מותר על פי חוק לבצע עסקאות בירושה עתידה כבר בחייו של המוריש. בסקירה הבאה נדון בסוגיה מורכבת זו על מכלול היבטיה.

 

מה פשר המושג "עסקאות בירושה עתידה"?

עסקאות בירושה עתידית הן הסכמים שאדם עורך בחייו להעברת רכוש או נכסים מסוימים לאחר מותו, שלא באמצעות צוואה.

לדוגמה, אדם יכול להתחייב בחייו לתת דירה או סכום כסף מסוים לאדם אחר לאחר מותו, מבלי לכלול זאת בצוואתו.

חשוב לדעת כי עסקאות כאלה אינן חוקיות או מחייבות מבחינה משפטית, שכן הן עלולות לעקוף את הוראות הצוואה וחוק הירושה. 

 

האם עסקאות בירושה עתידה חוקיות בישראל?

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, מקובל שאנשים עורכים צוואה המפרטת כיצד יחולק רכושם לאחר מותם. במסגרת הצוואה ניתן לקבוע מי יקבל אילו נכסים ובאיזה היקף.

עם זאת, עסקאות בירושה עתידית, כלומר התחייבויות שאדם נוטל על עצמו בחייו להעביר רכוש לאחר מותו שלא באמצעות צוואה, אינן חוקיות בישראל על פי סעיף 8 לחוק הירושה.

לכן, על מנת להבטיח שרצונו של המצווה יכובד, עליו לכלול את ההוראות לחלוקת רכושו לאחר מותו במסגרת הצוואה שלו בלבד. הדבר קריטי לאור העובדה שעסקאות מחוץ לצוואה עלולות כאמור, שלא להיות תקפות מבחינה משפטית ומכאן שלא תהיה אפשרות לאכוף אותן בהכרח.

 

ההוראות בסעיף 8 לחוק הירושה לגבי עסקאות בירושה עתידיה

כפי שהזכרנו קודם לכן, סעיף 8 לחוק הירושה קובע כי הסכמים שנעשים בין אדם לבין אנשים אחרים בחייו בנוגע לירושתו ולטיפול בה לאחר מותו, אינם תקפים מבחינה משפטית.

כלומר, אם אדם התחייב בחייו להעביר רכוש מסוים למישהו אחר לאחר מותו, התחייבות זו אינה מחייבת ואינה תקפה אם אינה כלולה בצוואתו.

סעיף 8 בא להגן על זכות האדם לקבוע את צוואתו ללא לחצים או מניפולציות. לצורך כך הוא קובע כי רק צוואה שנערכה כדין, קובעת את אופן חלוקת העיזבון לאחר מות המצווה.

 

עסקאות בירושה עתידה לא – אבל עסקאות בעיזבון עתידי דווקא כן

למרות שסעיף 8 לחוק הירושה אוסר על עסקאות בירושה עתידית, החוק אינו אוסר על ביצוע עסקה בעיזבון עתידי.

כאמור, עסקאות בירושה עתידית הן הסכמים שאדם עושה בחייו לגבי העברת רכושו לאחר מותו. עסקאות אלה נאסרו על מנת לאפשר לכל אדם להחליט על צוואתו באופן עצמאי.

לעומת זאת, עסקאות בעיזבון עתידי הן הסכמים שיורש עתידי עושה לגבי הרכוש שהוא עשוי לקבל בעתיד בירושה. עסקאות אלה מותרות, מאחר שהן נוגעות להחלטות היורש עצמו לגבי רכושו העתידי.

לכן, בעוד שאסור לעשות הסכמים הנוגעים לירושה עצמה לפני המוות, מותר ליורש עתידי לבצע עסקאות בנכסים שהוא צופה לקבל בעתיד בירושה.

הגבלות על עסקאות עיזבון עתידי שכדאי לקחת בחשבון

על אף שהחוק מתיר עסקאות בעיזבון עתידי, הוא אוסר על ויתור על זכות בירושה כל עוד המוריש עודנו חי, או על מינוי יורש שלא באמצעות צוואה. כלומר, אדם אינו יכול לוותר במהלך חיי המוריש על זכותו לרשת אותו. כמו כן, אי אפשר להכריז על אדם כיורש של המוריש כל עוד המוריש בין החיים, אלא אם כן צוין הדבר במפורש בצוואת המוריש.

אולם חרף האמור לעיל, ההבחנה בין עסקה בעיזבון עתידי לבין עסקה בירושה עתידה, עשויה להיות מורכבת. לכן, מומלץ להיוועץ בעורך דין דיני ירושה לפני ביצוע פעולות הנוגעות לנכסים עתידיים, על מנת להבטיח שהן תואמות את החוק ואת רצון המוריש.

 

כיצד ניתן להבטיח שהעברת נכסים בירושה נערכת באופן חוקי?

על פי חוק הירושה בישראל, קיימות שתי דרכים חוקיות בלבד להעביר רכוש בירושה:

  1. העברת נכסים באמצעות צוואה – המוריש רשאי לפרט בצוואתו החוקית מי יקבל אילו נכסים לאחר מותו. הרכוש יחולק בהתאמה מלאה להוראות הצוואה, כל עוד הן אינן מתנגשות עם הוראות החוק וניכר כי הוראות הצוואה נכתבו לפי רצון המוריש ובעודו כשיר משפטית ובר דעת.
  2. העברת נכסים על פי סדר הירושה הקבוע בחוק – אם לא נערכה צוואה, הרכוש עובר ליורשים החוקיים על פי הסדר הקבוע בחוק הירושה בסעיפים 10 -17. באופן כללי, קודם כל בן/בת הזוג של המוריש יורשים, לאחר מכן הילדים, ולבסוף יתר הקרובים.

לפיכך, ניתן להעביר רכוש בירושה רק באמצעות צוואה או על פי סדר היורשים הקבוע בחוק הירושה לפי דין, בהעדר צוואה.

 

כיצד עורך דין לענייני צוואות וירושות יכול לסייע להבטיח שהירושה תטופל בצורה לגיטימית וחוקית?

עורך דין צוואות וירושות יכול לסייע רבות בהבטחת טיפול חוקי והוגן בירושה.

בראש ובראשונה, בעת ניסוח הצוואה, עורך דין לענייני ירושה יוכל לייעץ למצווה כיצד לנסח את הצוואה באופן בהיר וחד משמעי, על מנת למנוע אי הבנות וסכסוכים בין היורשים.

בתוך כך, עורך הדין של המצווה יוכל לוודא שהצוואה עומדת בדרישות החוק ואינה כוללת הוראות בלתי חוקיות או בלתי מוסריות שעלולות להביא לביטולה בבוא העת.

בנוסף לכך, יוכל עורך הדין לייעץ ליורשים הפוטנציאליים לגבי עסקאות בעיזבון עתידי ויבהיר מה מותר ומה אסור על פי החוק בהקשר זה.

לבסוף, עורך דין צוואות וירושות מוסמך, הוא הגורם שיוכל לספק ליורשים סיוע במסגרת תהליך ביצוע הצוואה וחלוקת העיזבון בפועל, ולפעול על מנת ליישב מחלוקות בין היורשים בדרכי נועם ועל פי החוק.

ניתן לומר אם כן כי ייעוץ משפטי מקצועי  של עו"ד דיני ירושה, מסייע למצווה וליורשיו כאחד, למנוע ולהימנע מסכסוכים מיותרים ולהבטיח חלוקה הוגנת וחוקית של העיזבון.

 

לסיכום

הנושא של עסקאות בירושה עתידה הוא מורכב מטבעו, ומחייב התייחסות מדוקדקת, רגישה ושקולה. אף על פי שהחוק אוסר על עסקאות ישירות בירושה עתידית, הוא מתיר עסקאות בעיזבון העתידי. עם זאת, ההבחנה בין השניים יכולה להיות מעורפלת ולכן מומלץ להיוועץ בעורך דין ירושה מקצועי לפני נקיטת צעדים משפטיים כלשהם בנושא. 

משרד עו"ד יניב אור מספק שירותי ייעוץ משפטי מקצועי בתחום הצוואות והירושות וישמח לסייע גם לכם בגיבוש פתרונות מותאמים אישית למידותיכם וצרכיכם. 

אם אתם זקוקים לייעוץ מקצועי בכל הקשור לעריכת צוואה חוקית והוגנת או בנושא עסקאות בעיזבון עתידי – אל תהססו לפנות למשרדנו לקבלת ליווי והכוונה.

התנגדות לצוואה היא הליך משפטי שבמסגרתו אדם טוען שהצוואה אינה תקפה, ולכן לא צריכה להיות מיושמת. 

התנגדויות לצוואה יכולות להיות מוגשות על ידי כל אדם שיש לו עניין בעיזבונו של המצווה, בכפוף לכך שבקשה לצו קיום צוואה הוגשה זה מכבר והודעה בנושא פורסמה בעיתונות וברשומות הרלוונטיות, בתנאי שטרם ניתן צו הקיום לצוואה, ובהינתן עילה קבילה להגשת התנגדות .

עורך דין מנוסה בתחום הירושות יכול לסייע לצדדים להבין את זכויותיהם וחובותיהם, ולקבל את ההחלטות המשפטיות הנכונות ביותר עבורם, תוך בחינת סיכויי ההצלחה של המהלך וגיבוש אסטרטגיה משפטית יעילה להשגת התוצאה הרצויה.

כן, עקרונית ניתן להתנגד לצוואה גם בלי ליווי של עורך דין. עם זאת, חשוב לזכור שהתנגדות לצוואה היא הליך משפטי סבוך ורב משקל, וככזה חיוני לגשת אליו בזהירות ויסודיות רבה. בהתחשב בכך, ייצוג של עורך דין ירושה מנוסה הוא קריטי להגנה על האינטרסים שלכם בהליך.

עסקאות בירושה עתידה

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>