הסכם ממון

הסכם ממון, הינו מכשיר שהופך להיות נפוץ יותר ויותר בשנים האחרונות, בין בני זוג.

מה תכליתו של הסכם ממון ולמה הוא טוב?

תכליתו של הסכם הממון, בדרך כלל, להסדיר את העניינים הרכושיים בין בני זוג, קודם לנישואין, או במהלכם, במקרה של פירוד או פירוק התא המשפחתי. הסכם הממון בדרך כלל חוסם טענות של בן הזוג בכל מה שנוגע לרכוש, מצמצם את גבולות המחלוקות בין בני הזוג ומשפיע על כל ההליך המשפטי, מקצר אותו, מפשט אותו, בדרך כלל מייתר אותו, שהרי בני הזוג הסדירו כבר את ענייני הרכוש במסגרת ההסכם.

בכל הנוגע לענייני רכוש ישנה אבחנה בין בני זוג שנישאו לפני יום 01/01/1974 לבין אלו שנישאו לאחר מכן. רוב הבוגרים שביננו נישאו לאחר מכן ועל כן, חל עליהם המשטר המשפטי של חוק יחסי ממון שקובע שכל מה שנצבר במהלך הנישואין (רכוש, זכויות, חובות וכיו"ב), עד למועד הקרע יחולק מחצה על מחצה בין בני הזוג (למעט מקרים מיוחדים בהם בית המשפט מוסמך לסטות מכך ולחלק את הרכוש באופן אחר).

כל זאת – בהיעדר הסכם ממון. אם קיים הסכם ממון אז נוהגים על פי הוראותיו. עוד קובע החוק כי מה שאחד מבני הזוג מקבל במתנה או בירושה אז הוא לא יהיה חלק מהרכוש שיחולק.

אז אם הכל כל כך ברור למה יש צורך בו?

כאמור הוא מאוד חשוב. נניח שאחד מבני הזוג מביא עימו קודם לתחילת הקשר דירת מגורים. דירת המגורים היא בדרך כלל סלע המחלוקת בין בני הזוג בעת הפירוד. בן הזוג המתגורר בדירה יכול להעלות טענות לשיתוף ספציפי בדירה שבן הזוג הביא עימו קודם לנישואין או ירש או קיבל במתנה והגם שהדירה רשומה בטאבו על שם בן הזוג האחד והגם שעל פי החוק אין לבן הזוג האחר זכויות בה, ככל והטענה תוכח יוכל בן הזוג לרכוש בה זכויות חרף ההסדר שקבוע בדין. וזה קורה לא אחת.

כשחיים יחד בדירה, מולידים צאצאים ומגדלים אותם בה ומשקיעים בה כספים אז ניתן לקבוע שחרף מה שקובע החוק יינתנו לבן הזוג שלא היו לו זכויות קודם לכן דירה, זכויות שוות לחלוטין.

בהמשך לכך, לא פעם הדירה נמכרת ומשמשת בסיס לרכישת דירה אחרת, גדולה יותר, המתאימה לצורכי המשפחה, ואז למעשה נעשה כאן "ערבוב" של נכסים שכן הדירה החדשה נרכשת על שם שני הצדדים ובמיוחד כשיש משכנתא ואז הדירה הישנה נבלעת ברכוש החדש שמחולק מחצה על מחצה במקרה של גירושין.

הסכם ממון המסדיר במפורש את העניינים, צופה פני עתיד ומנוסח על ידי עורך דין המתמחה בתחום יכסה את האפשרויות וייתן מענה לסוגיות השונות העולות. עורך הדין יוכל להציג לצדדים אפשרויות שכלל לא חשבו עליהן.

בעיקר חשוב הדבר בכל מה שנוגע לפרק ב'. היינו: אנשים שהתגרשו ויש להם רכוש ואף צאצאים, ונכנסים לפרק ב', מולידים ילדים נוספים, אז הם חייבים לערוך הפרדה רכושית באמצעות הסכם ממון אחרת ימצאו בבעיה.

מה מיוחד בהסכם ממון?

המחוקק העניק לו – לא לחינם – חשיבות ולכן אין די בחתימת הצדדים על ההסכם אלא שיש לתת לו תוקף משפטי. אם המדובר בהסכם קודם לנישואין, אזי יש לתת לו תוקף משפטי באמצעות נוטריון או באמצעות אישור בבית המשפט.

לאחר הנישואין יש לתת לו תוקף בבית המשפט בלבד. בהיעדר האישור אין להסכם הממון כל תוקף, אלא במקרים מאוד מיוחדים.

הסכם ממון

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
מאמרים בנושא הסכם ממון
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

השלכות בגידה על הסכם ממון

בגידה בנישואין היא תופעה שכיחה בחברה הישראלית. בהתאם לכך, ישנם זוגות הבוחרים לכלול בהסכם הממון שלהם סעיף המתייחס למקרה של בגידה פוטנציאלית. סעיף זה קובע

קרא עוד »
הסכם ממון לעובדי הייטק

כשבני זוג מתגרשים קובע החוק מנגנון של חלוקת הנכסים ביניהם. כעקרון החוק קובע כי רכוש שנרכש במהלך החיים המשותפים מחולק מחצה על מחצה בין בני

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>