פתיחת תיק גירושין

כאשר זוג נשוי בישראל, בוחר לפרק את הקשר הזוגי והתא המשפחתי באופן רשמי, הצעד הראשון להסדרת הנושא, מתבצע באמצעות פתיחת תיק גירושין. הרבנות היא אמנם הגורם לו מוקנית סמכות השיפוט הבלעדית לתקף את גירושיהם של בני זוג יהודיים בישראל, באמצעות טקס סידור הגט.

אולם הגשת הבקשה לפתיחת הליך הגירושין, יכולה להתבצע גם בבית דין לענייני המשפחה. על מנת להבין טוב יותר מהם השלבים הכרוכים בפתיחת תיק הגירושין, ההשלכות של החלטה זו, דרכי פעולה חלופיות בהקשר להסדרת סוגיות הכרוכות בגירושין, זכויות ופרטים רלוונטיים נוספים, קראו את המדריך שלפניכם.

 

כיצד ניגשים להליך של פתיחת תיק גירושין?

במדינת ישראל, ענייני נישואין וגירושין, מתנהלים באופן בלעדי על פי הדין הדתי, כאשר מעמדו המשפטי של כל אדם נקבע על פי השתייכותו הדתית.

בהתאם לכך, זוגות יהודיים במדינת ישראל שהגיעו להחלטה על פירוק נישואיהם וחפצים להתגרש, חייבים להתחיל את התהליך בהגשת בקשה ליישוב סכסוך משפחתי, לבית דין רבני או לבית משפט לענייני משפחה. הגשת בקשה זו היא למעשה הצעד הראשון להתנעת הליך הגירושין. כך מאז שנת 2016, שבה נכנס לתוקף החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, הידוע ברבים גם כ"חוק גישור חובה".

אף על פי שהליך הגירושין ייחתם רשמית בטקס מתן הגט ברבנות בסופו של דבר (באם מדובר בבני זוג יהודיים), את יתר הנושאים הנוגעים לתיק הגירושין (מזונות, משמורת, הסדרי ראיה וחלוקת רכוש) – ניתן להסדיר גם בבתי המשפט לענייני משפחה.

 

מה צריך כדי לפתוח תיק גירושין? 

כאשר אחד מבני הזוג מחליט ליזום גירושין, ובני הזוג חלוקים ביניהם בנושאים השונים הכרוכים בהליך (מזונות, רכוש, משמורת וכדומה) – על הצד המעוניין להתגרש, להגיש לבית המשפט לבחירתו (בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה), בקשה ליישוב סכסוכי משפחה, המכילה את פרטיו האישיים וכן פרטים על בן או בת הזוג. טפסים אלה ניתנים להורדה נוחה מהאינטרנט וניתן למלא אותם בקלות יחסית, גם באופן עצמאי. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של כ- 100 שקלים. (לחצו כאן למעבר לאתר הממשלתי לפתיחת בקשה ליישוב סכסוכי משפחה >>>)

עם זאת, כבר לקראת הגשת הבקשה, מומלץ ומשמעותי לשקול התקשרות עם עורך דין גירושין או טוען רבני כדי לקבל הדרכה לגבי שלבי התהליך השונים ולהיערך אליו בצורה נכונה. 

 

מה המשמעות של פתיחת תיק גירושין בבית דין רבני לעומת פתיחת תיק גירושין בבית דין לענייני משפחה?

כאמור, קבלת גט כפופה באופן בלעדי לחוק הדתי ויכולה להתנהל רק במסגרת בית דין רבני. עם זאת, בתחומים העוטפים את הליך הגירושין, כגון חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, הן בית הדין הרבני והן בית המשפט לענייני משפחה מחזיקים בסמכות במקביל. בית המשפט אליו תוגש הבקשה הראשונית לפתיחת התיק, למעשה יהיה זה שאחראי לטיפול בנושאים הנלווים לגירושין.

הדינמיקה הזו הובילה להופעתו של מה שמכונה בפי העם "מרוץ הסמכויות" – שבו לכל אחד מבני הזוג יש תמריץ להגיש את תביעתו מיידית למוסד המשפטי שלדעתם יביא אותם לעמדת יתרון על בן הזוג השני, בעת הדיון בסוגיות הנלוות לגירושין. מוטיבציה זו נובעת מהתוצאות השונות לפי החוק הדתי והאזרחי. כתוצאה מכך, לפני פתיחת הליכים משפטיים הנוגעים לנושאים הקשורים לגירושין, פנייה לייעוץ משפטי מטעם עורך דין לענייני משפחה וגירושין – היא מחויבת המציאות. ייעוץ מסוג זה, מאפשר להגיע להבנה מקיפה של היתרונות והחסרונות הקשורים לכל בית משפט, ומסייע בבחירה מושכלת של מסגרת השיפוט המתאימה.

 

מה קורה לאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך במשפחה?

בשלב הראשון שלאחר קבלת טופס הבקשה ליישוב סכסוך משפחתי, שהכרחי להגישו כדי להתניע כיום הליכי גירושין בישראל, הסמכות השיפוטית שאליה הבקשה הוגשה (בין אם עסקינן בבית דין רבני או בבית משפט לענייני משפחה), מפנה את הבקשה לטיפול יחידת הסיוע המשויכת אליה.

לכל מערכת משפט – הרבנית והאזרחית, יש מערך יחידות סיוע משלה, שנועדו להעניק הכוונה בעזרת גורמים מקצועיים (עובדים סוציאליים, פסיכולוגים וכן עורכי דין), למשפחות הנקלעות למחלוקות חמורות, לרבות בהליכי גירושין. מנגנונים אלו נועדו להפחית את עומס התיקים המגיעים להכרעת בתי המשפט ולאפשר לבני משפחה להגיע להסכמות בדרכי שלום, ללא הוצאות גבוהות והשקעת זמן מופרזת, בד בבד עם קיום שיח פתוח, מכבד וענייני.

מאז שנת 2016, כאמור, חלה על זוגות מתגרשים בישראל, החובה להגיע להליכי יישוב סכסוכים ביחידות הסיוע הרלוונטיות לערכאה שאליה הוגשה הבקשה ליישוב סכסוך. זאת לפני שיוכלו להתקדם לטיפול בהליך הגירושין עצמו.

בהתאם לכך, בני הזוג מזומנים ל- 4 מפגשי גישור הידועים כפגישות מהו"ת (קיצור של "מידע, הכרות ותיאום") ביחידת הסיוע הרלוונטית, שההגעה אליהן היא חובה.

ככל שבן הזוג השני (שלא יזם את הגשת הבקשה ליישוב סכסוך) לא יתייצב לפגישת המהו"ת, בית המשפט מוסמך לחייב אותו בתשלום הוצאות ולמנוע ממנו את הגשתן של תביעות גירושין נגד בן הזוג השני בעתיד, מבלי לעבור דרך הליך חדש של יישוב סכסוך.

בפגישת המהו"ת הראשונה, בני הזוג נדרשים להגיע ליחידת הסיוע שליד בית המשפט, מבלי שהם מלווים בעורכי דינם. זוהי פגישה שנועדה בעיקר למסירת מידע כללי לצדדים על הליך הגירושין והערוצים שבהם ניתן לנהל אותו (כולל חלופת הגישור), ולעמידה על הצרכים שלהם ושל ילדיהם.

אל הפגישה השנייה, יכולים בני הזוג לצרף את עורכי דינם. החל מפגישה זו, ניתן לנסות לפתור את המחלוקות בין הצדדים בדרכי נועם, כאשר לעיתים הם יופנו להמשך התהליך במסגרת גישור גירושין, הליך ייעוץ זוגי וכיוצא באלה.

במקרים מסוימים, בעקבות הפגישה השנייה ביחידת הסיוע בני הזוג ועורכי דינם מחליטים לחתור להגעה להסכמות באמצעות שיח ישיר או מגשר חיצוני, כדי להגיע להסכם גירושין המוסכם על שניהם, שניתן יהיה לקצר את הליך הגירושין באמצעותו.

אולם למרבה הצער, לא תמיד המחלוקות בין הצדדים נפתרות במסגרת זו. במידה וזהו המצב, בחלוף 60 ימים מתאריך פתיחתו של הליך יישוב הסכסוך (או לחילופין 75 ימים במידה וההליך התארך), הצד שהגיש את הבקשה רשאי להגיש את תביעות הגירושין בעניינים שבהם הוא מעוניין להכריע (מזונות / משמורת / רכוש) לבית המשפט שמתאים לו (הרבנות / בית דין למשפחה). זאת במשך 15 ימים, שלאחריהם – ככל שבן הזוג שיזם את ההליך לא הגיש אף תביעה, יוכל בן הזוג השני להגיש תביעות בנושאי הגירושין השונים, לערכאה לבחירתו.

עם זאת, חובה לציין כי הליך הגירושין הפורמלי – הנחתם בטקס סידור הגט – מתנהל אך ורק במסגרת הרבנות. הדבר אומר, בין היתר, שאם הבעל מסרב לתת גט לאשתו, למרות שתביעות הגירושין נדונות בבית המשפט לענייני משפחה, סיום הנישואין עלול להתעכב.

 

לסיכום

בסקירה זה ראינו כי פתיחת תיק גירושין מתבצעת כיום באמצעות הגשת בקשה ליישוב סכסוך, על פי התקנות להסדר התדיינויות בסכסוכים משפחתיים. מהלך זה מסמן את ההתחלה של תהליך הגירושין. כפי שלבטח הבנתם, תחילתו של תיק גירושין עומדת כשלב יסודי וקריטי המכתיב את מסלולו של הליך הגירושין כולו.

כדי לנהל את השלב הזה בצורה מיטבית, מומלץ לפנות עוד היום לעו"ד דיני משפחה עם נסיון ענף בליווי הליכי גירושין. משרד עו"ד אביב הראל כאן כדי לכוון אתכם מראשית התהליך ועד סיומו, ולהגן על האינטרסים שלכם לאורך כל הדרך.

פתיחת תיק גירושין

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

מאמרים נוספים בנושא עורך דין גירושין
גירושין לבעלי עסקים

גירושין לבעלי עסקים מציבים אתגרים מיוחדים ושאלות סבוכות בכל הנוגע לחלוקת הרכוש, הזכויות והחובות הקשורים לעסק. בין אם מדובר ביזמים עצמאיים או בשותפים בחברה, הליכי

קרא עוד »
ביטול הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא מסמך משפטי מורכב, הקובע את תנאי הגירושין בין בני זוג. נשאלת השאלה: האם ישנה אפשרות לבטל הסכמי גירושין שכבר אושרו? מהן העילות

קרא עוד »
הגדלת מזונות

האם חל שינוי משמעותי בנסיבותיהם של ילדיכם או בנסיבות הכנסותיכם מאז נקבע סכום המזונות? ייתכן שאתם זכאים להגיש בקשת הגדלת מזונות! מאמר זה יספק לכם

קרא עוד »
שערוך בהסכמי גירושין

שערוך בהסכמי גירושין פירושו ביצוע הערכה מחודשת לשוויים הכולל של נכסי בני הזוג המתגרשים ורכושם, במהלך תקופת נישואיהם. מדובר בתהליך חיוני על מנת לאפשר חלוקה

קרא עוד »
מזונות ילדים

מזונות ילדים במקרה של גירושין הם נושא עצום בחשיבותו, אך גם מורכב ורגיש ביותר. חישוב המזונות מתחשב במספר גדול של פרמטרים, ששינוי בכל אחד מהם

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>