עורך דין לענייני ירושה

לקבלת ייעוץ משפטי השאירו פרטים עכשיו!​

לאחר פטירתו של אדם קרוב לנו, מתחיל תהליך איסוף נכסי הנפטר והעברתם לפי צוואתו, או לפי חלוקה שנקבעת בחוק, לחזקתם של יורשיו. זוהי ירושה – תהליך ייחודי ורגיש במהלכו באים לידי ביטוי דינים, רגישויות אישיות ומשפחתיות וערכים חומריים ורגשיים. עורך דין לענייני ירושה פועל כגורם מקצועי מלווה המוסמך ללוות את המשפחה בתהליך הזה – מזיהוי הנכסים, ליווי בהליכים המשפטיים הכרוכים בטיפול בעיזבון המנוח ועד לחלוקה ומימוש בפועל של הכספים והרכוש שהותיר אחריו.

 

השעה בה עולה הצורך בשירותיו של עורך דין לענייני ירושה

עם פטירתו של אדם, מתחיל תהליך הירושה שמטרתו לחלק את רכושו ונכסיו בין יורשיו, על פי צוואתו או על פי החוק אם לא השאיר צוואה אחריו בלכתו. תהליך זה יכול להיות מורכב ולערב היבטים משפטיים, כלכליים ורגשיים רבים. זהו המקום בו מתעורר הצורך בשירותיו של עו"ד לענייני ירושה.

עורך דין לענייני ירושה הוא עורך דין המתמחה בכל ההיבטים הקשורים לירושה, צוואות ועיזבונות. תפקידו ללוות את בני המשפחה בתהליך, החל מזיהוי הנכסים והחובות שהשאיר אחריו הנפטר, דרך ניהול המשא ומתן עם בני המשפחה האחרים ובעלי העניין בנכסי המנוח, לרבות ייצוג בפני רשויות המס, רשם הירושה ובית המשפט במידת הצורך, ועד לחלוקת הרכוש בפועל בין היורשים.

 

הנושאים בהם מוסמך עורך דין ירושה לסייע

עורך דין לענייני ירושה יכול לסייע במגוון רחב של נושאים, לרבות:

 • עריכת צוואות
 • איתור ומיפוי של כלל נכסי הנפטר
 • בדיקת קיומה של צוואה ותקפותה המשפטית
 • הגשת בקשה לצו קיום צוואה / צו ירושה
 • ייעוץ בנוגע לזכויות היורשים על פי דין או על פי הצוואה
 • ליווי המשפחה בהליכים המשפטיים הנדרשים מול רשם הירושה, בית המשפט וגורמים ממשלתיים נוספים
 • משא ומתן וגישור בין בני המשפחה או בעלי העניין בעיזבון המנוח, בנוגע לחלוקת הרכוש
 • סיוע במימוש נכסים כגון דירות וחשבונות בנק המוחזקים במשותף
 • ניהול עיזבון
 • סיוע בהגשת התנגדות לצוואה / הגנה על צוואה
 • ניהול הליך העברת הנכסים ליורשים בפועל
 • ועוד

בכל הנושאים הללו, בחירה נכונה של עורך דין ירושה מנוסה ואמפתי, יכולה לתרום רבות להקלת התהליך המורכב הנוגע לחלוקת נכסי המצווה עבור יקיריו ובני משפחתו. עורך הדין יוכל להבטיח שזכויות כל הצדדים יהיו מוגנות, למזער חיכוכים בני משפחה ולהביא לחלוקה הוגנת ויעילה של העיזבון בהתאם לחוק ולרצון המנוח.

ההבדלים בין ירושה על פי צוואה לירושה על פי דין

בטבלה להלן נסכם את עיקרי ההבדלים בין ירושה לפי צוואה וירושה על פי דין:

היבט ירושה על פי צוואה ירושה על פי דין
אופן חלוקת העיזבון הנכסים מתחלקים בין היורשים לפי הוראות מפורשות שהשאיר המוריש בצוואתו. הצוואה יכולה לקבוע חלוקה שונה מזו הקבועה בחוק הירושה. בהיעדר צוואה, העיזבון יחולק בין היורשים לפי הכללים הקבועים בחוק הירושה, המגדירים מי נחשב ליורש על פי דין ומה יהיה חלקו בעיזבון.
מינוי מנהל עיזבון המצווה יכול לקבוע בצוואתו מי ימונה כמנהל עיזבון ויהיה אחראי על ביצוע הוראות הצוואה וחלוקת הרכוש. אם לא מונה מנהל עיזבון, ימנה בית המשפט מנהל עיזבון לפי שיקול דעתו. במקרה של ירושה על פי דין, לרוב לא ממונה מנהל עיזבון. במידת הצורך כאשר יש מספר רב של יורשים או חילוקי דעות, בית המשפט ימנה מנהל עיזבון שינהל את חלוקת העיזבון על פי הוראות הדין.
מועדי החלוקה הצוואה יכולה לקבוע הוראות מפורטות לגבי מועדי חלוקת העיזבון ותנאים מקדימים למימוש הזכויות (למשל הגעה לגיל מסוים של היורשים). אם לא צוינו הוראות כאלה, החלוקה מתבצעת מיד לאחר הוצאת צו קיום צוואה. על פי רוב, הנכסים מחולקים בין היורשים על פי דין מיד לאחר השגת צו ירושה המצהיר עליהם כיורשים חוקיים, ובכפוף למיסים וחובות החלים על העיזבון.
מה קורה במקרה של סתירה או אי בהירות אם קיימת סתירה בין הוראות הצוואה או שהן אינן ברורות דיין, יש להיעזר בעורך דין ירושה לצורך פרשנות הצוואה. במקרה של מחלוקת, יתכן צורך בהכרעה של בית המשפט לגבי פרשנות הצוואה ואופן יישומה. אם יש אי בהירות או מחלוקת לגבי זהות היורשים וחלקם, יש לפעול לפי ההגדרות בחוק הירושה. במצבים מורכבים עורך דין ירושה ילווה את התהליך ויסייע לפתור חילוקי דעות בין היורשים, לרבות בהליך משפטי במידת הצורך.
מתי ניתן לערער או להתנגד ככלל, יש תוקף מחייב להוראות הצוואה.
יחד עם זאת, במקרים חריגים ניתן להגיש התנגדות לצוואה, למשל בטענה שהמצווה לא היה כשיר נפשית בעת עריכתה או שהופעלו עליו לחצים. הצורך בהתנגדות לצוואה מצריך ליווי משפטי צמוד.
בירושה על פי דין לא קיים הליך התנגדות במובן זה. אולם גם כאן יכולה להתעורר מחלוקת בין היורשים, למשל לגבי השאלה מי נחשב ליורש או מהו חלקו המדויק של כל יורש בעיזבון.  גם במקרה כזה, עורך דין ירושה יוכל לסייע בפתרון הסוגיה.

 

מצבים מאתגרים בהם עורך דין לענייני ירושה מספק סיוע רב ערך

בעולם הצוואות והירושות, נוצרים לעיתים מצבים לא פשוטים, שבהם נחוצים בדרך כלל שירותיו של עורך דין לענייני ירושה כגורם מקצועי ומתווך:

כאשר הנפטר לא השאיר אחריו צוואה

עורך הדין יפעל לפי חוק הירושה לחלוקת העיזבון בהעדר צוואה.

כאשר יש מחלוקת בין היורשים

אם קיימים חילוקי דעות בנוגע לפרשנות הצוואה, חלוקת נכסים, זכויות ירושה ועוד, עו"ד לענייני ירושה יכול לייעץ, לגשר ובמידת הצורך אף לייצג בתהליך הגשת התנגדות לצוואה ובדיונים בבית המשפט.

כאשר הנפטר השאיר אחריו עסק

טיפול בעסק משפחתי או חברה פרטית שהותיר אחריו אדם שנפטר, מצריך ליווי משפטי מקצועי להעברת הבעלות וניהול העסק בעיזבון, באופן שיימנע פגיעה בו ובפעילותו.

כאשר מעורבים בצוואה או בעיזבון המנוח נכסים מורכבים

למשל דירות, חשבונות בנק המוחזקים במשותף או השקעות וניירות ערך.

כאשר יש צורך בטיפול בענייני המוריש מול גופים ומוסדות

עו"ד ירושה יוכל לסייע בהסדרת ענייניו של הנפטר מול גופים כגון בנקים, חברות ביטוח, קרן הפנסיה, רשויות המס ועוד. זאת בנוסף ליכולתו לייצג את בני המשפחה מול הגופים הנ"ל באופן מקצועי.

כאשר יש קושי לאתר נכסים שהותיר הנפטר או לברר פרטים על חובותיו

עורך הדין יוכל לסייע באיתור ומיפוי נכסי וחובות העיזבון במקרים אלו.

אלו הם חלק מן המצבים העיקריים בהם כדאי להיעזר בעורך דין מקצועי לענייני ירושה, על מנת להבטיח תהליך חלק ויעיל ככל האפשר עבור כל המעורבים.

 

כיצד מוצאים עורך דין טוב לענייני ירושה?

התהליך למציאת עורך דין איכותי ומקצועי בתחום דיני הירושה בישראל, אינו בהכרח פשוט. אולם הנושאים המטופלים בידי עו"ד ירושה הם כבדי משקל ומשמעות ולפיכך – חיוני לגשת לחיפוש עורך דין כזה בזהירות. ההמלצות שלהלן עשויות לסייע לכם בכך:

 1. בקשו המלצות ממכרים וחברים – אם מישהו קרוב אליכם התמודד בעצמו עם הליך ירושה, כדאי לברר אצלו על עורך הדין שייצג אותו ומידת שביעות רצונו משירותיו.
 2. חפשו עורכי דין המתמחים ספציפית בדיני ירושה – ניסיון וידע ספציפיים לדיסציפלינה משפטית זו, יאפשרו לכם ליהנות מייצוג טוב ומועיל יותר.
 3. שימו לב לניסיון ולוותק המקצועי – ותק של מספר שנים טובות בדיני ירושה, הוא אינדיקציה חיובית.
 4. ודאו את נושא הזמינות – הקפידו לבחור בעו"ד בעל זמינות מספקת לטפל בתיקכם באופן אישי.
 5. בררו מהו תהליך העבודה וגישתו של עורך הדין שתבחרו למקרים מורכבים – כדאי לבדוק האם עורכי הדין שאתם שוקלים להסתייע בשירותיהם, מעדיפים פנייה להליכים משפטיים או בעלי ניסיון בגישור ויישוב מחלוקות בין יורשים בערוצים חלופיים.

בדיקת כל הנקודות הללו תסייע לכם לבחור נכון את עורך הדין לירושה שיתאים לכם ולצרכים הספציפיים שלכם, באופן מדויק יותר.

 

לסיכום

תהליך הירושה יכול להיות מורכב ורגיש מאוד עבור המשפחה האבלה. אולם עורך דין מקצועי לענייני ירושה יכול להקל במידה רבה על הסדרת הנושא, תוך שהוא מסייע ודואג להנחות את המוטבים או היורשים של המנוח בכל שלב – החל מאיתור נכסי העיזבון, דרך ייעוץ לגבי זכויות ירושה וחלוקת הנכסים בין היורשים, ועד לייצוג משפטי בהליכים הנחוצים להסדרת התהליך.

אם ברצונכם לקבל ליווי יעיל ואמפתי בתהליך הירושה אחרי פטירת יקירכם, צרו קשר בהקדם עם משרד עו"ד ירושה אביב הראל. למשרדנו ניסיון רב בטיפול בענייני צוואות וירושה, לרבות ניהול עיזבונות מורכבים. אנו מלווים מזה עשורים משפחות רבות במקצועיות ובמסירות בטיפול במגוון סוגיות הנוגעות לדיני ירושה, ויוכל להעמיד גם לרשותכם סיוע משפטי מסור, קשוב ואכפתי לאורך כל הדרך.

עורך דין לענייני ירושה

עורך הדין לירושה מלווה את התהליך מתחילתו – הוא אוסף מידע על נכסי העיזבון, בודק קיום צוואה, מנתח את המידע ומגבש המלצות לחלוקה בין היורשים. בהמשך הוא מלווה משא ומתן בין הצדדים, ייצוג משפטי במידת הצורך, ועד לביצוע חלוקת הנכסים בפועל על פי ההסכמות.

כאשר יש מחלוקת בין יורשים לגבי פרשנות הצוואה או זכויות הירושה, כדאי להיעזר בעורך דין מומחה לירושה שיוכל לתווך ולייעץ משפטית כדי לפתור את המחלוקת. גם אם הנפטר הותיר אחריו עסק משפחתי או נכסים מורכבים כמו דירות משותפות, מומלץ להסתייע בעו"ד שילווה את תהליך ההעברה והחלוקה של הנכסים בין היורשים.

כאשר הנפטר השאיר אחריו צוואה, הנכסים מתחלקים לפי הוראות הצוואה. ללא צוואה, החלוקה נעשית לפי חוק הירושה הקובע מיהם היורשים החוקיים וכיצד מתבצעת החלוקה. עו"ד לירושה יכול ללוות את שני המסלולים – הן חלוקה לפי צוואה והן ירושה על פי דין ללא צוואה.

המסמכים החשובים ביותר הם תעודת פטירה, צוואה – במידה וישנה, צו קיום צוואה מרשם הירושה, או צו ירושה המגדיר מי הם היורשים החוקיים. בנוסף, יתכן צורך באישורי בנק על חשבונות הנפטר, נסחי טאבו של נכסים ומסמכים נוספים בהתאם לנכסים שהותיר אחריו. עורך דין לירושה ידע לאתר ולאסוף את כל המסמכים הנחוצים לניהול הליך הירושה ביעילות.

משך תהליך הירושה תלוי בגורמים שונים כמו מורכבות העיזבון, קיום צוואה ומידת ההסכמה בין היורשים. במקרים פשוטים ללא מחלוקות, ניתן להשלים את ההליך תוך מספר חודשים. אולם כשיש חילוקי דעות, הליכים משפטיים או נכסים מורכבים, התהליך עלול להימשך שנה או יותר. 

בהחלט כן. כשאין צוואה, מתבצעת חלוקת העיזבון לפי חוק הירושה הקובע את זהות היורשים וחלקם. גם במקרה כזה עו"ד ירושות יכול לתרום רבות – הוא יאתר את נכסי העיזבון, ינהל משא ומתן בין היורשים במידת הצורך, יגיש בקשה לצו ירושה, יטפל בהעברת הנכסים בפועל וכן הלאה.

הליך ירושה עלול להיות מורכב מאוד ולהצריך ידע משפטי וניסיון בהתנהלות מול רשם הירושה ורשויות נוספות. ניהול עצמי ללא הכוונה מקצועית עלול לגרום לטעויות ולעיכובים, במיוחד במצבים מאתגרים כמו ריבוי נכסים, חובות, חילוקי דעות בין היורשים, צורך בהגשת התנגדות לצוואה ועוד. 

גם אנשים צעירים וכאלו עם רכוש מועט יכולים להיתרם משירותיו של עורך דין לענייני ירושה. זאת משום שלכל אדם בוגר רצוי שתהיה צוואה המבטאת את רצונותיו, ללא קשר להיקף נכסיו. 

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
על מה דברנו כאן
אודות המחבר
עורך דין אביב הראל
עורך דין אביב הראל

עו"ד הראל רכש ניסיון עשיר בניהול וליווי סכסוכי ירושה מורכבים, ובניהול וליווי הליכי גירושין בכל ההיבטים הנוגעים לסכסוך משפחתי לרבות חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת ילדים, ומלווה ומייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

לפייסבוק של עו"ד אביב | ליוטיוב של עו"ד אביב | לניווט למשרד עו"ד אביב הראל

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 24 ביקורות
×
js_loader
הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ >>