תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש

 1. האתר avivharel.co.il הינו בבעלות עו"ד אביב הראל;
 2. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד . 
 3. הגולש באתר מאשר ומצהיר כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לתנאים בתקנון.
 4. במידה ותנאי התקנון אינו מקובלים על הגולש, על הגולש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר.
 5. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
 6. כל שימוש בתכנים באתר הינו באחריות הבלעדית של הגולש. 
 7. עו"ד אביב הראל לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לגולש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המפורסם באתר
 8. תוכן המפורסם באתר שייך ל עו"ד אביב הראל בלבד והגולש אינו רשאי ליצור לשכפל, להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של עו"ד אביב הראל;
 9. עם מסירת פרטי הגולש באתר, מסכים בזאת הגולש כי עו"ד אביב הראל יהיה רשאי לפנות לגולש באמצעות טלפון, דוא"ל ואמצעים אחרים. פרטי הגולש לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות על ידי גורמים נוספים או חברות אחרות ללא רשות.
 10. עו"ד אביב הראל נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של עו"ד אביב הראל וספקים מטעמו שמורשים לכך. האתר הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה, יישארו חסויים ומאובטחים. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של עו"ד אביב הראל להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי עו"ד אביב הראל ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עו"ד אביב הראל. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, עו"ד אביב הראל לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. עו"ד אביב הראל מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, עו"ד אביב הראל יהיה רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב עו"ד אביב הראל ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, או אם המשתמש עשה שימוש בשירותי עו"ד אביב הראל לביצוע מעשה בלתי חוקי, או אם התקבל בידי עו"ד אביב הראל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.
 11. זכויות היוצרים בעבור תכני האתר ככל שיהיו ובאופן שיהיו לרבות אפליקציות, קבצים, כתבים, וכיוצ"ב וכן כל תוכנה או חומרה , עיצובים וכיוצ"ב הכלולים באתר יהיו קניינו של עו"ד אביב הראל ו/או ספק מטעמו, ו/או שותפיו לפי העניין.
 12. אין להעתיק, להפיץ, לתרגם או למסור את התכנים לגורם צד שלישי בלא הסכמה מפורשת של עו"ד אביב הראל.
 13. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>